Zamierzenia  na miesiąc grudzień

dzieci  5 – 6 letnie

 

 

 1. Chcę być Świętym Mikołajem” – wprowadzenie liter „ r, R” , doskonalenie słuchu fonematycznego, zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza, doskonalenie umiejętności wyróżniania głoski w nagłosie. Zabawa matematyczna; wprowadzenie liczby i cyfry 6, rozwijanie myślenia matematycznego. Śpiewanie kolęd – wyjaśnienie pojęcia „ kolęda”. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych – dbałość o rozwój fizyczny dzieci. Zabawy plastyczne.

 

 1. „ Pada śnieg – święta tuż, tuż” – „ Lubię zimę” – opowiadanie twórcze, rozwijanie aktywności słownej. Zabawa matematyczna; wprowadzenie liczby i cyfry 7, rozwijanie myślenia matematycznego, wyrabianie umiejętności przełożenia tekstu literackiego na język matematyczny. „ Jaki jest śnieg” – zabawa badawcza. ” Zestawy ćwiczeń gimnastycznych – dbałość o rozwój fizyczny dzieci. Zabawy plastyczne.

 

 

 1. „ Zbliżają się święta” – „ Świąteczne tradycje – rozmowa, przypomnienie zwyczajów
  i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Wyjaśnienie pojęcia – tradycja. „ Figury geometryczne” – zabawa dydaktyczna: utrwalanie kształtu i nazw figur geometrycznych, określanie ich charakterystycznych cech. Śpiewanie kolęd. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych – dbałość o rozwój fizyczny dzieci. Zabawy plastyczne.

 

 1. „ Wspomnienie świąt” – swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące spotkania wigilijnego, tradycji. „ Prezenty” – zabawa matematyczna; sprawne przeliczanie, ustalanie więcej czy mniej. Wspólne śpiewanie kolęd. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych – dbałość o rozwój fizyczny dzieci. Zabawy plastyczne.

 

Zmierzenia na miesiąc listopad

Dzieci 6 letnie

 

 

 1. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem. Wprowadzenie liter m, M; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza
  i synteza. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat. Zabawy matematyczne; wprowadzenie liczby i cyfry 5, zapoznanie z liczbą 5 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz zestawy ćwiczeń gimnastycznych. Zajęcia umuzykalniające. Zabawy plastyczne.

 

 

 1. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. Rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych. „ Rodzina Adama” – wprowadzenie liter d, D; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza.   Zabawy matematyczne, konstruowanie gry planszowej. Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym; zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabawy.

 

 1. Układanie rymowanek dotyczące jesieni i darów jesieni, rozwijanie kreatywnego myślenia. Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Zabawy matematyczne, rozwijanie logicznego myślenia. Zabawy umuzykalniające. Zabawy
  w ogrodzie przedszkolnym, spacery w okolicy przedszkola.

 

 

 1. „ Domy” – opowiadanie D. Kossakowskiej; wprowadzenie liter y, Y; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza. Ćwiczenia grafomotoryczne. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich.  „ Zero” – zabawa matematyczna; wprowadzenie liczby i cyfry 0, zapoznanie z liczbą 0,
  w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne.  

Zamierzenia na wrzesień 2022r.:

- Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem. „ Poznajemy się” – zabawy integracyjne na dobry klimat.
Spacer w okolicy przedszkola. Obserwacja przyrody pod względem aury, zmiany pory roku. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat. Zabawy matematyczne. „ Kodeks naszej grupy” – ustalanie zasad i właściwych zachowań w grupie rówieśniczej.


- Oglądanie książek i albumów o tematyce jesiennej. „Jedna srebrna kropla” – zagadki słuchowe i słowne. Zabawy matematyczne: wprowadzenie liczby i cyfry 1 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Poszerzanie słownika dzieci. Spacer w pobliżu przedszkola, zwrócenie uwagi na różne sposoby oznakowania przejścia dla pieszych.


- „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. Rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych. Zabawy matematyczne, wprowadzenie liczby i cyfry 2. Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym; zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabawy.


- Układanie rymowanek dotyczące jesieni i darów jesieni, rozwijanie kreatywnego myślenia. Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Zabawy matematyczne, rozwijanie logicznego myślenia. Zabawy umuzykalniające. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym; integracja grupy przedszkolnej.

 

 

 

Zmierzenia na miesiąc listopad

Dzieci 5 – 6 letnie

 

 

 1. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem. „ Spacer pani Ali” – wprowadzenie liter a, A; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza
  i synteza. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat. „ Bezpieczna droga do przedszkola” - spacery w okolicy przedszkola, zwrócenie uwagi na bezpieczne poruszanie się, przechodzenie na drugą stronę ulicy. Zabawy matematyczne. „ Kodeks naszej grupy” – utrwalanie i przestrzeganie zasad, właściwych zachowań w grupie rówieśniczej.

 

 1. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. Rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych. „ Mała krawcowa” – wprowadzenie liter i, I; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza.   Zabawy matematyczne, wprowadzenie liczby i cyfry: 3,. Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym; zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabawy.

 

 1. Układanie rymowanek dotyczące jesieni i darów jesieni, rozwijanie kreatywnego myślenia. Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Zabawy matematyczne, rozwijanie logicznego myślenia. Zabawy umuzykalniające. Zabawy
  w ogrodzie przedszkolnym, spacery w okolicy przedszkola.

 

 1. „ Emil podróżnik” – opowiadanie D. Kossakowskiej; wprowadzenie liter e, E; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza. Ćwiczenia grafomotoryczne. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich.  „ Zabawy
  z kotami” – zabawa matematyczna; wprowadzenie liczby i cyfry 4, zapoznanie z liczbą 4, w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne.