Zajęcia z języka angielskiego

 W grudniu będą realizowane następujące tematy:

 Toys: doll, teddy bear, train, ball, bricks

 Christmas: Santa, snowman, present, Christmas tree, elf, reindeer, Merry Christmas

 Zabawa z rymowanką Christmas Cookies

 Take some flour, Take two eggs

 (dzieci na niby wsypują mąkę i tworzą jajka z kciuków i palców wskazujących)

 Take some butter and what’s next?

 (otwarta dłonią wrzucają masło do miski i rozkładają ręce w geście pytania)

 Take some sugar, ginger too

 (wsypują cukier, palcami rozsypują sproszkowany imbir)

 I’m a baker, just like you

 (wskazują na siebie, następnie na drugą osobę)

 Mix the dough: one, two, three

 (mieszają ciasto, wykonując trzy obroty łyżką)

 Roll it gently, just like me

 (rozwałkowują je)

 Cut out cookies, this is fun

(wycinają ciastka foremką z dłoni)

 Bake a while till it’s done.

 (otwartymi dłońmi tworzącymi blachę wsuwają ją do piekarnika i przekręcają pokrętło)

 Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 My teddy Bear https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8&list=PL5JfjTv3Ensl8sGZMk-SGQ6zc0XhILer-

 Reindeer Pokey  https://www.youtube.com/watch?v=E48dJsivx7s

 Santa shark https://www.youtube.com/watch?v=u0aAMvvw_co

 Christmas Freeze Dance https://www.youtube.com/watch?v=eo9bpiwKpx4

Grudniowe tradycje
– ubieramy choinkę w naszej sali
– spotkanie z Mikołajem
– przygotowanie dzieci do uroczystości choinkowej w przedszkolu i do Świąt Bożego Narodzenia we własnych domach – „Wigilia w przedszkolu” – wspólne świętowanie.

Co robimy w wolnym czasie ?
– Dzieci opowiadają w jaki sposób spędzają wolny czas.
– Zadają pytania do zdań oznajmujących.
– Aktywnie uczestniczą w zabawach muzyczno – ruchowych.
– Przeliczają w zakresie 10, idą tyle kroków ile wskazuje liczba.
– Podają wyrazy zaczynające się głoską ,,l”.
– Poruszają palcami dłoni wg wskazówek nauczyciela.
– Malują farbami plakatowymi na temat dowolny.

To już zima
– Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą;
– Zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
– Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne.
– Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

Święta tuż, tuż
– Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość w nim panujące.
– Poznanie czynności gospodarczych wykonywanych w domu.
– Zaangażowanie w czynności prospołeczne.
– Wprowadzenie świątecznego nastroju.
– Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia.
– Estetyczne wykonywanie ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego i sali.
– Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem. Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami.
– Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.
– Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.

Będziemy uczyć się czytać:
Rozpoznawać litery drukowane i pisane – małe i wielkie l, y, r, s
– Tworzyć z poznanych liter wyrazy i je odczytywać.

Poznawać pojęcia matematyczne:
Kształtować pojęcia liczbowe i umiejętności liczenia
Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0, 6
– rozpoznawać cyfry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Rozwijać umiejętności szeregowania i klasyfikowania
– klasyfikowania przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
Rozwijać intuicję geometryczną
– nazywać figury geometryczne.

Tematy tygodni w listopadzie:

 1. Mój dom
 2. Polska. Moja ojczyzna
 3. Listopadowa pogoda
 4. Zwierzęta przygotowują się do zimy

Poznanie liter: T, t  E, e K, k   I, i

Poznanie cyfry: 4,5, 6 znak matematyczny ,, +,=”

Zapoznanie z zawodami: murarz, żołnierz, meteorolog, leśniczy.

 • stosowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny podczas
 • zabaw w sali zajęć oraz na terenie ogrodu przedszkolnego. 
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie pamięci muzycznej
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie zwinności i szybkości,
 • wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, liczenia oraz zastosowanie znaków matematycznych.
 • rozwijanie umiejętności obserwowania,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z upływem czasu
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.
 • rozwijanie zainteresowań patriotycznych.
 • rozwijanie zainteresowań nauką czytania i pisania 

Zajęcia z języka angielskiego

W Listopadzie będą realizowane następujące tematy:

My family: mum, dad, baby, grandpa, grandma

My home: kitchen, bedroom, bathroom, living room, attic

Domestic pets: dog, cat, fish, bird, hamster

Teddy Bear Day

 

 

Zabawa z rymowanką everybody has a home

One, two, three, four

(dzieci liczą na palcach)

Everybody has a home

(pokazują gestem na wszystkich i robią z dłoni ,,dach’’ nad głową)

Every dog and every pig

(przykładają dłonie do skroni, tworząc uszy psa, a następnie unoszą palcem czubek nosa)

has a home: small or big

( z rąk wyciągniętych do przodu tworzą mały, a następnie duży ,,dom’’)

One, two, three, four

(dzieci liczą na palcach)

Everybody has a home

(pokazują gestem na wszystkich i robią z dłoni ,,dach’’ nad głową)

Every girl and every boy

( wskazują na koleżankę i kolegę)

has a really nice home

(krzyżują ręce na klatce piersiowej)

 

Link do piosenki śpiewanej w tym miesiącu na zajęciach

baby shark

: https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w&ab_channel=Pinkfong!Kids%27Songs%26Stories

W miesiącu październiku w grupie SMERFY będą realizowane następujące zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:  

Jesień w sadzie

Jesień w ogrodzie

O sobie samym

Moje zmysły

Pada deszcz

 • Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku.
 • Zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie.
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni.
 • Uświadomienie konieczności ochrony przyrody.
 • Kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu czy działania na szkodę przyrody.
 • Pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych charakterystycznych dla bieżącej pory roku.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw.
 • Uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.
 • Wzbudzanie zainteresowania czytaniem przez globalne czytanie wyrazów.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania podzbioru.
 • Zrozumienie podstawowych zasad przydatnych podczas kupowania i sprzedawania towarów.
 • Zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy.
 • Wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką.
 • Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych.
 • Dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka.
 • Uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charakterystycznych dla jesień