1. Moja miejscowość, mój region:

- wskazywanie różnic między miastem a wsią
- obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy, poznawanie nazw mijanych ulic
- kształtowanie poczucia przynależności narodowej

  1. Moja ojczyzna:

- podawanie nazwy kraju, w którym mieszkamy
- zapoznanie z mapą Polski, wybranymi miastami
- zabawy i ćwiczenia klasyfikacyjne

  1. Łąka w maju:

- dostrzeganie piękna majowej przyrody                                                                                                                                                                                                                 zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami                                                                                                                                                                 poznawanie budowy biedronki

 

  1. Święto rodziców:

- wypowiadanie się zdaniami na temat swoich rodziców
- budzenie szacunku względem rodziców, pomaganie rodzicom w drobnych
pracach domowych                                                                                                            

Zajęcia z języka angielskiego

 W maju będą realizowane następujące tematy

 British’s Day: Stonehenge, Big Ben, Tower of London

St. Patrick’s Day: gold, rainbow, leprechaun

 School supplies: pen, crayon, pencil

 Mummy- wierszyk ilustrowany ruchem

  każde dziecko trzyma chustkę)

 Mummy mummy 

 I love you.

 dzieci rytmicznie czterokrotnie przykładają złączone dłonie do swojego serca

 Mummy mummy,

 dozens of flowers are for you

 powoli otwierają dłonie, a chusteczki rozkładają się

 Mummy mummy,

 I love you.

 trzymają chustki za końce, rytmicznie uderzają się w pierś

 Mummy mummy,

 dozens of kisses are for you

 posyłają buziaki, jednocześnie wymachując chustkami

 

Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 https://www.youtube.com/watch?v=uEHCyoJQ_Ew

 https://www.youtube.com/watch?v=KZhtsF0vczw

 https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w