Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Miejskie „RZĄDZ”,

56 46 326 42, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. są przedszkola wskazane powyżej na liście preferencji. Dane –

w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do przedszkola. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy przedszkolami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez przedszkole, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tego przedszkola (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Przedszkola, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, w szczególności uregulowań art. 150 tej ustawy. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dla poszczególnych przedszkoli (wskazanych na liście preferencji): Małgorzata Smelkowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie przedszkola, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego

Proszę Państwa, jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedszkole Miejskie „RZĄDZ”,które reprezentuje dyrektor.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.nr tel.  56 45 10 360 lub 361
 1. Państwa dane osobowe zawarte na nagraniach monitoringu w przedszkolu będą przetwarzane przez Administratora:
 • w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz ustawa Prawo oświatowe 14 grudnia 2016 r.;
 • kategoria danych osobowych: wizerunek.
 1. Źródłem danych jest system monitoringu.
 2. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (obsługa monitoringu).
 3. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 30 dni.
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

         Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

         adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

         telefon: 22 531 03 00

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak wypełnienia tej przesłanki skutkuje opuszczeniem terenu/obiektu objętego monitoringiem.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

                                                                                                                    

 

 

J A D Ł O S P I S     D E K A D O W Y

 

Data

Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

Poniedziałek, 09.12.2019 r.

Kasza manna na mleku piecz. mieszane, masło, wędlina, sałata, pomidor, ogórek

 

Zupa pomidorowa z makaronem, śmietana i koperkiem, schab duszony w sosie, ziemniaki z koperkiem, bukiet warzyw, kompot

 

 

Kisiel owocowy z  jabłkiem , herbata z miodem, wafle tortowe

 

 

 

Alergeny

Gluten, mleko

gluten, , mleko, seler

Gluten, mleko

Wtorek 10.12.2019 r.

 

Ryż na mleku, piecz. mieszane, masło, wędlina, twarożek,  sałata, pomidor, ogórek, winogrono

 

Zupa kalafiorowa z makaronem, śmietaną i koperkiem, ziemniaki z natką, polędwiczki wieprzowe duszone, mizeria z jogurtem naturalnym i koperkiem, kompot

 

 

Budyń malinowy, banan, słomka ptysiowa, napój z cytryny i miodu

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler, jaja

gluten, mleko, jaja

Środa, 11.12.2019 r.

 

Kakao, piecz. mieszane, masło, jajecznica ze szczypiorkiem, sałata, pomidor, ogórek, gruszka

 

 

 

Zupa ziemniaczana ze śmietana i koperkiem, makaron w sosie bolońskim, surówka z ogórka kiszonego kompot

 

Jogurt owocowy, herbatniki, herbata miętowa z cytryną, banan

 

Alergeny

gluten, mleko,jaja

gluten , mleko, seler

gluten, mleko

Czwartek, 12.12.2019r.

 

Płatki owsiane na mleku,  piecz. mieszane, masło , wędlina, ser, sałata, ogórek, rzodkiewka , marchewka

 

 

Rosół z makaronem i natką, kurczak w sosie potrawkowym,  ryż na sypko , marchewka z groszkiem, kompot

 

 

Drożdżówka z kruszonką, gruszka, mleko

 

 

 

 

 

 

Alergeny

gluten, mleko,

gluten, , mleko, seler

gluten,  mleko, jaja

Piątek 13.12.2019 r.

 

Zacierka na mleku,  piecz. mieszane masło, wędlina, sałata, rzodkiewka, ogórek, banan

 

 

Zupa pieczarkowa  z makaronem ,  śmietaną i  natką ,pulpeciki rybne, ziemniaki z natką, surówka z kapusty kiszonej, kompot

 

 

Kasza manna z  musem malinowym, biszkopty, herbata miętowa

 

Alergeny

gluten, mleko

Gluten,  mleko, seler, ryby, jaja

gluten,  mleko, jaja

Poniedziałek, 16.12.2019 r.

 

Płatki kukurydziane na mleku , piecz. mieszane, masło, wędlina, pomidor, sałata, ogórek, jabłko

 

Zupa ogórkowa z ziemniakami, śmietaną i natką, makaron z twarogiem, banan, sok Kubuś

Chlebek pszenny z masłem i dżemem, banan, mleko

 

 

 

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler, jaja

 

gluten, mleko

Wtorek, 17.12.2019r.

