Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik 2023 r.

Zabawy ruchowe:
"Jesień w sadzie"
-"Spacer z jabłkiem "zabawa ruchowa z elementem równowagi
-"Rozsypane owoce"zabawa ruchowa, orientacyjno-porządkowa
"Zabawa w sadzie"zabawa przy piosence

Zabawy plastyczne
"Owoce"-wyklejanie kolorowym papierem owoców,umiejętność posługiwania się klejem
"Jesienne drzewo"-odpijanie rączek pomalowanych farbą na rysunku drzewa

Zabawy dydaktyczne
"Owoce smaczne i zdrowe"wdrażanie do liczenia 1,2,3
"Warzywa"-tworzenie prostych kolekcji

Cele:
-rozwój myślenia
-rozwój sprawności manualnych
-wdrażanie do segregowania według wzoru
-liczenie w dostępnym zakresie