ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA PAŹDZIERNIK 2021 / 2022

  1. „ Idzie jesień przez świat”- poznanie charakterystycznych cech jesieni; kształtowanie umiejętności obserwowania otaczającej rzeczywistości , opowiadania o swoich przeżyciach, dzielenia się na forum emocjami, odczuciami; kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna otaczającego świata. „ O jak osa” – wprowadzenie liter: o, M analiza i synteza słuchowa wyrazów, ćwiczenia w wyodrębnianiu głoski - o
    w nagłosie i wygłosie, rozpoznawanie kształtu litery, odczytywanie sylab i wyrazów. Zabawy matematyczne: badanie równoliczności zbiorów, zapoznanie z zapisami cyfrowymi liczb 1, 2.

 

  1. „ Jesienne warzywa” – poszerzanie zasobu słownika dzieci w zabawie słowotwórczej; kształtowanie percepcji słuchowej. Zabawy matematyczne: kształtowanie umiejętności liczenia, rozwijanie logicznego myślenia. Zajęcia umuzykalniające – przekładanie rytmu na słuch, rozwijanie wrażliwości słuchowej. Zapoznanie z literą A, a
    w słowie „ aparat”.

 

 

  1. „ O sobie samym” – wprowadzenie pojęcia: odwaga – rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru oraz przeciwstawianie się złu. Wprowadzenie, wskazywanie i podawanie nazwy litery M, m na podstawie wyrazu: mama; kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów ( budowanie modelu wyrazu ). Wskazywanie i podawanie nazw podstawowych figur geometrycznych. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa. Nauka piosenki pt. „ Podaj rękę koleżance ”.

 

  1. „ Nasze zmysły” – rozwijanie słownika czynnego dzieci, poszerzanie znaczenia pojęcia: odwaga . Wprowadzanie, wskazywanie i podawanie nazwy litery E, e na podstawie wyrazu ekran; kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów ( budowanie modelu wyrazu ). Zabawy matematyczne – „ Koty” – rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, liczenia, zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4. Zabawy plastyczno – konstrukcyjne.