Zmierzenia na miesiąc listopad

Dzieci 5 – 6 letnie

 

 

  1. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem. „ Spacer pani Ali” – wprowadzenie liter a, A; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza
    i synteza. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat. „ Bezpieczna droga do przedszkola” - spacery w okolicy przedszkola, zwrócenie uwagi na bezpieczne poruszanie się, przechodzenie na drugą stronę ulicy. Zabawy matematyczne. „ Kodeks naszej grupy” – utrwalanie i przestrzeganie zasad, właściwych zachowań w grupie rówieśniczej.

 

  1. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. Rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych. „ Mała krawcowa” – wprowadzenie liter i, I; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza.   Zabawy matematyczne, wprowadzenie liczby i cyfry: 3,. Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym; zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabawy.

 

  1. Układanie rymowanek dotyczące jesieni i darów jesieni, rozwijanie kreatywnego myślenia. Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Zabawy matematyczne, rozwijanie logicznego myślenia. Zabawy umuzykalniające. Zabawy
    w ogrodzie przedszkolnym, spacery w okolicy przedszkola.

 

  1. „ Emil podróżnik” – opowiadanie D. Kossakowskiej; wprowadzenie liter e, E; doskonalenie słuchu fonematycznego zapoznanie z obrazem graficznym, analiza i synteza. Ćwiczenia grafomotoryczne. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich.  „ Zabawy
    z kotami” – zabawa matematyczna; wprowadzenie liczby i cyfry 4, zapoznanie z liczbą 4, w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne.  

Zamierzenia na wrzesień 2022r.:

- Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem. „ Poznajemy się” – zabawy integracyjne na dobry klimat.
Spacer w okolicy przedszkola. Obserwacja przyrody pod względem aury, zmiany pory roku. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat. Zabawy matematyczne. „ Kodeks naszej grupy” – ustalanie zasad i właściwych zachowań w grupie rówieśniczej.


- Oglądanie książek i albumów o tematyce jesiennej. „Jedna srebrna kropla” – zagadki słuchowe i słowne. Zabawy matematyczne: wprowadzenie liczby i cyfry 1 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Poszerzanie słownika dzieci. Spacer w pobliżu przedszkola, zwrócenie uwagi na różne sposoby oznakowania przejścia dla pieszych.


- „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. Rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych. Zabawy matematyczne, wprowadzenie liczby i cyfry 2. Zabawy umuzykalniające. Zabawy plastyczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym; zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabawy.


- Układanie rymowanek dotyczące jesieni i darów jesieni, rozwijanie kreatywnego myślenia. Doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Zabawy matematyczne, rozwijanie logicznego myślenia. Zabawy umuzykalniające. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym; integracja grupy przedszkolnej.