Zadania wychowawcze i opiekuńcze: Wpajanie nawyków grzecznościowych, porządkowych oraz higienicznych: m.in. rytuał powitania i pożegnania, porządkowanie zabawek, mycie rączek przed i po posiłku oraz po spacerze, nocnikowanie. Modelowanie prawidłowych zachowań w grupie, kontynuacja sprawnego poruszania się w grupie podczas wyjścia na plac zabaw„Jedziemy pociągiem”. Kontynuacja wspomagania nauki samodzielności w piciu z kubka, posługiwanie się łyżką. Doskonalenie czynności samoobsługowych: zdejmowanie i zakładanie butów, garderoby. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji- doskonalenie umiejętności zabawy w grupie- nauka poszanowania zabawy innego dziecka. Nawiązywanie bliższego kontaktu z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy integracyjne, inicjowane samodzielnie przez dzieci lub opiekunkę. Czytanie bajek ze żłobkowej biblioteczki – poszerzanie słownika dziecięcego i wspomaganie rozwoju mowy, rozwijanie twórczej aktywności dziecka. Utrwalanie poznanych kolorów (czerwony, żółty, niebieski, zielony) ćwiczenia spostrzegawczości. Poznajemy kształty (trójkąt, koło, kwadrat) - ćwiczenia spostrzegawczości. „Z wizytą w zagrodzie”- przypomnienie dotychczas poznanych zwierząt mieszkających w zagrodzie (krowa, koń, kogut, świnka, baranek). Święto Dnia Mamy i Taty w naszym żłobku- słuchamy piosenek Zabawa „Magiczne słowa”- przypomnienie magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do Układanie klocków o różnej wielkości, ciężkości, strukturze, dopasowywanie elementów układanek o różnej wielkości i liczbie. Zabawa konstrukcyjna „ Wysoka i niska wieża”- utrwalanie pojęć wysoki i niski, duży, mały. Dopasowywanie kształtów do otworów: koło, kwadrat, trójkąt- celowanie, wkładanie- stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej. Zabawa „Majowy deszczyk”- nauka darcia papieru- doskonalenie motoryki małej. Przygotowujemy laurkę dla Mamy i Taty. Malowanie farbkami wiosennej łąki. Rysowanie na dużej powierzchni (rysowanie kropek, kresek, fal) Spacery połączone z zabawą na świeżym powietrzu- obserwujemy zmiany pogody, słuchamy śpiewu ptaków, obserwujemy przyrodę. Zajęcia gimnastyczne: robimy rowerki, pajacyki, podskoki, maszerowanie, zbieranie grzybków, wkręcanie żarówek itp.. Zabawa ruchowo-muzyczna- naśladowanie latających motylków, pszczółek w rytm muzyki. Chodzimy na palcach i piętach- ćwiczenia „Omiń kałuże”- ćwiczenie z elementami równowagi, ćwiczenie uwagi, zręczności, orientacji, doskonalenie

Poznanie zwyczajów związanych z Wielkanocą. Zapoznanie z elementami związanymi ze świętami Wielkanocnymi: pisanki, zajączek, kurczaczek, baranek. Wprowadzenie w radosny nastrój związany ze Świętami Wielkanocnymi Zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie wiosną. Poznanie pracy ogrodnika – czynności jakie wykonuje i narzędzi pracy. Poznanie roślinne,etapów wzrastania Rozpoznawanie i nazywanie koloru zielonego: poznanie zielonych owoców, warzyw, potraw, zwierząt. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych i z wiejskiego podwórka. Rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące-naśladowanie odgłosów wydawanych przez różne zwierzęta Rozwijanie umiejętności słuchania tekstów literackich. Uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych. Doskonalenie rozwoju manualnego poprzez prace plastyczne Doskonalenie zakresu samoobsługi w szatni i łazience. Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie.

Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

Wpajanie dzieciom nawyków grzecznościowych i porządkowych m.in. rytuał powitania i pożegnania używanie zwrotów „Dzień dobry”, „Do widzenia”; porządkowanie zabawek.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych: zdejmowanie i zakładanie kapci   *Indywidualne próby zgłaszania potrzeb fizjologicznych oraz próby samodzielnego korzystania z toalety,mycie rąk

*Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

*Doskonalenie nawyku wspólnej, zgodnej zabawy – zaangażowanie w zabawy grupowe, zwracanie uwagi na innych uczestników zabawy, prawidłowe i bezpieczne korzystanie z zabawek,

*Doskonalenie umiejętności  reagowania na polecenia i prośby opiekuna.

