Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Miejskie „RZĄDZ”,

56 46 326 42, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. są przedszkola wskazane powyżej na liście preferencji. Dane –

w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do przedszkola. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy przedszkolami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez przedszkole, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tego przedszkola (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Przedszkola, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, w szczególności uregulowań art. 150 tej ustawy. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dla poszczególnych przedszkoli (wskazanych na liście preferencji): Małgorzata Smelkowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie przedszkola, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego

Proszę Państwa, jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedszkole Miejskie „RZĄDZ”,które reprezentuje dyrektor.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.nr tel.  56 45 10 360 lub 361
 1. Państwa dane osobowe zawarte na nagraniach monitoringu w przedszkolu będą przetwarzane przez Administratora:
 • w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz ustawa Prawo oświatowe 14 grudnia 2016 r.;
 • kategoria danych osobowych: wizerunek.
 1. Źródłem danych jest system monitoringu.
 2. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (obsługa monitoringu).
 3. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 30 dni.
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

         Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

         adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

         telefon: 22 531 03 00

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak wypełnienia tej przesłanki skutkuje opuszczeniem terenu/obiektu objętego monitoringiem.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

                                                                                                                    

 

 

J A D Ł O S P I S     D E K A D O W Y

 

Data

Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

Poniedziałek, 24.06.2019r.

Kasza manna na mleku, piecz. mieszane, masło, wędlina, sałata, ogórek,  pomidor, arbuz

 

Zupa brokułowa  z ziemniakami, śmietaną i natką , pierogi leniwe z masłem i bułką tartą, banan, sok Kubuś

 

Kisiel owocowy z mleczkiem waniliowym, słomka ptysiowa, herbata miętowa, jabłko

 

 

 

 

Alergeny

gluten, mleko, seler

gluten, jaja, mleko, seler

gluten, mleko, jaja

Wtorek

25.06.2019r.

 

Mleko, piecz. mieszane, masło, wędlina, dżem  sałata, pomidor, ogórek, winogrono

Zupa pomidorowa z ryżem, śmietaną i koperkiem ,  mięsko duszone w sosie, ziemniaki z natką, bukiet warzyw z masłem i bułka tartą, kompot

 

Bułka pszenna z masłem i serem, ogórek świeży, herbata owocowa

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

gluten

Środa, 26.06.2019r.

 

Płatki kukurydziane na mleku, piecz. mieszane, masło, wędlina  sałata, pomidor, ogórek, arbuz

Zupa kalafiorowa z ziemniakami, śmietaną i koperkiem, makaron w sosie bolońskim, ogórek małosolny, kompot

 

 

Legumina z twarogu z owocami, chrupki kukurydziane, sok

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

gluten,  mleko

Czwartek, 27.06.2019r.

                     

Płatki owsiane na mleku, piecz.mieszane, masło, ser, pasta rybna, sałata, ogórek, rzodkiewka, pomarańcza

 

 

 

Rosół z makaronem i natką, ryż na sypko , kurczak w sosie potrawkowym, surówka z kapusty młodej i marchewki, kompot

 

Budyń śmietankowy z owocami, biszkopty, napój z cytryny i miodu

 

 

Alergeny

gluten, mleko, ryby, jaja

gluten, mleko, seler

gluten, jaja, mleko

Piątek 28.06.2019r.

 

Zacierka na mleku,  piecz. mieszane masło, wędlina, serek, sałata, rzodkiewka, ogórek, kiwi

 

 

Zupa ogórkowa z ryżem, śmietaną i koperkiem, kotleciki jajeczne, ziemniaki z koperkiem, marchewka oprószana, kompot

 

 

Jogurt owocowy, truskawka, wafle tortowe, herbata

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler, jaja

gluten,  mleko


Poniedziałek, 01.07.2019r.

 

Kluski lane na mleku na mleku, piecz. mieszane, masło, wędlina, pomidor, sałata, ogórek, banan

 

Zupa jarzynowa  ziemniakami i koperkiem, makaron z twarogiem na słodko, truskawki, sok Kubuś

 

Budyń czekoladowy, andruty, borówki, napój z cytryny i miodu

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

 

gluten, mleko

Wtorek, 02.07.2019r.

