Zajęcia z języka angielskiego

 W grudniu będą realizowane następujące tematy:

 Toys: doll, teddy bear, train, ball, bricks

 Christmas: Santa, snowman, present, Christmas tree, elf, reindeer, Merry Christmas

 Zabawa z rymowanką Christmas Cookies

 Take some flour, Take two eggs

 (dzieci na niby wsypują mąkę i tworzą jajka z kciuków i palców wskazujących)

 Take some butter and what’s next?

 (otwarta dłonią wrzucają masło do miski i rozkładają ręce w geście pytania)

 Take some sugar, ginger too

 (wsypują cukier, palcami rozsypują sproszkowany imbir)

 I’m a baker, just like you

 (wskazują na siebie, następnie na drugą osobę)

 Mix the dough: one, two, three

 (mieszają ciasto, wykonując trzy obroty łyżką)

 Roll it gently, just like me

 (rozwałkowują je)

 Cut out cookies, this is fun

(wycinają ciastka foremką z dłoni)

 Bake a while till it’s done.

 (otwartymi dłońmi tworzącymi blachę wsuwają ją do piekarnika i przekręcają pokrętło)

 Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 My teddy Bear https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8&list=PL5JfjTv3Ensl8sGZMk-SGQ6zc0XhILer-

 Reindeer Pokey  https://www.youtube.com/watch?v=E48dJsivx7s

 Santa shark https://www.youtube.com/watch?v=u0aAMvvw_co

 Christmas Freeze Dance https://www.youtube.com/watch?v=eo9bpiwKpx4

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA GRUDZIEŃ 2020/2021

 

Zachęcanie dzieci do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, piasku, soli kamiennej.

Przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze ,świętami Bożego Narodzenia.

Poznawanie, utrwalanie świątecznych zwyczajów i tradycji ( wyjaśnienie pojęcia tradycja ).

Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

Rozwijanie umiejętności matematycznych; odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7, utrwalanie liczenia w zakresie 7.

Wprowadzanie znaku matematycznego +; utrwalanie znaku =; stosowanie znaków + i =

w sytuacjach zadaniowych; rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 7.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Dostrzega następstwo dnia i nocy.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Wyodrębnia głoski w nagłosie i wygłosie.

Odkrywanie liter: l – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, układanie schematów i modeli słów: lalka, Lola także y ( domy ) oraz r ( ramka, Romek ).

Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy utworach znanych dzieciom.

Zapoznanie i osłuchanie z wybranymi kolędami; wyjaśnienie pojęcia kolęda.

Kontynuowanie systematyczne aktywności plastyczno – technicznych oraz grafomotorycznych.

Zajęcia z języka angielskiego

W Listopadzie będą realizowane następujące tematy:

My family: mum, dad, baby, grandpa, grandma

My home: kitchen, bedroom, bathroom, living room, attic

Domestic pets: dog, cat, fish, bird, hamster

Teddy Bear Day

 

 

Zabawa z rymowanką everybody has a home

One, two, three, four

(dzieci liczą na palcach)

Everybody has a home

(pokazują gestem na wszystkich i robią z dłoni ,,dach’’ nad głową)

Every dog and every pig

(przykładają dłonie do skroni, tworząc uszy psa, a następnie unoszą palcem czubek nosa)

has a home: small or big

( z rąk wyciągniętych do przodu tworzą mały, a następnie duży ,,dom’’)

One, two, three, four

(dzieci liczą na palcach)

Everybody has a home

(pokazują gestem na wszystkich i robią z dłoni ,,dach’’ nad głową)

Every girl and every boy

( wskazują na koleżankę i kolegę)

has a really nice home

(krzyżują ręce na klatce piersiowej)

 

Link do piosenki śpiewanej w tym miesiącu na zajęciach

baby shark

: https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w&ab_channel=Pinkfong!Kids%27Songs%26Stories