Zabawy ruchowo-naśladowcze:
"Zabawy na śniegu"
"Na saneczkach"
"Tańczymy według poleceń"
"Poleczka zimowa"
Rozwój poczucia rytmu,wprowadzenie w dobry nastrój.

Zabawy dydaktyczne:
"Śniegowe bałwanki"
"Dzień i noc"
"Owoce"-segregacja
Rozwój myślenia,spostrzegawczości,mowy

Zabawy plastyczne:
"Kupujemy produkty spożywcze"
"U fryzjera"
"Małe dzieci ,duże dzieci"
Rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej,manualny rąk i palców.

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na styczeń 2024 r.


Zabawy ruchowe:
"Wracamy do domu"
"Zwierzęta w lesie"
"Droga do domu"
"Jesienna orkiestra"
Rozwój ogólnej sprawności ruchowej,umuzykalnianie dzieci,rozwój poczucia rytmu.

Zabawy dydaktyczne:
"Trzy dymy"-zabawa w liczenie
"Szeregowanie obrazków domków"
"Co znajduje się w pomieszczeniu"

Zabawy plastyczne:
"Rysowanie domków"
"Domek kolczatka"-przyklejanie fragmentów gazety na obrazku jeża

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na listopad 2023 r.

Zabawy ruchowe:
"Wracamy do domu"
"Jeże"
"Zwierzęta leśne"
"Droga do domu"
Rozwój ogólnej sprawności ruchowej,rozwój poczucia rytmu

Zabawy dydaktyczne:
"Szeregowanie obrazków domków od najmniejszego do największego "
"Oglądanie zdjęć różnych urządzeń elektrycznych"
"Składanie pociętych obrazków i układanie w całość"

Zabawy konstrukcyjne
"Budowanie budowli z różnych klocków"-kolor niebieski

Cele:rozwój manualny rąk i palców,
Rozwój wyobraźni twórczej,
Rozwój koordynacji wzrokowo -ruchowej

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na grudzień 2023

Zabawy muzyczno-ruchowe:
"Pokaż trzy"
"Lalki ,misie,piłki"
"Dzwoni dzwoneczek"
"Skrzypi śnieg "
Rozwój poczucia rytmu,wprowadzenie w dobry nastrój,rozwój ogólnej sprawności ruchowej
 
Zabawy dydaktyczne:
"Śniegowe gwiazdki"
"Kolorowe bombki"
"Kolorowa choinka"
Rozwój myślenia,spostrzegawczości,myślenia,mowy biernej i czynnej
 
Zabawy plastyczne:
"Choinka"
"Bucik Mikołaja"
"Mikołaj świety"
Rozwój manualny rąk i palców,dokładności, koordynacji wzrokowo-ruchowej

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik 2023 r.

Zabawy ruchowe:
"Jesień w sadzie"
-"Spacer z jabłkiem "zabawa ruchowa z elementem równowagi
-"Rozsypane owoce"zabawa ruchowa, orientacyjno-porządkowa
"Zabawa w sadzie"zabawa przy piosence

Zabawy plastyczne
"Owoce"-wyklejanie kolorowym papierem owoców,umiejętność posługiwania się klejem
"Jesienne drzewo"-odpijanie rączek pomalowanych farbą na rysunku drzewa

Zabawy dydaktyczne
"Owoce smaczne i zdrowe"wdrażanie do liczenia 1,2,3
"Warzywa"-tworzenie prostych kolekcji

Cele:
-rozwój myślenia
-rozwój sprawności manualnych
-wdrażanie do segregowania według wzoru
-liczenie w dostępnym zakresie