 

 

 

Kluski lane na mleku, piecz. mieszane, masło, wędlina, twarożek ze szczypiorkiem, pomidor, ogórek ,gruszka

 

 

 

Barszcz zabielany z makaronem  i koperkiem, paluszki rybne, ziemniaki z natką ,surówka z kapusty kiszonej

 

Babka cytrynowa, jabłko, sok

 

 

 

Alergeny

gluten, mleko,

gluten, mleko, seler,jaja, ryby

gluten,  mleko, jaja

Środa, 18.12.2019 r.

 

Makaron na mleku,  piecz. mieszane, masło , parówka na ciepło, ketchup, sałata, ogórek, pomidor , kiwi

 

 

 

Zupa ziemniaczana z natką, gulasz wieprzowy w sosie własnym, kasza na sypko, fasolka szparagowa  z masłem i bułką tartą, kompot

 

Serek homogenizowany, herbatniki, herbata z miodem, banan

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

 

gluten, mleko , jaja

Czwartek, 19.12.2019 r.

 

Płatki owsiane na mleku,piecz. mieszane, ser, pasta rybna, masło, sałata, papryka,  ogórek, rzodkiewka, jablko

 

Zupa ryżowa z natką  , kotlet pożarski,  ziemniaki z koperkiem, surówka z marchewki i jabłka, kompot

 

 

Budyń czekoladowy, pomarańcza, biszkopty, napój z cytryny i miodu

 

 

Alergeny

gluten, mleko, ryby, jaja

gluten, mleko, seler

 

gluten, mleko, jaja

Piątek 20.12.2019 r.

 

Kasza manna na mleku,piecz. mieszane, wędlina, masło, sałata, papryka,  ogórek, rzodkiewka, jabłko

 

 

Zupa jarzynowa  z ryżem ,śmietaną i koperkiem, ziemniaki z natką, kotleciki jajeczne, szpinak,  kompot

 

Galaretka owocowa z bitą śmietaną, brzoskwinie, biszkopty napój z cytryny i miodu

 

Alergeny

gluten, mleko

Gluten, mleko, seler, jaja

Gluten, mleko ,jaja

 

 

UWAGA ! Zastrzega się zmiany w jadłospisie.

 

 

JADŁOSPIS DEKADOWY W BUDYNKU PRZY UL. ŁĘGI 17

 

Poniedziałek  09.12.19 r.

Śniadanie: Kawa z mlekiem, , pieczywo mieszane, masło, paluszki na ciepło, ketchup, jabłko,   napój cytrynowy

Obiad: Zupa pomidorowa  z ryżem,   klopsiki z jaj,  ziemniaki, surówka z kapusty pekińskiej, marchewki  i papryki  ,  kompot   z owoców mieszanych 

Podwieczorek: Chlebek pszenny z masłem  i  serkiem Almette,  herbata z miodem,  banan

 

Wtorek 10.12.19 r.

Śniadanie: Herbata z miodem, pieczywo mieszane, masło,  wędlina, ser żółty, kiełki,  pomidor,   napój cytrynowy

Obiad: Krupnik,   kotlet schabowy,   ziemniaki,  surówka z marchewki, selera i pora ze śmiet. i jogurtem, kompot  z owoców  mieszanych                        

Podwieczorek:  Budyń śmietankowy z malinami,  wafle ryżowe, bawarka,  mandarynki

 

Środa 11.12.19 r.

Śniadanie:Kakao,   pieczywo mieszane, masło,  jajko gotowane,  ogórek kiszony, banan,  napój cytrynowy

Obiad: Zupa brokułowa   z ziemn.,   gulasz wieprzowy z kaszą jęczmienną, buraczki    tarte ,  kompot z owoców mieszanych 

Podwieczorek: Jogurt owocowy,  chrupki kukurydziane,   jabłko,  herbata owocowa

 

Czwartek 12.12.19 r.

Śniadanie: Herbata ,  pieczywo mieszane, masło, twaróg ze śmietaną,    jabłko   napój  cytrynowy                         

Obiad:  Zupa  ogórkowa z ryżem,    kurczak  w sosie własnym,    ziemniaki,   groszek z marchewką, kompot  z owoców mieszanych  

Podwieczorek:  Sernik na zimno  na biszkopcie,   banan,    kawa z  mlekiem  

 

Piątek 13.12.19 r.

Śniadanie: Kawa z mlekiem,  pieczywo mieszane, masło,   serek topiony , wędlina, ogórek świeży,  jabłko, napój   cytrynowy                        

Obiad:  Zupa jarzynowa z ziemn.,   pulpety w sosie pomidorowym z makaronem ,  surówka z białej kapusty i marchewki,    kompot  z owoców mieszanych                                                                                                           

Podwieczorek: Zapiekanki z serem żółtym i ketchupem,   banan,    herbata z miodem 

 

Poniedziałek 16.12.19 r.

Śniadanie: Herbata z miodem  , pieczywo mieszane, masło,  szynka got.,  kiełki, pomidor,   jabłko,  napój cytrynowy

Obiad:  Grochówka,   naleśniki z twarogiem,  surówka z tartej marchewki , kompot z owoców  miesz.

Podwieczorek:  Chlebek pszenny z masłem i dżemem wiśniowym, mleko,  banan

 

Wtorek 17.12.19 r.

Śniadanie: Kawa z mlekiem, , pieczywo mieszane, masło,  wędlina, ser żółty, banan,  ogórek świeży,  napój cytrynowy

Obiad:Zupa  z fasolki  szparagowej  z kaszką,   pieczeń rzymska,  ziemniaki,  bukiet warzyw got.  z masłem   i bułką   tartą,  kompot  z owoców mieszanych                        

Podwieczorek:  Chlebek pszenny z masłem  i serkiem homogenizowanym,  jabłko,   herbata z miodem

 

Środa 18.12.19 r.

Śniadanie: Kakao,   pieczywo mieszane, masło,  pasta z jaj ze szczypiorkiem, jabłko, napój cytrynowy                       

Obiad:  Zupa kalafiorowa  z  ziemn.,  makaron z sosem bolońskim,  banan,  kompot  z owoców  miesz.                                

Podwieczorek: Jogurt owocowy, ciasteczka ,   herbata,  banan

 

Czwartek 19.12.19 r. - WIGILIA

Śniadanie: Herbata, pieczywo mieszane, masło, twaróg ze śmietaną,  jabłko,   napój  cytrynowy

Obiad:  Barszcz czerwony,   filet rybny panierowany, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty  i  marchewki,   kompot  z owoców  mieszanych 

Podwieczorek: Ciasto  świąteczne, pierniczki, pomarańcze,   paluszki,  herbata   owocowa

  

Piątek 20.12.19 r.

Śniadanie:  Kawa z  mlekiem,   pieczywo mieszane, masło, wędlina, ogórek świeży, jabłko,  napój cytrynowy

Obiad:  Ryż  na  rosole,  pierś z kurczaka w cieście naleśnikowym,  ziemniaki, surówka z marchewki, pora  i kukurydzy z sosem majon.-jogurtowym,     kompot  z owoców mieszanych        

Podwieczorek: Chlebek z masłem i nutellą,   mleko,  banan

 

Zastrzega się zmiany w jadłospisie.

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

JADŁOSPIS DEKADOWY W BUDYNKU PRZY UL. MASTALERZA 6

 

Data

Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

Poniedziałek, 09.12.2019 r.

Kawa zbożowa, piecz. mieszane, masło, wędlina, sałata, pomidor, ogórek,

 

Zupa pomidorowa z makaronem, śmietana i koperkiem, schab duszony w sosie, ziemniaki z koperkiem, bukiet warzyw, kompot

 

 

Kisiel owocowy z  jabłkiem , herbata z miodem, wafle tortowe

 

 

 

Alergeny

Gluten, mleko

gluten, , mleko, seler

Gluten, mleko

Wtorek 10.12.2019 r.

 

Herbata, piecz. mieszane, masło, wędlina, twarożek,  sałata, pomidor, ogórek, winogrono

 

Zupa kalafiorowa z makaronem, śmietaną i koperkiem, ziemniaki z natką, kotlet z polędwiczki wieprzowej, mizeria z jogurtem naturalnym i koperkiem, kompot

 

 

Budyń malinowy, banan, słomka ptysiowa, napój z cytryny i miodu

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler, jaja

gluten,  mleko, jaja

Środa, 11.12.2019 r.

 

Kakao, piecz. mieszane, masło, jajecznica ze szczypiorkiem, sałata, pomidor, ogórek, gruszka

 

 

 

Zupa ziemniaczana ze śmietana i koperkiem, makaron w sosie bolońskim, surówka z ogórka kiszonego kompot

 

Jogurt owocowy, herbatniki, herbata miętowa z cytryną, banan

 

Alergeny

gluten, mleko,jaja

gluten , mleko, seler

gluten,  mleko

Czwartek, 12.12.2019 r.

 

Bawarka,  piecz. mieszane, masło , wędlina, ser, sałata, ogórek, rzodkiewka, marchewka

 

 

Rosół z makaronem i natką, kurczak w sosie potrawkowym,  ryż na sypko , marchewka z groszkiem, kompot

 

 

Drożdżówka z kruszonką, gruszka, mleko

 

 

 

 

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, , mleko, seler

gluten,  mleko, jaja

Piątek 13.12.2019 r.

 

Kawa zbożowa,  piecz. mieszane masło, wędlina, sałata, rzodkiewka, ogórek, banan

 

 

Zupa pieczarkowa  z makaronem ,  śmietaną i  natką ,pulpeciki rybne, ziemniaki z natką, surówka z kapusty kiszonej, kompot

 

 

Kasza manna z  musem malinowym, biszkopty, herbata miętowa

 

Alergeny

gluten, mleko

Gluten,  mleko, seler, ryby, jaja

gluten,  mleko, jaja

Poniedziałek, 16.12.2019 r.

 

Kawa zbożowa z mlekiem, piecz. mieszane, masło, wędlina, pomidor, sałata, ogórek, jabłko

 

Zupa ogórkowa z ziemniakami, śmietaną i natką, makaron z twarogiem, banan, sok Kubuś

Płatki kukurydziane na mleku, banan

 

 

 

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler, jaja

 

gluten, mleko

Wtorek, 17.12.2019 r.

(WIGILIA)

 

 

Herbata, piecz. mieszane, masło, wędlina, twarożek ze szczypiorkiem, pomidor, ogórek ,gruszka

 

 

 

Barszcz zabielany z makaronem  i koperkiem, paluszki rybne, ziemniaki z natką ,surówka z kapusty kiszonej

 

Sernik, ciasto bananowe, babka cytrynowa, owoce, sok

 

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler,jaja, ryby

gluten,  mleko, jaja

Środa, 18.12.2019 r.

 

Kawa zbożowa,  piecz. mieszane, masło , parówka na ciepło, ketchup, sałata, ogórek, pomidor , kiwi

 

 

 

Zupa ziemniaczana z natką, gulasz wieprzowy w sosie własnym, kasza na sypko, fasolka szparagowa  z masłem i bułką tartą, kompot

 

Serek homogenizowany, herbatniki, herbata z miodem, banan

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

 

gluten, mleko, jaja

Czwartek, 19.12.2019 r.

 

Bawarka ,piecz. mieszane, ser, pasta rybna, masło, sałata, papryka,  ogórek, rzodkiewka, jablko

 

Zupa ryżowa z natką  , kotlet pożarski,  ziemniaki z koperkiem, surówka z marchewki i jabłka, kompot

 

 

Budyń czekoladowy, pomarańcza, biszkopty, napój z cytryny i miodu

 

 

Alergeny

gluten, mleko, ryby, jaja

gluten, mleko, seler

 

gluten, mleko, jaja

Piątek  20.12.2019 r.

 

Bawarka ,piecz. mieszane, wędlina, masło, sałata, papryka,  ogórek, rzodkiewka, jabłko

 

 

Zupa jarzynowa  z ryżem,śmietaną i koperkiem, ziemniaki z natką, kotleciki jajeczne, szpinak,  kompot

 

Galaretka owocowa z bitą śmietaną, brzoskwinie, biszkopty napój z cytryny i miodu

 

Alergeny

gluten, mleko

Gluten, mleko, seler, jaja

Gluten, mleko ,jaja

 

 

 UWAGA ! Zastrzega się zmiany w jadłospisie.

 

 

 

 

 

 

Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego "RZĄDZ" w Grudziądzu stanowią przedstawiciele rad oddziałowych.

Jest ich dziesięcioro, tyle mamy w przedszkolu oddziałów.

 

Rok szkolny 2019/2020

 

W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą Panie:

Przewodniczący Rady Rodziców - Agnieszka Grynda

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców - Natalia Ashaye

Członek Rady Rodziców - Magdalena Woźniak

Członek Rady Rodziców - Urszula Zielke

Sekretarz Rady Rodziców - Anna Czaplewska

 

Komisję Rewizyjną stanowią Panie:

Członek Komisji Rewizyjnej - Ewa Grzybowska

Członek Komisji Rewizyjnej - Dorota Urbańska

 

Tegoroczna składka roczna Rady Rodziców wynosi 130,00 zł.

Zachęcamy do wpłat, środki wracają do dzieci.