Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na wrzesień 2022r.

1 Witamy w Przedszkolu.
- Zapoznanie z salą grupy: kącikami zabaw i kącikami aktywności- omówienie zasad korzystania
- Wprowadzenie kodeksu grupy
- Rozwijanie logicznego myślenia- rozwiązywanie zagadek
- Odnajdywanie wizytówki ze swoim imieniem
- Współdziałanie w ramach przyjętych zasad, przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji

2.Jestem bezpiecznym przedszkolakiem.
- Poznawanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze
- Poznanie roli policjanta w utrzymaniu porządku w ruchu drogowym, jego munduru i obowiązków
- Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej
- Poznanie zagrożeń w ruchu drogowym
- Zapoznanie z liczbą i cyfrą 1

3. Chcę być zdrowy.
- Kształtowanie postawy dbałości o higienę ciała
- Wdrażanie prawidłowych nawyków żywieniowych
- Kształtowanie umiejętności wypowiadania się, poprawne formułowanie pytań i odpowiedzi
- Wprowadzenie liczby i cyfry 2

4. Jesień w ogrodzie i sadzie.
- Uświadomienie, że owoce i warzywa są źródłem witamin i zdrowia
- Budowanie systemu wartości, doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich przemyśleń i przeżyć
- Wprowadzenie itery O na podstawie wyrazu „oko”
- Rozpoznawanie i nazywanie środowisk przyrodniczych
- Rozwijanie rozumowania przyczynowo skutkowego
- Zapoznanie z cyfrą i iczbą 3