Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc   

LISTOPAD 2022r.- GRUPA SMERFY

           

  1. Jesienna szaruga:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „m”, „M”,

- doskonalenie techniki czytania w zakresie poznanych liter,

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych cech późnej jesieni,

- zapoznanie z liczba 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,

- doskonalenie sprawności manualnej.

 

 

  1. Mały patriota:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „d”, „D”,

- umacnianie więzi z najbliższą rodziną, krewnymi,

- kształtowanie poczucia przynależności narodowej,

- wzbogacenie słownika dzieci o nowe wyrazy- flaga, godło,

- zapoznanie Z „Legendą o Lechu, Czechu i Rusie”,

- ukazanie patriotyzmu w czasach współczesnych (wspólne obchodzenie świąt narodowych, śpiewanie pieśni patriotycznych),

- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

 

 

  1. W co się bawić kiedy pada deszcz?

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „y”, „Y”,

- doskonalenie techniki wycinania określonych kształtów,

- rozpoznawanie i nazywanie emocji,

- zapoznanie z liczbą i cyfrą 0,

- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5,

- doskonalenie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych”.

 

 

  1. Mój przyjaciel miś.

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „l”, „L”,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- zapoznanie z historią powstania pluszowego misia,

- zapoznanie dzieci ze znakami >,<,=,

- wyrabianie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

 

 

Jesienne witraże z naturalnych materiałów przyrodniczych w wykonaniu "Smerfów" :) 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc    

PAŹDZIERNIK 2022r.

      

  1. Nadchodzi Jesień:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „a”, „A”,

- zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w świecie roślin i zwierząt w różnych  porach roku,

- rozwijanie zainteresowań jesienną przyrodą,

- doskonalenie umiejętności przeliczania elementów,

- usystematyzowanie wiedzy związanej z aktualna porą roku.

 

 

  1. Jesienny las:

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „i”, „I”,

- wzbogacenie doświadczeń plastycznych,

- pogłębienie wiadomości o charakterystycznych cechach pory roku- jesieni,

- wspomaganie dzieci w intuicyjnym rozumieniu i kształtowaniu pojęć liczbowych,

- rozwijanie cech motoryki: zwinność i szybkość,

- rozwijanie wrażliwości muzycznej,

- utrwalenie nazw drzew liściastych.

 

 

  1. Dzień dobry, panie listonoszu.

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „e”, „E”,

- wzbogacenie słownika dzieci o nowe wyrazy: nadawca, adresat,

- zapoznanie z liczbą 4 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,

- doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej,

- zapoznanie z różnymi sposobami przekazywania informacji,

- zapoznanie się z zasadami nowej zabawy „ Głuchy telefon”.

 

 

  1. Co robią zwierzęta jesienią?

 

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „t”, „T”,

- wzbogacenie wiedzy dziecka na temat przygotowania zwierząt do zimy,

- umiejętność naśladowania zachowań wybranych zwierząt,

- utrwalenie nazw i zwyczajów zwierząt leśnych,

- wdrażanie do  nabywania umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w przyrodzie.