- Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania pór roku. Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem.

- Wyrabianie nawyków dbania o zdrowie. Adekwatne ubieranie się do pogody.

- Rozwijanie matematycznego myślenia – rytm, przeliczanie. Porównywanie długości, ćwiczenie stosunków przestrzennych. Porównywanie liczby elementów.

- Wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Poznanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze zwyczajem wysyłania świątecznych pocztówek. Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd.

- Kształtowanie świadomości własnego ciała. Ćwiczenie orientacji w przestrzeni.

- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

- Rozwijanie inwencji twórczej. Doskonalenie umiejętności plastycznych.

- Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości muzycznej. Rozwijanie słuchu muzycznego. Wygrywanie na instrumentach prostych melodii.