Dnia 2. 06. 2021 roku Pani Justyna Sowa przeprowadziła zajęcia plastyczne

  1. „ Szukanie faktur” w P.M „ RZĄDZ” w Grudziądzu.

 

Udział w zajęciach wzięły dzieci z oddziału przedszkolnego grupy „ Skrzaty”.

Pani Justyna przedstawiła swoją osobę oraz zaprezentowała niektóre własnoręcznie wykonane prace. Dzieci miały również możliwość obejrzenia „ Złotej Gapy” – nagrody, którą Pani Justyna zdobyła w bieżącym roku.

Podczas zajęć – do wykonania pracy dzieci korzystały z :

- kartonu,

- wykałaczek,

- kartek A4,

- kalek,

- ołówków,

- farb.

Zajęcia plastyczno – techniczne były dla uczestników bardzo ciekawe, twórcze. Dzieci aktywnie zaangażowały się w działania zaproponowane przez Panią Justynę.

Zaproszony gość chętnie pomagał i podpowiadał przy wykonywaniu pracy. Pani Justyna odpowiadała na pytania zadawane przez dzieci.

Zajęcia były ciekawym doświadczeniem dla wychowanków, zachęcającym do korzystania z różnych faktur i technik plastycznych.

Serdecznie dziękujemy Pani Justynie za spotkanie.

 Zdjęcia z zajęć plastycznych oraz wizyta w Ptaszarni

ajęcia z języka angielskiego

 W czerwcu będą realizowane następujące tematy:

 Musical instruments: piano, guitar, drum, trumpet, violin

 Sports: volleyball, basketball, football, tennis

Holidays: sea, lake, mountains, sunbathe

 The holidays

 The holidays are near,

 (dzieci poruszają się po obwodzie koła)

 the holidays are here.

 (zatrzymują się)

 So clap your hands and say:

 (podnoszą ręce na wysokość ramion)

 Hooray!Hooray!Hooray!

 (klaszczą trzy razy)

 It’s time to go to the beach,

 (maszerują)

 it’s time to swim in the sea.

 (naśladują pływanie)

 It’s time to play with fiends.

 (machają)

 It’s time to eat ice cream.

 (masują się po brzuchu)

The holidays are near….

 Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 https://www.youtube.com/watch?v=1h6F-YngTi0

 https://www.youtube.com/watch?v=ppuQF_2LqAw

 https://www.youtube.com/watch?v=DzA1VQL1oME

 https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI

 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na miesiąc czerwiec.
1. Niby tacy sami, a jednak innikształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych.
Dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi z całego świata. Utrwalenie poznanych liter - ćwiczenia
w czytaniu oraz w pisaniu. Porównywanie masy przedmiotów, określanie które przedmioty są lżejsze,
a które cięższe.

2. Wakacyjne podróże zapoznanie z kontynentami i kulistym modelem Ziemi. Zapoznanie ze środowiskiem
przyrodniczym obszarów górskich, zwracanie uwagi na kolorystykę pasm górskich na mapie. Rozmowa na
temat nowej pory roku, rozpoznawanie oznak lata. Wskazywanie wybranych miejsc w Polsce np. Zatoka
Gdańska, Hel, Toruń, Kraków. Zabawy i ćwiczenia klasyfikacyjne, dodawanie i odejmowanie
w określonym zakresie.

3. Pożegnania nadszedł czas - zachęcenie do dzielenia się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu.
Rozwiązywanie zadań tekstowych, przedstawienie działań na dodawanie i odejmowanie w zapisie.
Ćwiczenia w czytaniu krótkich tekstów oraz w pisaniu wyrazów i prostych zdań.

4. Zabawki ekologiczne kształtowanie świadomości ekologicznej, możliwość ponownego wykorzystania
odpadów. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni
dzieci. Kształtowanie umiejętności i współdziałania w grupie oraz przestrzegania przyjętych zasad.

 

Zajęcia z języka angielskiego

 W maju będą realizowane następujące tematy

British’s Day: Stonehenge, Big Ben, Tower of London, Quenn Elizabeth II

 St. Patrick’s Day: gold, rainbow, leprechaun, coins, shamrock,

 School supplies: pen, crayon, pencil, ruler, pencil case

 Mummy- wierszyk ilustrowany ruchem

 ( każde dziecko trzyma chustkę)

 Mummy mummy,

 I love you.

 dzieci rytmicznie czterokrotnie przykładają złączone dłonie do swojego serca

 Mummy mummy,

 dozens of flowers are for you

 powoli otwierają dłonie, a chusteczki rozkładają się

 Mummy mummy,

 I love you.

trzymają chustki za końce, rytmicznie uderzają się w pierś

Mummy mummy,

 dozens of kisses are for you

posyłają buziaki, jednocześnie wymachując chustkami

 Linki do piosenek śpiewanych w tym miesiącu na zajęciach

 https://www.youtube.com/watch?v=fsIb5L0_pGY

 https://www.youtube.com/watch?v=KZhtsF0vczw

 https://www.youtube.com/watch?v=agouT0Z9EX8

 https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w