 

 

Płatki kukurydziane na mleku, piecz. mieszane, masło, wędlina, ser, sałata, papryka, ogórek, jabłko

 

 

 

Zupa marchewkowa  z ryżem, śmietaną  i natką, klopsiki w sosie koperkowym, ziemniaki,kalafior z wody, kompot

Kasza manna z malinami, wafle ryżowe, sok owocowy

Alergeny

gluten, mleko

gluten, jaja, mleko, seler

gluten,  mleko

Środa, 03.07.2019r.

 

Ryż na mleku piecz.  mieszane, wędlina, twarożek, pomidor, ogórek, sałata, arbuz

 

 

Zupa ziemniaczana , śmietaną i koperkiem, gulasz w sosie własnym, kasza jęczmienna na sypko, fasolka szparagowa z masłem i bułką tartą, kompot

 

Kisiel owocowy z mleczkiem waniliowym, jabłko, napój z cytryny

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

 

gluten, mleko

Czwartek, 04.07.2019r.

           

 

Płatki owsiane na mleku piecz. mieszane, wędlina, dżem, pomidor, ogórek , sałata, arbuz

 

 

Zupa ryżowa z  natką, mięsko duszone w sosie, ziemniaki z koperkiem, mizeria z jog. naturalnym i koperkiem, kompot

 

 

Chlebek pszenny z masłem i serem, herbata miętowa, winogrono

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

 

gluten, mleko

Piątek 05.07.2019r.

 

Kluski lane na mleku, piecz. mieszane, masło,  wędlina, dżem, sałata, papryka, ogórek, kiwi

 

 

Zupa z groszku i marchewki ze  śmietaną i  natką ,  kotleciki rybne, ziemniaki z koperkiem, surówka z kapusty kiszonej, kompot

 

Serek homogenizowany, chrupki kukurydziane, banan, sok

Alergeny

gluten, mleko

gluten, jaja, mleko, seler, ryby

gluten, mleko

 

UWAGA ! Zastrzega się zmiany w jadłospisie.

 

 

JADŁOSPIS DEKADOWY W BUDYNKU PRZY UL. ŁĘGI 17

 

Poniedziałek  dn. 24.06.19 r.

Śniadanie: Herbata, pieczywo mieszane, masło, wędlina, ogórek  świeży, jabłko, napój cytrynowy                   

Obiad:  Zupa kalafiorowa z   ziemn., naleśniki z twarogiem, arbuz, kompot

Podwieczorek: Chleb pszenny z masłem  i dżemem, banan, kawa z mlekiem

 

Wtorek  dn. 25.06.19 r.

Śniadanie:Bawarka, pieczywo mieszane, masło, wędlina,  ser żółty, pomidor,  banan,  napój cytrynowy

Obiad: Zupa pomidorowa z makaronem, kotlet mielony smażony,  ziemniaki, surówka z młodej kapusty, kompot     

Podwieczorek: Budyń  śmietankowy z jagodami,  ciasteczka, herbata owocowa

 

Środa  dn. 26.06.19 r.

Śniadanie: Kakao, pieczywo mieszane, masło,  pasta z  jaj, ogórek małosolny,  banan, napój  cytrynowy                        

Obiad: Rosół z makaronem,  kotlet słoneczny z piersi kurczaka, ziemniaki, groszek z marchewką, kompot                                                                                  

Podwieczorek: Zapiekanki z serem żółtym i ketchupem, herbata, truskawki

 

Czwartek  dn. 27.06.19 r.

Śniadanie: Herbata  pieczywo mieszane, masło,  twaróg ze śmietana,  jabłko,    napój cytrynowy                                                 

Obiad: Barszcz czerwony,  gulasz wieprzowy, ziemniaki, kalafior got. z masłem i bułką tartą, kompot                                                                                   

Podwieczorek:  Jogurt owocowy, borówka, ciasteczka,  herbata owocowa

 

Piątek  dn. 28.06.19 r.

