Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na październik 2022r.

- Poznanie wyglądu i nazw warzyw rosnących w sadzie, części roślin: nadziemne i podziemne
- Zapoznanie dzieci z pracami wykonywanymi w ogrodzie przez ogrodnika w różnych porach roku
- Zapoznanie dzieci z tekstem i melodią piosenki „Urodziny Marchewki”
- Zapoznanie z nową techniką – stemplowanie
- Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym jakim jest park w jesiennej szacie
- Nabywanie umiejętności analizowania treści utworu
- Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie do 6
- Kształtowanie umiejętności rozróżniania i określania kierunku (przed siebie, za siebie, w bok)
- Bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych
- Próba określenia głównej myśli utworu
- Stosowanie liczebników porządkowych w zakresie do 5
- Utrwalenie wiadomości dotyczących budowy i wyglądu grzybów
- Zapoznanie dzieci ze sposobem kwaszenia kapusty
- Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami zapasów i przetworów jakie ludzie gromadzą na zimę
- „Kiszenie kapusty” – słuchanie piosenki
- Kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z ilustracjami