Zajęcia z języka angielskiego

 W grudniu będą realizowane następujące tematy:

Toys: doll, teddy bear, train

Christmas: Santa, snowman, present, elf

 

Zabawa z rymowanką

 Rub your hands,

 (Dzieci pocierają dłońmi o siebie)

 Stamp your feet,

 (Tupią nogami)

 Shake your body

 (Poruszają całym ciałem)

 Just like me

 (Pokazują kciukami na siebie)

 Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 My teddy Bear https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8&list=PL5JfjTv3Ensl8sGZMk-SGQ6zc0XhILer-

 Reindeer Pokey  https://www.youtube.com/watch?v=E48dJsivx7s

 Peekaboo Christmas  https://www.youtube.com/watch?v=S0pUkqCdSH4

Zajęcia z języka angielskiego

 W Listopadzie będą realizowane następujące tematy:

 My family: mum, dad, baby

 My home: kitchen, bedroom, bathroom

Domestic pets: dog, cat, fish

 Teddy Bear Day

 

 Zabawa z rymowanką

 Jumping up and falling down,

 Falling down, falling down

 (dzieci skaczą i opadają na podłogę)

 Jumping up and falling down

 (skaczą i opadają na podłogę)

 It is fun

 (wystawiają uniesiony kciuk)

oddział muchomorki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Listopad 2020

 

  1. Mój dom

- poznanie domów wybranych zwierząt

- wzbogacanie słownictwa czynnego dzieci o słowa związane z rodziną

- rozwijanie intuicji geometrycznej

- rozwijanie spostrzegania wzrokowego

 

  1. Moje prawa i obowiązki

- kształtowanie świadomości posiadania praw i obowiązków

- poznawanie praw i obowiązków dziecka

- rozwijanie empatii

- rozwijanie wrażliwości muzycznej

 

  1. Jak wyglądał świat przed milionami lat

- wzbogacenie wiedzy o dinozaurach

- rozwijanie koncentracji uwagi

- liczenie w zakresie 3 w aspektach głównych

- poznawanie nowej techniki plastycznej – lepienie z plasteliny

 

  1. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

- wdrażanie do dbania o własne zdrowie

- propagowanie zdrowego stylu życia

- rozwijanie zwinności

- rozwijanie umiejętności szeregowania

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na październik 2020

 

  1. Idzie jesień… przez ogród i sad

- poznanie wybranych owoców i warzyw

- uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw

- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie do 4

- wzbogacanie słownictwa czynnego

 

  1. Idzie jesień… do zwierząt

- poznawanie zwyczajów wybranych zwierząt

- kształtowanie postaw proekologicznych

- poszerzanie doświadczeń plastycznych

- rozwijanie umiejętności wokalnych

 

  1. Co z czego otrzymujemy

- zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba

- rozwijanie umiejętności pracy w parach

- kształtowanie zwinności 

- rozwijanie umiejętności korzystania z przedmiotów do odmierzania

 

  1. Idzie jesień… z deszczem

- poznawanie roli wody w życiu człowieka

- utrwalanie pojęć: mały, duży

- poszerzanie doświadczeń plastycznych przez malowanie i odbijanie folii bąbelkowej

- pobudzanie ciekawości badawczej

- rozwijanie koncentracji uwagi

 

  1. Moja rodzina

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

- rozwijanie empatii wobec członków rodziny

- kształtowanie pojęcia para

- rozwijanie świadomości własnego ciała i sprawności manualnej

- rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych