Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na maj 2022r.

"Jestem Polakiem i europejczykiem"
- Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat Polski
- Ćwiczenia w określaniu ilości „na oko”
- Zapoznanie z flagą i hymnem Unii Europejskiej

"Na majowej łące"
- Utrwalenie nazw mieszkańców łąki
- Utrwalenie pojęcia „para”
- Utrwalenie nazw kwiatów
- Usprawnianie narządów artykulacyjnych

"Gdzie pracują rodzice?"
- Poznanie nazw niektórych zawodów
- Rozwijanie inwencji twórczej
- Ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnał

"Kocham mamę i tatę"
- Kształtowanie więzi emocjonalnej z rodziną
- Ćwiczenie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
- Zachęcanie do bezinteresownej pomocy innym
- Dostrzeganie roli mamy w codzienny życiu

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA KWIECIEŃ 2022r

„Zwierzęta domowe”
- wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt
- poznanie nazw zwierząt domowych oraz ich dzieci
- doskonalenie techniki przeliczania
- rozwijanie logicznego myślenia

„Wielkanoc”
- przybliżanie tradycji i zwyczajów związanych z obchodem Świąt Wielkanocnych
- wdrażanie do poprawnego stosowania liczebników porządkowych
- doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
- ćwiczenie spostrzegawczości

„Moja miejscowość”
- poznanie ciekawych miejsc swojej miejscowości
- poznanie zasad zachowania się w miejscach publicznych
- doskonalenie umiejętności porównywania wielkości
- rozwijanie wyobraźni muzycznej

„Dbamy o ziemię”
- kształtowanie postaw proekologicznych
- poznanie sposobów wykorzystania surowców wtórnych
- czerpanie radości ze wspólnej zabawy
- kształtowanie właściwych nawyków dotyczących
- ochrony środowiska

 1. „Bajki i baśnie”
  uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych
  - rozwijanie logicznego myślenia
  - czerpanie radości z samodzielnie wykonanej pracy
  - zachęcanie do wystąpień na forum grupy
 2. „Zwierzęta egzotyczne”
  poznanie wyglądu niektórych zwierząt egzotycznych
  - uświadomienie konieczności przestrzegania zasad
  obowiązujących w ZOO
  - doskonalenie umiejętności segregowania
  - rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 3. „W lodowej krainie”
  zapoznanie z krajobrazem śnieżnych krain
  - rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
  - doskonalenie umiejętności tworzenia par
  - poznanie zwierząt polarnych
 4. „W Kosmosie”
  wdrażanie do tolerancji
  - rozwijanie inwencji twórczej
  - rozwijanie poczucia rytmu
  - doskonalenie umiejętności stosowania liczebników
  porządkowych

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MARZEC 2022r

„W marcu jak w garncu”
- zapoznanie z charakterystycznymi cechami przedwiośnia
- wdrażanie do estetycznego wykonania pracy
- rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów
- współtworzenie atmosfery zabawy

„Dbamy o zdrowie na przedwiośniu”
- zachęcanie do spożywania warzyw jako źródeł witamin
- uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych
- kształtowanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
- wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych

„Nadchodzi wiosna”
- zapoznanie ze zwyczajem topienia Marzanny
- doskonalenie sprawności manualnej
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na wskazaną cechę
- zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „Bociany wracają”

„W gospodarstwie”
- zapoznanie ze zwierzętami hodowanymi w gospodarstwie
- utrwalanie nazw figur geometrycznych
- usprawnianie techniki przeliczania elementów
- rozwijanie aktywności muzyczno- ruchowej

„ Zabawy w teatr”
- rozbudzanie zainteresowań teatrem
- doskonalenie techniki przeliczania
- wyrabianie poczucia rytmu
- budzenie wiary we własne możliwości

- Rozumienie potrzeby dokarmiania zwierząt zimą

- Rozwijanie sprawności manualnej

- Kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych

- Określanie liczebności elementów zbioru
- Rozwijanie  umiejętności wokalnych

- Kształtowanie umiejętności kształtowania radości z przygotowania prezentu dla innych

- Wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych
- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu

- Poznanie elementów pogody charakterystycznych dla zimy

- Rozwijanie umiejętności wokalnych

- Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat karnawału

- Przedstawianie muzyki ruchem z wykorzystaniem apaszek

- Podejmowanie działań ruchowych, językowych, plastycznych