BIEDRONKI – ODDZIAŁ VII

CZERWIEC 2021

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 • próby nazywania swoich emocji
 • stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy)
 • dzielenie się swoimi przeżyciami
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny
 • określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych.
 • wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z drugą osobą
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych
 • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem, lepienie z plasteliny
 • rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych
 • uczestniczenie w zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał
 • omawianie zasad właściwego zachowania się w środkach transportu
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki
 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych

Zajęcia z języka angielskiego

W czerwcu będą realizowane następujące tematy

 Musical instruments: piano, guitar, drum

 Sports: volleyball, basketball, football

 Holidays: sea, lake, mountains

Delicious Ice-Cream

 It’s hot today

 (dzieci ocierają pot z czoła)

 so let’s dream

 (podpierają głowę na łokciach i robią rozmarzoną minę)

about ice cream.

 With chocolate,

 (palcami posypują czekoladową posypką po niewidzialnych lodach)

 strawberries

 (łączą dłonie w kształt miseczki)

 and cherries.

 (z połączenia palca wskazującego i kciuka tworzą obiema dłońmi kształt wiśni)

 Now listen to your tummy:

 (przykładają dłoń do ucha i nachylają ją w stronę brzucha)

 Mmm….yummy!

(głaszczą się po brzuchu)

 Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 https://www.youtube.com/watch?v=DzA1VQL1oME

 

Zajęcia z języka angielskiego

 W maju będą realizowane następujące tematy

 British’s Day: Stonehenge, Big Ben, Tower of London

St. Patrick’s Day: gold, rainbow, leprechaun

 School supplies: pen, crayon, pencil

 Mummy- wierszyk ilustrowany ruchem

  każde dziecko trzyma chustkę)

 Mummy mummy 

 I love you.

 dzieci rytmicznie czterokrotnie przykładają złączone dłonie do swojego serca

 Mummy mummy,

 dozens of flowers are for you

 powoli otwierają dłonie, a chusteczki rozkładają się

 Mummy mummy,

 I love you.

 trzymają chustki za końce, rytmicznie uderzają się w pierś

 Mummy mummy,

 dozens of kisses are for you

 posyłają buziaki, jednocześnie wymachując chustkami

 

Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 https://www.youtube.com/watch?v=uEHCyoJQ_Ew

 https://www.youtube.com/watch?v=KZhtsF0vczw

 https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w