Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc   

KWIECIEŃ 2023r.- GRUPA SMERFY

           

  1. Wielkanoc:

 

- wzbogacenie wiedzy na temat tradycji związanych z Wielkanocą,

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „w”, „W”,

- zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na określony temat,

- poznanie symboliki pokarmów przygotowanych do święcenia,

- zapoznanie się z treścią i melodią piosenki „Święta Wielkanocne”,

- utrwalenie liczebników porządkowych.

 

 

  1. W świecie teatru:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „h”, „H”,

- określanie głoski „h” jako spółgłoski,

- zapoznanie z opowiadaniem „Bardzo ważna rola”,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- doskonalenie umiejętności kodowania informacji,

- doskonalenie inwencji twórczej,

- wyrabianie płynności ruchów i poczucia rytmu na podstawie tańca „Taniec żabek”.

 

  1. Mój dom:

 

- zapoznanie dzieci z wierszem „Mój dom” D. Kossakowskiej,

- usprawnianie grafomotoryki,

- kształtowanie inwencji twórczej dziecka ,

- porównywanie położenia przedmiotów w przestrzeni,

- posługiwanie się określeniem wysoko-nisko, wyżej-niżej ,

- wdrażanie do pracy w zespole,

- zapoznanie z wyglądem domu Treflików.

 

  1. Dbamy o Ziemię:

 

- zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska,

- zwrócenie szczególnej uwagi na segregację odpadów,

- kształtowanie zwinności poprzez zabawę,

- zapoznanie dzieci z nową techniką plastyczną oraz pojęciem abstrakcja,

- zapoznanie z pomiarami objętości wody,

- utrwalanie sprawnego rozbierania i ubierania się, składania swoich rzeczy,

- kształtowanie nawyków powtórnego wykorzystania zużytych materiałów i nadawanie im nowego życia ,

 

Dzień Swiadomosci Autyzmu w naszej grupie Smerfy

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc   

MARZEC 2023r.- GRUPA SMERFY

           

  1. Zwierzęta egzotyczne:

 

- wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech zwierząt egzotycznych,

- zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na określony temat,

- poznanie charakterystycznych cech sawanny,

- zapoznanie z liczbą 9 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,

- kształtowanie umiejętności naśladowania zachowań wybranych zwierząt egzotycznych,

- kształtowanie umiejętności połączenia dźwięku z ruchem.

 

 

  1. Szukamy wiosny- przedwiośnie:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „g”, „G”,

- określanie głoski „g” jako spółgłoski,

- zwrócenie uwagi na pierwsze oznaki wiosny,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- zapoznanie ze słowami piosenki „Przedwiośnie”,

- doskonalenie techniki dodawania i odejmowania,

- nauka ćwiczeń w parach z przyborem.

 

  1. Woda i słońce:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „w”, ”W”,

- usprawnianie grafomotoryki,

- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat słońca,

- doskonalenie umiejętności reagowania na sygnał muzyczny,

- kształtowanie pojęcia mierzenia objętości ,

- ćwiczenia w porównywaniu objętości: więcej, mniej, tyle samo,

- zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie.

 

  1. Czy to już wiosna?:

 

- zapoznanie ze zwyczajem topienia Marzanny,

- utrwalenie wiadomości związanych z oznakami wiosny,

- ćwiczenia w wydobywaniu dźwięku obrazujących treść opowiadania,

- zapoznanie z liczbą 10 w pojęciu kardynalnym i porządkowym,

- wdrażanie do uważnego słuchania,

- zapoznanie się z zasadami zabawy „Rób tak- nie rób tak”,

- doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej na torze przeszkód,

- umuzykalnianie dzieci.