ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK 2023r.:
- rozwijanie słownika czynnego dzieci
- swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy
- kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie;
- rozwijanie umiejętności matematycznych
- budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka
- poznanie parku i lasu jako ekosystemów;
- dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych
- kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych
- rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
- rozwijanie wrażliwości muzycznej
- rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem
- rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;
- rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw
- rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie
- wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji zabawy
- zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie

oddział starszaki

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na wrzesień 2023r.

Witaj przedszkole
- Wzbogacenie wiedzy na temat różnych możliwości spędzania wakacji
- Rozwijanie wrażliwości na barwy, kształty, faktury
- „Starszakiem być” – wprowadzenie piosenki
- Rozumienie pojęć: do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo, góra, dół
- Kształtowanie pojęcia liczby

Razem jest weselej
- Zapoznanie dzieci ze sposobami tworzenia przyjaznej atmosfery w grupie
- Rozwijanie samodzielnego myślenia
- Wyrażanie upodobań kolorystycznych
- Klasyfikacja elementów według wzorów
- Nabywanie precyzji i dokładności rysowania

Nasze emocje i uczucia
- Odgrywanie scenek pantomimicznych na zadany temat
- Rozwijanie postawy odpowiedzialności
- Liczenie obiektów i ustalanie ile ich jest „na oko”
- Rozwijanie wrażliwości czuciowej opuszków palców
- Utrwalenie nazw i wyglądu podstawowych figur geometrycznych

Powitanie jesieni
- Odkrywanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku
- „Jesień” – wprowadzenie do nauki wiersza D.Kossakowskiej
- Zwrócenie uwagi na względność liczebników porządkowych
- Próby wczuwania się w nastrój muzyki
- „Co można wyczarować z jesiennego listka?” - twórcza zabawa plastyczna
- Poznanie układu choreograficznego do piosenki „Wspólna zabawa”