ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LUTY 2024r.:

- poszerzanie wiedzy o świecie,

- kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji ruchowej,

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała

- rozwijanie umiejętności starannego wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa

- rozwijanie poczucia słuchu

- wzbogacenie doświadczeń plastycznych

- poznanie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

- kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,

- porównywanie wielkości przedmiotów i grupowanie obiektów na podstawie określonej cechy,

- rozwijanie poczucia rytmu, zachęcenie do aktywnego słuchania muzyki,

- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach,

- kształcenie umiejętności sprawnego, bezpiecznego wycinania po wyznaczonych liniach owalnych.


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na styczeń 2024r.:

 • poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek,

 • rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych,

 • dostrzeganie rytmu dzień – noc,

 • wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,

 • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,

 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,

 • zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami,

 • rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów,

 • rozwijanie motoryki małej,

 • zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci i dziadka,

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,

 • doskonalenie umiejętności przeliczania,

 • utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą

 • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu.

 1. 1. „Co robimy w chłodne dni”

- rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi w oparciu o obrazek,

- rozwijanie mowy i myślenia,

- umiejętność układania rytmów,

- rozbudzanie muzycznych zainteresowań,

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

 

2. „Dbamy o czystość”

- wzbogacenie słownika czynnego,

- wydłużanie czasu koncentracji uwagi,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg jednej cechy: przeznaczenia,

- rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

 

3. „Zwierzęta domowe”

- rozwijanie spostrzegawczości i mowy,

- doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia,

- poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych w domu,

- przekazanie dzieciom na czym polega praca lekarza weterynarii,

- kształtowanie wyobraźni poprzez naśladowanie wybranych zwierząt,

- rozwijanie myślenia matematycznego.

 

4. „Ulubione bajki”

- wdrażanie do uważnego słuchania inscenizacji,

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego,

- przestrzeganie dzieci o nieprzyjmowaniu prezentów, słodyczy od nieznajomych,

- kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych i niekonwencjonalnych,

- nabywanie umiejętności klasyfikowania wg koloru.

 

5. „Ulubione bajki

- budzenie zainteresowania książką i czytaniem,

- wdrażanie do uważnego słuchania wiersza,

- kształtowanie u dzieci postawy akceptacji innych,

- rozwijanie twórczej ekspresji,

- wyrażanie swoich przeżyć i spostrzeżeń w ekspresji muzycznej,

- określanie położenia przedmiotu w przestrzeni.

 

 

 • poznanie i nazywanie oznak zimy

 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych

 • rozwijanie słuchu i poczucia rytmu

 • zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno‐technicznych

 • umiejętność wyrażania uczuć

 • rozwijanie umiejętności przeliczania

 • rozwijanie muzycznych zdolności twórczych

 • określanie sposobów wyrażania miłości

 • kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych

 • nabywanie umiejętności składania życzeń

 • nazywanie emocji; budowanie emocjonalnego kontaktu z najbliższymi;

 • przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja

 • utrwalanie nazw części ciała

 • przeliczanie w dostępnym zakresie

 • śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem

 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem

 • relaks, wyciszenie

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na październik 2023r.:

1.Zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni.
2. Poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew.
3. Poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów.
4. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości jaką jest pracowitość.
5.Poznanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy.
6. Poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie.
7.Poszerzanie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy.
8. Uwrażliwienie na bogactwo otaczającego nas świata roślin i zwierząt.
9. Przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru.