Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Miejskie „RZĄDZ”,

56 46 326 42, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. są przedszkola wskazane powyżej na liście preferencji. Dane –

w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do przedszkola. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy przedszkolami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez przedszkole, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tego przedszkola (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Przedszkola, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, w szczególności uregulowań art. 150 tej ustawy. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dla poszczególnych przedszkoli (wskazanych na liście preferencji): Małgorzata Smelkowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie przedszkola, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego

Proszę Państwa, jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedszkole Miejskie „RZĄDZ”,które reprezentuje dyrektor.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.nr tel.  56 45 10 360 lub 361
 1. Państwa dane osobowe zawarte na nagraniach monitoringu w przedszkolu będą przetwarzane przez Administratora:
 • w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz ustawa Prawo oświatowe 14 grudnia 2016 r.;
 • kategoria danych osobowych: wizerunek.
 1. Źródłem danych jest system monitoringu.
 2. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (obsługa monitoringu).
 3. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 30 dni.
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

         Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

         adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

         telefon: 22 531 03 00

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak wypełnienia tej przesłanki skutkuje opuszczeniem terenu/obiektu objętego monitoringiem.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

                                                                                                                    

 

 

J A D Ł O S P I S     D E K A D O W Y

 

Data

Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

Poniedziałek 17.02.2020 r.

 

Kasza manna na mleku, piecz. mieszane, masło, wędlina, ,  kiełki nasion, pomidor, ogórek,  pomarańcza

Zupa jarzynowa z ziemniakami, śmietaną i koperkiem, pierogi leniwe e śmietaną i musem jagodowym, sok Kubuś

Kisiel owocowy z jabłkiem , herbatka z miodem, wafle tortowe

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler, jaja

gluten,  mleko, jaja

Wtorek 18.02.2020 r.

 

Zacierka na mleku, piecz. mieszane, masło, wędlina, twarożek,  sałata, pomidor, ogórek, gruszka

 

 

Zupa pomidorowa ryżem, śmietaną i natka, mięsko duszone w sosie własnym, ziemniaki z koperkiem, bukiet warzyw z wody, kompot

 

 

Deser mleczny mleczno-czekoladowy  ,,Monte”, krążki ryżowe, banan, napój z cytryny i miodu

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

gluten,  mleko

Środa, 19.02.2020 r.

 

 

Płatki owsiane na mleku, piecz. mieszane, masło, wędlina , sałata, pomidor, ogórek, mandarynka

 

 

 

Zupa ogórkowa  z ziemniakami, śmietaną i natką, karkówka duszona w sosie własnym, kasza jęczmienna ,kalafior z masłem i bułką tartą , kompot

 

Budyń czekoladowy z pomarańczą, biszkopty,sok owocowy,

Alergeny

gluten, mleko

gluten , mleko, seler

gluten,  mleko, jaja

Czwartek,

20.02.2020 r.

Tłusty Czwartek

Kakao,  piecz. mieszane, masło , jajecznica ze szczypiorkiem, wędlina, sałata, ogórek, pomidor, kiwi

 

 

Kapuśniak z kapusty kiszonej z kaszą i koperkiem, kotlet z polędwiczki wieprzowej , ziemniaki z koperkiem, mizeria z jogurtem i koperkiem, kompot

 

 

 

Pączek z marmoladą,mleko, jabłko

Alergeny

gluten, mlek, jaja,

gluten,  mleko, seler,jaja

gluten,  mleko,jaja

Piątek

21.02.2020 r.

 

Płatki kukurydziane na mleku,  piecz. mieszane masło, pasta rybna, ser , sałata, rzodkiewka, ogórek, jabłko

 

 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami , śmietaną i koperkiem, śmietana i natką, makaron w sosie bolońskim, surówka z ogórka kiszonego

 

Galaretka agrestowa z brzoskwiniami , ananasem i bitą śmietaną, biszkopty, herbatka z miodem

Alergeny

gluten, , mleko, jaja, ryby

Gluten,  mleko, seler, jaja

gluten,  mleko

Poniedziałek, 24.02.2020 r.

 

Kluski lane na mleku, piecz. mieszane, masło, wędlina, pomidor, sałata, ogórek, jabłko

 

Zupa, śmietana i natką, kotleciki jajeczne, ziemniaki z koperkiem, marchewka oprószana, kompot

 

 

Budyń śmietankowy z musem malinowym, ciasteczka, herbatka owocowa z miodem

 

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler ,jaja

 

gluten, mleko

Wtorek, 25.02.2020 r.

 

 

Kasza manna na mleku,piecz. mieszane, masło, parówka na ciepło, ketchup sałata, papryka, ogórek ,pomarańcza

 

 

 

Zupa ziemniaczana ze śmietaną i koperkiem, gulasz wieprzowy w sosie pomidorowym ,kasza jęczmienna na sypko, brokuły z wody, kompot

 

Płatki kukurydziane czekoladowe i cynamonowe na mleku, 1/2banana

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

gluten,  mleko

Środa, 26.02.2020 r.

 

Makaron na mleku, piecz.  mieszane,  wędlina , pomidor, ogórek, pomidor, kiełki nasion

 

 

Zupa ryżowa z natką, kotlet mielony, ziemniaki, surówka z kapusty pekińskiej, ogórka  i papryki z sosem jogurtowym, kompot

 

 

Kasza manna z musem malinowym,  ciasteczka, napój z cytryny i miodu

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler,jaja

 

gluten, mleko 

Czwartek, 27.02.2020r

 

Kawa zbożowa,  piecz. mieszane, wędlina, serek twarogowy , masło, sałata, ogórek, pomidor , pomarańcza

 

 

Rosół z makaronem z natką , śmietaną i natką, filet z piersi kurczaka duszony, ryż na sypko, marchewka z groszkiem,  kompot

 

Ciasto bananowe, mleko, jabłko

 

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

 

gluten, mleko, jaja

Piątek

28.02.2020 r.

