ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LUTY 2024r.:

- poszerzanie wiedzy o świecie,

- rozwijanie poczucia słuchu

- wzbogacenie doświadczeń plastycznych

- rozwijanie sprawności manualnej,

- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,

- porównywanie wielkości przedmiotów i grupowanie obiektów na podstawie określonej cechy,

- rozwijanie poczucia rytmu, zachęcenie do aktywnego słuchania muzyki,

- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach,Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń 2024r.:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami: ustalenie zasad zachowania w łazience, omówienie etapów mycia rąk.

 • Utrwalanie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.

 • Przypomnienie co można robić zimą – lepienie bałwana, zabawa na sankach, jeżdżenie na łyżwach..

 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa związanych z bezpieczną zabawą

 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej – zabawy muzyczne – improwizacje muzyczne z wykorzystaniem sprzętów codziennego użytku

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 1. Sposoby na jesienną szarugę

- poznanie pojęcia „para”

- rozwijanie poczucia rytmu podczas zabawy przy piosence „Zła pogoda”

- zaznajomienie z wyrażeniem „jesienna szaruga”

- rozwijanie mowy

- usprawnianie motoryki małej

 1. Mamy różne domy

- rozwiązywanie zagadek słownych

- poznanie figury kwadrat

- rozwijanie inwencji twórczej

- coraz sprawniejsze posługiwanie się klejem

- rozróżnianie pojęć: długo – krótko

- odkrywanie wartości muzyki klasycznej

- poznanie domów zwierząt

 1. Leśne śpiochy i nieśpiochy

- rozwijanie pamięci słuchowej

- określanie wyglądu liści

- dopasowywanie liści do owoców z ich drzew

- rozwijanie umiejętności przeliczania elementów zbioru

- zainteresowanie światem przyrody

 1. Odkrywamy kosmos

- rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od prawdy

- zainteresowanie dzieci kosmosem

- dostosowywanie siły nacisku do zamierzonego efektu

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

- doprowadzenie do zrozumienia, że zbiór składa się z elementów, których liczbę można dokładnie określić liczebnikami głównymi

 1. Zabawy w teatr

- rozwijanie mowy werbalnej i niewerbalnej

- rozwijanie wrażliwości emocjonalnej

- rozwijanie precyzji ruchów podczas kolorowania

- rozróżnianie pojęć: najpierw, potem

- obserwacja doświadczenia z mydłem

 • poznanie i nazywanie oznak zimy

 • rozwijanie słuchu i poczucia rytmu

 • wyzwalanie ekspresji twórczej

 • zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno‐technicznych

 • rozwijanie umiejętności przeliczania

 • kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych

 • nabywanie umiejętności składania życzeń

 • przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja

 • utrwalanie nazw części ciała

 • przeliczanie w dostępnym zakresie

 • składanie obrazka z części

 • śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem

 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE „MUCHOMORKI”
Październik 2023

DZIECKO:
Tydzień 1: Jesień w sadzie
- rozpoznaje drzewa owocowe
- rozwiązuje proste zagadki
- układa obrazek z części
- przelicza liczebnikami głównymi w zakresie 3 i więcej
- segreguje owoce wg wyznaczonego kryterium

Tydzień 2: Jesień w ogrodzie
- nazywa wskazane warzywa
- słucha wiersza o warzywach
- odpowiada na pytania
- reaguje na polecenia
- rozpoznaje warzyw po kształcie
- nazywa warzywa, przelicza je, porównuje posługując się określeniami mniej, więcej

Tydzień 3: Życie zwierząt w jesiennym lesie
-rozpoznaje niedźwiedzia, wiewiórkę, dzika
- dostrzega zmiany w przyrodzie jesienią
- aktywnie uczestniczy w zajęciu
- rozwiązuje zagadki słowne
- odgaduje odgłosy przyrody
- posługuje się znanymi sobie kolorami
- maluje sylwetę wiewiórki
- układa obrazek
- potrafi wypowiedzieć się nt. zwyczajów jesiennych zwierząt leśnych

Tydzień 4: Co ptaki robią jesienią
- słucha wiersz i wykonuje określone ruchy
- interesuje się zwierzętami, ptakami
- potrafi opowiedzieć o wybranych ptakach
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe
- lepi z plasteliny określone formy
- opisze słowami wygląd ptaka

Tydzień 5: Jesienna pogoda
-nazywa części garderoby jesiennej
-zna cechy jesieni
-mówi wiersz z pamięci
-zauważa zmiany pory roku w otoczeniu
-maszeruje zgodnie z rytmem
-rysuje po śladzie
-koloruje obrazek
-wymieni elementy jesiennego stroju Treflika