ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK

1. „Jesień w ogrodzie”
-zapoznanie z warzywami rosnącymi w ogrodzie
-utrwalenie nazw warzyw rosnących o ogrodzie
- wdrażanie do zjadania warzyw jako źródła witamin

2. „Życie zwierząt w jesiennym lesie”
- poznanie niektórych zwierząt mieszkających w lesie
- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
- rozwijanie logicznego myślenia

3. „Co ptaki robią jesienią?”
- zapoznanie ze zwyczajami niektórych ptaków
- uwrażliwienie na piękno przyrody
- wzbogacenie wiedzy na temat ptaków
- wdrażanie do prawidłowego stosowania określeń: wysoko – nisko

4. „Jesienna pogoda”
- utrwalenie charakterystycznych cech jesienią
- utrwalenie nazw drzew liściastych
- doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów ze względu na jedną cechę
- uwrażliwienie na odpowiedni ubiór stosowny do pogody

Zamierzenia na wrzesien 2022r. dla Muchomorków:

- Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.
- Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.
- Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola ( sala, ogród)
- Wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie.