• poznanie i nazywanie oznak zimy

 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych

 • rozwijanie słuchu i poczucia rytmu

 • zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno‐technicznych

 • umiejętność wyrażania uczuć

 • rozwijanie umiejętności przeliczania

 • rozwijanie muzycznych zdolności twórczych

 • określanie sposobów wyrażania miłości

 • kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych

 • nabywanie umiejętności składania życzeń

 • nazywanie emocji; budowanie emocjonalnego kontaktu z najbliższymi;

 • przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja

 • utrwalanie nazw części ciała

 • przeliczanie w dostępnym zakresie

 • śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem

 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem

 • relaks, wyciszenie

 

 

 1. 1. „Co robimy w chłodne dni”

- rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi w oparciu o obrazek,

- rozwijanie mowy i myślenia,

- umiejętność układania rytmów,

- rozbudzanie muzycznych zainteresowań,

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

 

2. „Dbamy o czystość”

- wzbogacenie słownika czynnego,

- wydłużanie czasu koncentracji uwagi,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg jednej cechy: przeznaczenia,

- rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

 

3. „Zwierzęta domowe”

- rozwijanie spostrzegawczości i mowy,

- doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia,

- poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych w domu,

- przekazanie dzieciom na czym polega praca lekarza weterynarii,

- kształtowanie wyobraźni poprzez naśladowanie wybranych zwierząt,

- rozwijanie myślenia matematycznego.

 

4. „Ulubione bajki”

- wdrażanie do uważnego słuchania inscenizacji,

- wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego,

- przestrzeganie dzieci o nieprzyjmowaniu prezentów, słodyczy od nieznajomych,

- kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych i niekonwencjonalnych,

- nabywanie umiejętności klasyfikowania wg koloru.

 

5. „Ulubione bajki

- budzenie zainteresowania książką i czytaniem,

- wdrażanie do uważnego słuchania wiersza,

- kształtowanie u dzieci postawy akceptacji innych,

- rozwijanie twórczej ekspresji,

- wyrażanie swoich przeżyć i spostrzeżeń w ekspresji muzycznej,

- określanie położenia przedmiotu w przestrzeni.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ 2023r.

1. „Ja i moi koledzy w przedszkolu”
- integrowanie grupy, poznanie imion kolegów i koleżanek
- zapoznanie z miejscami zabaw, kącikami tematycznymi
- wdrażanie do przestrzegania określonych zasad
- kształtowanie świadomości schematu własnego ciała
- wdrażanie do słuchania innych i zgodnej zabawy

2. „Nasze przedszkole”
- nabywanie i rozwijanie poczucia empatii, rozróżnianie emocji i uczuć
- integrowanie dzieci wokół wspólnych działań
- wyrabianie reakcji na muzykę, reagowanie ruchem na rytm i tempa
- zachęcanie do wyraźnego mówienia
- utrwalanie nazw kolorów, próby tworzenia i nazywania barw pochodnych

3. „Na ulicy”

- zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy, obserwacja ruchu ulicznego i działania świateł
- zapoznanie z dźwiękami pojazdów o specjalnym przeznaczeniu
- zapoznanie z numerami alarmowymi
- wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych
- utrwalanie właściwego zachowania się w obliczu niebezpieczeństwa

4. „Dary sadu”
- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody
- poszerzanie słownika o pojęcia: sad, drzewa owocowe, śliwa, jabłoń, grusza, jesień
- kształtowanie umiejętności liczenia
- porównywanie liczebności zbiorów
- poznawanie i przyswajanie zasad zdrowego żywienia

5. „ Dary ogrodu ”

- kształcenie umiejętności wypowiedzi w oparciu o ilustracje, rozwijanie wrażliwości na piękno i różnorodność warzyw
- nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi
- zachęcanie dzieci do jedzenia warzyw i zapoznanie z właściwościami warzyw np. barwienie
- wdrażanie do szanowania wytworów własnych i rówieśników
- zachęcanie do dokonywania samodzielnych wyborów

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na październik 2023r.:

1.Zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni.
2. Poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew.
3. Poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów.
4. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości jaką jest pracowitość.
5.Poznanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy.
6. Poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie.
7.Poszerzanie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy.
8. Uwrażliwienie na bogactwo otaczającego nas świata roślin i zwierząt.
9. Przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru.