Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na maj 2022r.

"Jestem Polakiem i europejczykiem"
- Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat Polski
- Ćwiczenia w określaniu ilości „na oko”
- Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat niektórych państw Unii Europejskiej
- Zapoznanie z flagą i hymnem Unii Europejskiej

"Na majowej łące"
- Utrwalenie nazw mieszkańców łąki
- Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami
- Utrwalenie pojęcia „para”
- Utrwalenie nazw kwiatów
- Usprawnianie narządów artykulacyjnych

"Gdzie pracują rodzice?"
- Poznanie nazw niektórych zawodów
- Rozwijanie inwencji twórczej
- Doskonalenie umiejętności liczenia
- Ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnał

"Kocham mamę i tatę"
- Kształtowanie więzi emocjonalnej z rodziną
- Ćwiczenia w poprawnym używaniu sformułowań: starszy, młodszy
- Ćwiczenie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
- Zachęcanie do bezinteresownej pomocy innym
- Dostrzeganie roli mamy w codzienny życiu

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze kwiecień 2022r.

"Zabawy w teatr"
- Ćwiczenie pamięci
- Utrwalenie nazw zwierząt egzotycznych
- Ćwiczenia w prawidłowym posługiwaniu się liczebnikami głównymi, porządkowymi
- Doskonalenie umiejętności interpretowania ruchem treści piosenki
- Poszerzanie słownictwa dziecka o nowe wyrazy : pacynka, marionetka, kukiełka

"Wielkanoc"
- Wzbogacenie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi
- Doskonalenie sprawności manualnej
- Doskonalenie umiejętności liczenia elementów
- Dzielenie się wiedzą na temat ozdabiania jajek

"Dbamy o ziemię"
- Rozwijanie odpowiedzialności o stan środowiska przyrodniczego
- Rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań matematycznych
- Zapoznanie z zasadami dbania o środowisko przyrodnicze
- Uświadomienie dzieciom konieczności oszczędzania wody

"Moja miejscowość"
- Zwrócenie uwagi na różnice występujące w budownictwie w mieście i na wsi
- Utrwalenie kształtu figur geometrycznych
- Uwrażliwianie na piękno muzyki ludowej
- Zachęcenie do wypowiedzi na forum grupy.