Zajęcia z języka angielskiego

 W maju będą realizowane następujące tematy

British’s Day: Stonehenge, Big Ben, Tower of London, Quenn Elizabeth II

 St. Patrick’s Day: gold, rainbow, leprechaun, coins, shamrock,

 School supplies: pen, crayon, pencil, ruler, pencil case

 Mummy- wierszyk ilustrowany ruchem

 ( każde dziecko trzyma chustkę)

 Mummy mummy,

 I love you.

 dzieci rytmicznie czterokrotnie przykładają złączone dłonie do swojego serca

 Mummy mummy,

 dozens of flowers are for you

 powoli otwierają dłonie, a chusteczki rozkładają się

 Mummy mummy,

 I love you.

trzymają chustki za końce, rytmicznie uderzają się w pierś

Mummy mummy,

 dozens of kisses are for you

posyłają buziaki, jednocześnie wymachując chustkami

 Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 https://www.youtube.com/watch?v=fsIb5L0_pGY

 https://www.youtube.com/watch?v=KZhtsF0vczw

 https://www.youtube.com/watch?v=agouT0Z9EX8

 https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MAJ

2020 / 2021

 

 1. Moja ojczyzna – utrwalenie wiadomości symboli narodowych, polskiego hymnu, wskazywanie na mapie Polski; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Poznawanie państw sąsiadujących z Polską. Zapoznanie z pojęciem Unia Europejska. Zajęcia umuzykalniające – nauka piosenek; wyrabianie poczucia rytmu. Rozwijanie sprawności rachunkowych; utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń.

 

 

 1. Moja miejscowość , mój dom – rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania
  ( architekturą, zabytkami, ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu), przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i w miejscach publicznych. Zabawy matematyczne; utrwalanie zapisu matematycznego; <, >, =. Poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości zamieszkania. Wyjaśnianie pojęć: adresat, nadawca; utrwalanie adresu dziecka oraz związane korzyści i zagrożenia.

 

 

 1. Łąka w maju – wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną; rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki. Poznawanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego, wzbogacanie słowniczka, budowanie długich zdań na konkretny temat. Rozwijanie sprawności rachunkowych; utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń; rozwijanie orientacji przestrzennej; rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

 

 

 1. Święto rodziców – uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacanie informacji na temat ich świąt; ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza; rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania prostych zadań
  z treścią. Wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami; zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami. Rozwijanie sprawności manualnych, poczucia estetyki, doprowadzanie pracy do końca podczas zajęć plastyczno – technicznych.
 1. Na początek obejrzyj film edukacyjny o żabach:
  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgfKhRnQu-PU%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR0HSOhdjRm8BigZk_lm_Tdp8kppW_tgFEZRFALXC73qal6BxpJGD9Vq1iA&h=AT2HyFgABQFP_2Ptu20IC-zZc6aiZeZpBnyWJpIAT04Bdj60a0QHCpGWMwV7P5YlguypbvzXJ4rosIpNAHftwea00mLPbks3aZYyo6h3ERVvsmyCuLDICPhbhInNqmBLh8ee2A
 2. Wyklaskując przegłoskuj wyraz żaba, a potem podziel go na sylaby. Powiedz ile ma liter, a ile głosek oraz jakie samogłoski w nim występują. Zastanów się, czy w naszej grupie jest dziecko, które ma w imieniu lub nazwisku litery Ż, ż?
 3. A teraz czas na relaks. Posłuchaj piosenki o małej żabce:
  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FqNz8R1MSEY4%3Ffbclid%3DIwAR1ZBXilKzIZT7N8Lu79CmsonuptcdA9lDsByxxYMpJB91NG1D2LSaYkyvA&h=AT2HyFgABQFP_2Ptu20IC-zZc6aiZeZpBnyWJpIAT04Bdj60a0QHCpGWMwV7P5YlguypbvzXJ4rosIpNAHftwea00mLPbks3aZYyo6h3ERV
 4. Pierwszym zadaniem dla Was jest kończenie rymowanki o łące

Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno…       ŁĄKA

Czerwone jak gotowane raki – to…                 MAKI

Ma żółty środek, białe płatki, łodyga u niej wiotka. Ten łąkowy kwiat to…    STOKROTKA

Piegowata dama. Po łące chodzi od rana. Wygrzewa się w promykach słonka. To maleńka…  BIEDRONKA

Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle! Nie, to…   MOTYLE

Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna…     OSA

Lata, lata obok czoła. To miodna…      PSZCZOŁA

 1. Odgłosy na łące – zabawa dźwiękonaśladowcza. A teraz ćwiczymy buzie. Naśladujcie wyraźnie odgłosy z wiersza:

Na łąkę idą dzieci – tup, tup, tup.

Wysoko motyl leci – fru, fru, fru.

Pszczółka nektar zbiera – bzy, bzy, bzy.

Gąsienica listek zżera – mniam, mniam, mniam.

Pasikonik podskakuje żwawo – hop, hop, hop.

Biedronka wszystkim bije brawo – klap, klap, klap.

 1. Zabawa Prawda/Fałsz Jeżeli dzieci uznają, że zdanie jest prawdziwe, poruszają chustkami nad głowami. Jeżeli sądzą, że nie jest prawdziwe – siedzą bez ruchu.

Czy to prawda, czy to fałsz?Gdy odgadniesz, sygnał dasz.

− Konik polny w wodzie gra.

− Żaba dwie głowy ma.

− Biedroneczki są w kropeczki.

− Motyle mają ciepłe czapeczki.

− Stokrotka jest czerwona.

− Ważka jest większa niż wrona…

 1. Dla chętnych podróż na łąkę ze Skrzatem Borówką i praca plastyczna pt:. Łąka

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4&t=73s

 1. Karty pracy – literka Ż,ż

 

 1. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10

 

10.Poćwicz ?

 

 Zabawa rozwijająca mowę „Sposób na nudę”, na podstawie wiersza Marii Kownackiej Zatuliły kwiatki płatki, główki chylą do rabatki. Kap, kap, kap! (dziecko powtarza) Deszcz ustaje, płyną chmury, kwiaty wznoszą się do góry! Hop, hop, hop! (dziecko powtarza) Wiatr tu pędzi na wyścigi. Wiatr kołysze nam łodygi. Wiu, wiu, wiu! (dziecko powtarza) Biegną dzieci tu z ochotą: uważajcie - takie błoto! Hyc, hyc, hyc! (dziecko powtarza) Byle słonko nam nie zgasło - róbmy prędko z błota masło! Chlap, chlap. chlap! (dziecko powtarza) Teraz baczność - kroki duże, przeskoczymy przez kałużę! Hop, hop, hop! (dziecko powtarza)Już pogoda - słonko świeci, maszerują sobie dzieci. Raz, dwa, trzy. (dziecko klaszcze trzy razy) Zabawę można powtórzyć dowolną ilość razy.

 

Zabawa ruchowo - naśladowcza „Rób to co ja” Rodzic wykonuje proste ćwiczenia (np. podskoki, przysiady, skłony do przodu, skłony w bok, wymachy nóg, rąk) stojąc przed dzieckiem, a on go naśladuje.

 

 

 

Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej „Gimnastyka” Gimnastyka to zabawa, ale także ważna sprawa, bo to sposób jest jedyny, żeby silnym być i zwinnym. Skłony, skoki i przysiady, trzeba ćwiczyć - nie ma rady! To dla zdrowia i urody niezawodne są metody.

Proponowane pytania do treści wiersza: - co nam daje gimnastyka? - co wykonujemy podczas gimnastyki?

 

Dla odprężenia rytmiczne dzielenie (na sylaby) słów związanych ze sportem: gimnastyka (gim-nas-ty-ka), skłony (skło-ny), skoki (sko-ki), przysiady (przy-sia-dy) Na koniec zróbcie z dzieckiem gimnastykę na świeżym powietrzu (skłony podskoki, przysiady)

 

Dla chętnych” Rytmiczna rozgrzewka”: https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo (dzieci które uczęszczały do przedszkola w marcu znają tą gimnastykę) Miłej zabawy