×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/przedszky/www/s/images/PlanetariumStarsz.
×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/PlanetariumStarsz

{gallery}PlanetariumStarsz{/gallery} 

- rozwijanie poczucia przynależności narodowej

- podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu

- systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej

- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich

- tworzenie własnych książeczek, zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację

- wzbogacenie wiadomości związanych z pracą ludzi w różnych zawodach

- uświadomienie dzieciom roli mamy i taty w ich życiu i kształtowaniu osobowości

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu

- rozpoznawanie i nazywanie roślin w najbliższym otoczeniu. Zwracanie uwagi na ich bogata kolorystykę i zapachy

- podkreślanie roli owadów w zapylaniu roślin oraz skutków tego.

ZAMIERZENIA NA MARZEC 2024r.

„ Domowi ulubieńcy: pies i kot”- „ Domowi ulubieńcy: pies i kot”.

 1. Słuchanie tekstów literackich. „ Kot i pies”- D. Kossakowskiej. Wprowadzenie litery „ Ł, ł” na podstawie wyrazu – łopata; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza
  i synteza. Zabawy matematyczne, konstruowanie gry planszowej. Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym; zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabawy.

„ Cztery żywioły”.

 1. Wprowadzenie litery „ W, w” na podstawie wyrazu „ woda”; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Zabawy matematyczne „ Zabawy z wagą” - używanie i stopniowanie określeń dot. ciężaru: ciężki, lekki, cięższy, lżejszy, taki sam„ Więcej, mniej, czy tyle samo?”, zapoznanie ze znakami: większości, równości, mniejszości, rozwijanie logicznego myślenia. Zabawy umuzykalniające. Zabawy
  w ogrodzie przedszkolnym, spacery w okolicy przedszkola. Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami

„ Gdzie jesteś, wiosno?”.

 1. „ Zwiastun wiosny” – opowiadanie M. Jelonek. Poznanie pojęcia „ zwiastuny wiosny”, rozwijanie samodzielnego myślenia, próby wyciągania wniosków. Wprowadzenie litery „ P, p” na podstawie wyrazu „ ptak”- doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza. Ćwiczenia grafomotoryczne. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. „ Tulipany” – zabawa matematyczna; doskonalenie jednego elementu do wcześniej poznanego zbioru oraz przeliczanie elementów nowego zbioru, utrwalanie znajomości cyfr 1- 10. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne.

„ Nadchodzi Wielkanoc”.

 1. „ Wielkanoc” – wiersz D. Kossakowskiej. Wprowadzenie litery „ F, f” na podstawie wyrazu : farby. „ Opowieści liczbowe” – zabawa matematyczna - koncentrowanie uwagi na wykonywanym zadaniu, rozwijanie percepcji oraz pamięci wzrokowej, utrwalanie znajomości liczb i cyfr. „ Koszyczek wielkanocny” – zajęcia plastyczne. - malowanie plasteliną; poznanie techniki rozcierania plasteliny, dostosowanie nacisku dłoni do zamierzonego efektu. Nauka piosenek o tematyce świątecznej wybranych przez nauczyciela; wprowadzanie dzieci w miły nastrój, podtrzymywanie świątecznych tradycji. Zabawy na świeżym powietrzu.


 

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania,

 • zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”,

 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę,

 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,

 • zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć,

 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabaw, ćwiczeń i zadań,

 • doskonalenie percepcji wzrokowej,

 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej,

 • budzenie zainteresowania otaczającym światem,

 • budowanie słownika czynnego,

 • rozwijanie umiejętności budowania spójnej i logicznej wypowiedzi,

 • kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo wypowiedzi,

 • poznanie zasad konstruowania prostych gier matematycznych,

 • doskonalenie umiejętności przeliczania i myślenia logicznego,

 • rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach,

 • rozwijanie poczucia rytmu,

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,

 • rozwijanie umiejętności słuchania instrukcji ze zrozumieniem,

 • wdrażanie do starannego i estetycznego wykonania pracy,

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach,

 • wdrażanie do szanowania emocji innych,

 • rozwijanie empatii,

 • kształtowanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości,

 • wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej,

 • rozwijanie umiejętności przeliczania i stosowania liczebników porządkowych,

 • rozwijanie umiejętności tanecznych dzieci,

 • poznanie roli aktora w teatrze,

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

 • rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych,

 • budowanie wiary we własne siły,

 • zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach,

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

 • ćwiczenie pamięci,

 • wdrażanie do zgodnej współpracy,

 • poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne,

 • nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania,

 • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby,

 • poznanie piosenki z dziecięcego repertuaru dotyczącej kulturalnego zachowania,

 • rozwijanie umiejętności wokalnych,

 • nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla dziecka,

 • poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie,

 • wdrażanie do poszanowania pracy innych.