Zajęcia z języka angielskiego

 W grudniu będą realizowane następujące tematy:

Toys: doll, teddy bear, train

Christmas: Santa, snowman, present, elf

 

Zabawa z rymowanką

 Rub your hands,

 (Dzieci pocierają dłońmi o siebie)

 Stamp your feet,

 (Tupią nogami)

 Shake your body

 (Poruszają całym ciałem)

 Just like me

 (Pokazują kciukami na siebie)

 Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 My teddy Bear https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8&list=PL5JfjTv3Ensl8sGZMk-SGQ6zc0XhILer-

 Reindeer Pokey  https://www.youtube.com/watch?v=E48dJsivx7s

 Peekaboo Christmas  https://www.youtube.com/watch?v=S0pUkqCdSH4

Zajęcia z języka angielskiego

 W Listopadzie będą realizowane następujące tematy:

 My family: mum, dad, baby

 My home: kitchen, bedroom, bathroom

Domestic pets: dog, cat, fish

 Teddy Bear Day

 

 Zabawa z rymowanką

 Jumping up and falling down,

 Falling down, falling down

 (dzieci skaczą i opadają na podłogę)

 Jumping up and falling down

 (skaczą i opadają na podłogę)

 It is fun

 (wystawiają uniesiony kciuk)

BIEDRONKI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE PAŹDZIERNIK 2020

 

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw
 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana
 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej
 • naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim z nimi kontakcie
 • spożywanie owoców i warzyw; ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów
 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników
 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).
 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia
 • malowanie palcami, dłonią, pędzlem
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • ze śpiewem

BIEDRONKI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

LISTOPAD 2020

 

 • podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć.
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu
 • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp
 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii
 • przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • mówienie o własnych potrzebach
 • odpowiadanie na zadane pytania
 • dzielenie się swoimi przeżyciami
 • dbanie o higienę poprzez:
 • częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem
 • prawidłowe mycie zębów po posiłkach
 • codzienne mycie całego ciała
 • codzienną zmianę bielizny
 • dbanie o czystość odzieży, obuwia
 • korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki
 • samodzielne korzystanie z toalety
 • utrzymywanie porządku w miejscu zabawy
 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
 • spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników
 • wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczyciela
 • nazywanie wybranych części ciała
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku)
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi)
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia
 • malowanie palcami, dłonią, pędzlem, gąbką, korkiem
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • ze śpiewem

oddział biedronki