Śniadanie: Kawa  na mleku, pieczywo mieszane, masło, wędlina, pomidor, kiwi, napój cytryny                                                 

Obiad: Zupa z zielonego groszku, filet  rybny  panierowany, ziemniaki, surówka z kiszonej  kapusty i marchewki, kompot

Podwieczorek:  Płatki kukurydziane z mlekiem, truskawki

 

 

JADŁOSPIS DEKADOWY W BUDYNKU PRZY UL. MASTALERZA 6

 

Data

Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

Poniedziałek, 24.06.2019r.

 

Kawa zbożowa z mlekiem, piecz. mieszane, masło, wędlina, sałata, ogórek,  pomidor, jabłko

 

Zupa brokułowa  z ziemniakami, śmietaną i natką , pierogi leniwe z masłem i bułką tartą, banan, sok Kubuś

 

Kisiel owocowy z mleczkiem waniliowym, słomka ptysiowa, herbata miętowa, jabłko

 

 

 

 

Alergeny

gluten, mleko, seler

gluten, jaja, mleko, seler

gluten, mleko, jaja

Wtorek 25.06.2019r.

 

Mleko, piecz. mieszane, masło, wędlina, dżem  sałata, pomidor, ogórek, winogrono

Zupa pomidorowa z ryżem, śmietaną i koperkiem ,  mięsko duszone w sosie, ziemniaki z natką, bukiet warzyw z masłem i bułka tartą, kompot

 

Bułka pszenna z masłem i serem, ogórek świeży, herbata owocowa

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

gluten

Środa, 26.06.2019r..

 

Herbata, piecz. mieszane, masło, serek twarogowy, wędlina  sałata, pomidor, ogórek, arbuz

Zupa kalafiorowa z ziemniakami, śmietaną i koperkiem, makaron w sosie bolońskim, ogórek małosolny, kompot

 

 

Płatki czekoladowe na mleku, banan, sok owocowy

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

gluten,  mleko

Czwartek,  27.06.2019r.

Kawa zbożowa mlekiem, piecz.mieszane, masło, ser, pasta rybna, sałata, ogórek, rzodkiewka, pomarańcza

 

 

 

Rosół z makaronem i natką, ryż na sypko , kurczak w sosie potrawkowym, surówka z kapusty młodej i marchewki, kompot

 

Budyń śmietankowy z owocami, biszkopty, napój z cytryny i miodu

 

 

Alergeny

gluten, mleko, ryby, jaja

gluten, mleko, seler

gluten, jaja, mleko

Piątek 28.06.2019r.

 

Bawarka,  piecz. mieszane masło, wędlina, serek , sałata, rzodkiewka, ogórek, kiwi

 

 

Zupa ogórkowa z ryżem, śmietaną i koperkiem, jajko w sosie musztardowym, ziemniaki z koperkiem, marchewka oprószana, kompot

 

 

Jogurt owocowy, truskawka, wafle tortowe, herbata

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler, jaja

gluten, mleko

 

 

 UWAGA ! Zastrzega się zmiany w jadłospisie.

 

 

 

UWAGA !!!

Dyrektor Przedszkola Miejskiego "RZĄDZ" w Grudziądzu

zaprasza na spotkanie Rady Rodziców

w dniu 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 1600 

w budynku przy ul. Łęgi 17

 

Serdecznie zapraszam

Proszę o niezawodne przybycie

 

*****************************************************************************************

Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego "RZĄDZ" w Grudziądzu stanowią przedstawiciele rad oddziałowych.

Jest ich dziesięcioro, tyle mamy w przedszkolu oddziałów.

 

Rok szkolny 2018/2019

 

W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą Państwo:

Przewodniczący Rady Rodziców - Tomasz B.

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców - Agnieszka W.

Członek Rady Rodziców - Magdalena W.

Członek Rady Rodziców - Lena K.

 

Komisję Rewizyjną stanowią Panie:

Członek Komisji Rewizyjnej - Dorota D.

Członek Komisji Rewizyjnej - Ewa G.

 

Tegoroczna składka roczna Rady Rodziców wynosi 130,00 zł.

Zachęcamy do wpłat, środki wracają do dzieci.