Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc   

STYCZEŃ 2023r.- GRUPA SMERFY

           

 1. Witamy Nowy Rok:

 

- utrwalenie nazw miesięcy,

- wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy,

- wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,

- doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej,

- ćwiczenia w układaniu kalendarza,

- doskonalenie orientacji w przestrzeni.

 

 

 1. Życie w krainie lodu i śniegu:

 

- wzbogacenie wiadomości na temat życia w różnych częściach świata,

- utrwalenie wiadomości o Arktyce i Antarktydzie,

- wzbogacenie wiedzy dziecka na temat zwierząt polarnych,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

- zapoznanie się z nową formą prowadzenie zajęć- tor przeszkód,

- zapoznanie ze sposobem wykonania pingwina,

- wyrabianie umiejętności reakcji na różne wartości  rytmiczne.

 

 1. Karnawał:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „u”, „U”,

- doskonalenie umiejętności wycinania małych elementów”,

- kształtowanie wrażliwości muzycznej,

- kształtowanie rozumienia pomiaru długości,

- zapoznanie z różnymi narzędziami pomiaru długości,

- doskonalenie umiejętności lokalizowania dźwięku,

- wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się na forum grupy.

 

 1. Babcia i Dziadek:

 

- rozwijanie szacunku do osób starszych,

- podkreślenie znaczenia więzów rodzinnych,

- zapoznanie się z zasadami zabawy „ Berek z imionami”,

- poznanie liczby 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,

- zapoznanie z wyglądem cyfry 8,

- utrwalanie poznanych piosenek,

- czerpanie radości ze spotkania z najbliższymi,

- wdrażanie do występów przed publiczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 grudnia- jak dobrze wiecie,
chodzę po świecie.
Dźwigam wór niezmordowanie
Każdy prezent dostanie.
A kiedy rozdam już prezenty
Wrócę do nieba uśmiechnięty!

"Smerfy" z pierwszą wizytą w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów. Tematem przewodnim były MISIE, a to za sprawą zbliżającego się święta - Dnia Pluszowego Misia :) 

 

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc

GRUDZIEŃ 2022r.- GRUPA SMERFY

 

 1. Jesień odchodzi , pomagamy ptakom:


- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „k”, „K”,

- doskonalenie techniki czytania w zakresie poznanych liter,

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej,

- zwrócenie uwagi na konieczność dokarmiania ptaków,

- doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,

- doskonalenie sprawności manualnej. 1. Witamy Cię Mikołaju:


- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „r”, „R”,

- usprawnianie techniki cięcia nożyczkami,

- zachęcanie do bezinteresownej pomocy innym,

- rozwijanie poczucia rytmu,

- zapoznanie z liczbą 6 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,

- rozwijanie inwencji twórczej dziecka,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami.


 1. Boże Narodzenie:


- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „e”, „E”,

- utrwalenie cyfr od 1 do 5 oraz znaków „+,-,=”,

- utrwalenie umiejętności układania i odczytywania działań matematycznych,

- określanie charakterystycznych cech figur geometrycznych,

- zapoznanie dzieci z legendą o Św. Mikołaju,

- rozwijanie ekspresji muzyczno- ruchowej,

- tworzenie miłej atmosfery świąt i zapoznanie z polskimi tradycjami,

- wdrażanie do kultywowania tradycji Bożonarodzeniowych,

- kultywowanie tradycji wysyłania kartek z okazji Świąt Bożego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc   

LISTOPAD 2022r.- GRUPA SMERFY

           

 1. Jesienna szaruga:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „m”, „M”,

- doskonalenie techniki czytania w zakresie poznanych liter,

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych cech późnej jesieni,

- zapoznanie z liczba 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,

- doskonalenie sprawności manualnej.

 

 

 1. Mały patriota:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „d”, „D”,

- umacnianie więzi z najbliższą rodziną, krewnymi,

- kształtowanie poczucia przynależności narodowej,

- wzbogacenie słownika dzieci o nowe wyrazy- flaga, godło,

- zapoznanie Z „Legendą o Lechu, Czechu i Rusie”,

- ukazanie patriotyzmu w czasach współczesnych (wspólne obchodzenie świąt narodowych, śpiewanie pieśni patriotycznych),

- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

 

 

 1. W co się bawić kiedy pada deszcz?

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „y”, „Y”,

- doskonalenie techniki wycinania określonych kształtów,

- rozpoznawanie i nazywanie emocji,

- zapoznanie z liczbą i cyfrą 0,

- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5,

- doskonalenie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych”.

 

 

 1. Mój przyjaciel miś.

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „l”, „L”,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- zapoznanie z historią powstania pluszowego misia,

- zapoznanie dzieci ze znakami >,<,=,

- wyrabianie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.