*Tworzenie radosnego nastroju w grupie podczas balu karnawałowego

Zajęcia z zakresu rozwijania mowy,      myślenia, rozwój poznawczy:

*Poznanie cyfr 1,2,3; powtarzanie sylab (hi, ha ho,da,ta,to)  artykulacja na głos z uwzględnieniem ciszej i głośniej głosek i samogłosek

*Rozwijanie mowy biernej poprzez czytanie książeczek o zimowych zabawach na śniegu: sanki, lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami

*Kształtowanie spostrzegawczości oraz  orientacji w przestrzeni – szukanie i wskazywanie przedmiotów

*Oglądanie bajek i książeczek zgromadzonych w kąciku książki-czytanie wierszyka „Chory kotek”

*„Czy znasz swoje ciało”- szybka orientacja w schemacie własnego ciała z pokazywaniem i nazywaniem części ciała  

*Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej-

„1,2,3  ”- składanie w całość obrazka pociętego na części z uwzględnieniem koloru

*Próby poznawania przedmiotów przy pomocy zmysłu dotyku, zapoznanie  z różnymi fakturami: gładki,szorstki miękki,twardy (futerko, papier, gąbka, lusterko).

*„Zgadnij kto mówi”- zabawa rozwijająca percepcję słuchową

*„Przeciwieństwa”- dobieranie w pary ilustracji przeciwstawnych np. biały- czarny, cienki-gruby, duży- mały, szeroki- wąski.

Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

*Układanie sylwet z klocków w kształcie poznanych figur geometrycznych(trójkąt, kwadrat, koło)

*Zabawa manipulacyjna – odkręcanie i zakręcanie nakrętki od butelki.

*Stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej :

dopasowanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt, gwiazda) -celowanie, wkładanie, nazywanie wkładanych figur

*Praca plastyczna: „Niedźwiadek polarny”

*Układanie drewnianych puzzli, układanek – dopasowywanie elementów o różnej wielkości, kształcie i liczbie.

Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:

*„Przejdź przez tunel”- zabawa z elementami czworakowania,

*„Szybko i wolno”- reagowanie na tempo oraz dostosowanie swojego tempa do melodii,

*„Chodzę jak król, królowa”- zabawa kształtująca prawidłowa postawę ciała

*„Wędrująca piłka”- przekładanie piłki nad głowa oraz pod nogami.

*„Utrzymaj równowagę”- utrzymanie  prawidłowej postawy ciała stojąc na jednej nodze oraz z ramionami wyciągniętymi w bok,

*„Wesołe i smutne kotki”- zabawa z elementami czworakowania wzbogacony o gestykulację mimiki

Zajęcia umuzykalniające:

*Nauka piosenki „Sanna”

*Zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence „Sanna”,

*Zabawy ruchowe ze śpiewem poznanej piosenki „Tup, Tup, Tup po śniegu”,

*Ćwiczenia i zabawy muzyczno – ruchowe: marsz w kole wiązanym, marsz dookoła sali pojedynczo w rytmie słuchanej melodii.

Zajęcia paluszkowe:

*„Wieża z rąk” – usprawnianie motoryki małej, rozwijanie koncentracji i uwagi, wspólnej zabawy.

*Pobudzanie koordynacji wzrokowo-ruchowej (praca oka i ręki jednocześnie)

*„Masuje, masuje”- budowanie pozytywnego emocjonalnego kontaktu pomiędzy dzieckiem, a osobą, z którą się bawi, poprawienie sprawności manualnej

"Moje ciało"- poznawanie budowy wybranych części ciała i ich podstawowych funkcji, korzystanie z własnych zmysłów – rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie wzrokiem, dotykiem, dostrzeganie podobieństw między przedmiotami ze względu na ich wspólne położenie w przestrzeni, uczestniczenie w zabawach sprzyjających koncentracji uwagi przez krótki czas;


"Domy" - uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych), podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci, ustalanie kolejności zdarzeń (teraz, wcześniej, później), określanie przydatności danych przedmiotów;

"Żegnaj zimno,witaj wiosno"- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną np. topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy), wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu, słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;

"Zakładamy zielony ogródek "- zakładanie w sali „zielonego ogródka”; poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin.

Kontynuacja nauki samodzielnego spożywania posiłków – pomaganie dziecku w samodzielnym korzystaniu z kubka i sztućców.
Dalsze kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych – mycie rączek  i buzi. Próby wpajania nawyku sprzątania zabawek po zakończonej zabawie – odkładanie zabawek na półkę, zbieranie klocków do pojemnika. Zachęcanie do dzielenia się zabawkami i współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw przez podawanie innemu dziecku zabawki, wymienianie się zabawkami. Nagradzanie pozytywnych zachowań podczas zabaw w grupie. Przyzwyczajanie do nocnikowania – używanie pozytywnych komunikatów i gestów. Próby nauczenia umiejętności poruszania się w parach, prawidłowego siedzenia przy stole, na dywanie. Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa poprzez uporządkowany rytm dnia, stałe pory snu, zabawy posiłków. Dzień Babci i Dziadka – wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, rozwój poznawczy:
Wprowadzenie słownictwa związanego z zimą – opiekunka w oparciu o widok za oknem, obrazki, dostępne wiersze, historyjki zapoznaje dzieci z zimową pogodą.
Oglądanie ilustracji przedstawiających bałwanka.
Rozwijanie mowy biernej poprzez czytanie krótkich wierszyków i bajeczek.
Zapoznanie z ubiorem zimowym: czapka, szalik, rękawiczki, kurtka.
Nauka rozumienia nakazów i zakazów: „podaj”, „nie wolno”.
Czytanie krótkich wierszyków o babci i dziadku, oglądanie ilustracji przedstawiających babcię i dziadka.
Nauka wskazywania części ciała – nauka kojarzenia nazwy z częścią ciała.
Ćwiczenia oddechowe: Dmuchanie baniek mydlanych.

Zajęcia manipulacyjno - konstrukcyjne:
Nauka budowania klockami miękkimi, twardymi, o zróżnicowanej wielkości  i strukturze.
Próby poprawnego układania i dopasowywania klocków.
Zachęcanie do piętrzenia klocków – opiekunka demonstruje budowanie wieży  z klocków, zachęca dziecko do zabawy.
Manipulowane zabawkami interedukacyjnymi – kształtowanie zmysłu wzroku  i słuchu.
Dopasowywanie i wkładanie różnego kształtu foremek.
Zabawy piramidami, wkładanie obręczy.
Zachęcanie do manipulowania przedmiotami – obracanie, rzucanie, przekładanie  z ręki do ręki, stukanie o podłogę – ćwiczenie chwytu dowolnego i pod kontrolą wzroku.
Układanie puzzli dwuelementowych, drewnianych układanek – ćwiczenie chwytu pęsetowego.
Zachęcanie do ćwiczeń ruchów palców, dłoni, nadgarstków, rąk poprzez zabawę zakręconymi labiryntami.

Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:
Zabawy nadmuchanymi balonami: kopanie, próby łapania, odbijanie – wspomaganie ogólnego rozwoju, koordynacji ruchowej.
Jazda na sankach – zabawy ruchowe z wykorzystaniem maty.
Bitwa na śnieżki – zabawa ruchowa z elementami rzutu papierowych kul śniegowych - zwiększanie zakresu rzutu.
Wzmacnianie mięśni tułowia, kręgosłupa, nóg poprzez zabawy ruchowe dostosowane do wieku i predyspozycji dziecka.
Jazda na samochodach, konikach – zachęcanie do ćwiczeń utrzymywania równowagi, koordynacji całego ciała.
Zabawy w tunelu – swobodne przejścia przez tunel na czworaka.

Zajęcia umuzykalniające:
Próby naśladowania gestów wykonywanych przez opiekunkę podczas słuchania piosenek, poruszanie się w takt muzyki.
Zapoznanie z nowymi piosenkami : „Zima”, „Taniec bałwanków”.
Słuchanie muzyki relaksacyjnej dla dzieci – wyciszenie się dzieci przez snem.
Kontynuowanie prób uczestnictwa w zabawach kołowych przy dziecięcych przebojach.
W rytmach Karnawału – swobodne tańce przy muzyce karnawałowej.
Próby pokazywania słów piosenki „Ulepiła Hanka”.

Zabawy paluszkowe
Utrwalanie dotychczas poznanych zabaw: „Rak”, „Sroczka”.
Zapoznanie z zabawą: „Świeci gwiazdka”.
Nauka zabawy : „Dwie małe rączki klaszczą” - -próby pokazywania przez dzieci.