 

Płatki kukurydziane na mleku, ,piecz. mieszane, wędlina, dżem, masło, sałata, papryka,  ogórek, rzodkiewka, gruszka

 

 

Zupa pieczarkowa  z makaronem  śmietaną i koperkiem, filet z dorsza,  ziemniaki z natką  , surówka z kapusty kiszonej kompot

 

Serek homogenizowany, ciasteczka, herbata z miodem, banan

 

Alergeny

gluten, mleko

Gluten, mleko, seler, jaja,ryby

Gluten, mleko, jaja

     

 

 

 

UWAGA ! Zastrzega się zmiany w jadłospisie.

 

 

 

 

 

Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego "RZĄDZ" w Grudziądzu stanowią przedstawiciele rad oddziałowych.

Jest ich dziesięcioro, tyle mamy w przedszkolu oddziałów.

 

Rok szkolny 2019/2020

 

W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą Panie:

Przewodniczący Rady Rodziców - Agnieszka Grynda

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców - Natalia Ashaye

Członek Rady Rodziców - Magdalena Woźniak

Członek Rady Rodziców - Urszula Zielke

Sekretarz Rady Rodziców - Anna Czaplewska

 

Komisję Rewizyjną stanowią Panie:

Członek Komisji Rewizyjnej - Ewa Grzybowska

Członek Komisji Rewizyjnej - Dorota Urbańska

 

Tegoroczna składka roczna Rady Rodziców wynosi 130,00 zł.

Zachęcamy do wpłat, środki wracają do dzieci.

 

 

JADŁOSPIS DEKADOWY W BUDYNKU PRZY UL. ŁĘGI 17

 

Poniedziałek  17.02.20 r.

Śniadanie: Kawa z mlekiem,  pieczywo mieszane, masło, szynka got., kiełki, pomidor, jabłko,  napój cytrynowy                  

Obiad: Zupa pomidorowa z ryżem, klopsiki z jaj,  ziemniaki, surówka  z kapusty pekińskiej, papryki  i marchewki,   kompot wieloowocowy

Podwieczorek: Chleb pszenny z masłem  i serkiem homogenizowanym,  pomarańcze,  herbatka owocowa

Wtorek 18.02.20 r.

Śniadanie:  Herbata,   pieczywo mieszane, masło, szynka got., ser żółty,  ogórek świeży,  banan,  napój cytrynowy     

Obiad:  Kapuśniak z kaszą,   kotlet schabowy,  ziemniaki, sałata i  rzodkiewka ze śmietaną ,   kompot wieloowocowy

Podwieczorek: Budyń śmietankowy z  jagodami,   ciasteczka ptysiowe,  kiwi

Środa 19.02.20 r.

Śniadanie:  Kakao  na  mleku, pieczywo mieszane, masło, pasta z jaj ze szczypiorkiem,  jabłko, napój cytrynowy                         

Obiad:  Zupa jarzynowa z ziemn.,  pieczeń rzymska, ziemniaki, , surówka z marchewki,  ogórka  kiszonego i pora, kompot   wieloowocowy

Podwieczorek:  Chlebek pszenny z masłem  i pasztetem, pomidor, , kawa z mlekiem, banan

Czwartek 20.02.20 r.

Śniadanie: Herbata z  miodem,  pieczywo mieszane, masło, twaróg ze śmietaną,  jabłko,   napój  cytrynowy                         

Obiad:  Barszcz  czerwony z  makaroneem,   pierś z kurczaka w sosie śmietanowym,  ziemniaki, marchewka z groszkiem got.,   kompot   wieloowocowy

Podwieczorek:  Pączki z marmoladą,     kawa z mlekiem,   mandarynki

Piątek 21.02.20 r.

Śniadanie:  Kawa z mlekiem, pieczywo mieszane, masło,  wędlina,  sałata, pomidor,  banan,  napój cytrynowy                         

Obiad:  Zupa jarzynowa  z  ziemn., zraziki w sosie, kasza jęczmienna,  surówka z ogórka kiszonego i  marchewki,  kompot  wieloowocowy                                                                                                            

Podwieczorek: jogurt owocowy,  biszkopty,  sok kubuś,   jabłko

Poniedziałek 24.02.20 r.

Śniadanie:  Kawa z mlekiem,  pieczywo mieszane, masło,  paluszki  na ciepło z ketchupem,  jabłko,  napój cytrynowy

Obiad:   Zupa ogórkowa z ziemn.,  naleśniki z twarogiem,  surówka z tartej marchewki,   kompot  wieloowocowy                                                                                                                                                                                    

Podwieczorek: Chlebek pszenny z masłem  i  dżemem truskawkowym,  mleko,   banan

Wtorek 25.02.20 r.

Śniadanie:  Kawa z mlekiem, , pieczywo mieszane, masło,  wędlina, ser żółty, banan,  pomidor,  napój cytr.,

Obiad:  Zupa pieczarkowa z grzankami,   kotlet mielony smażony,  ziemniaki,  bukiet warzyw gotowany, kompot  wieloowocowy                        

Podwieczorek:   jogurt owocowy, kiwi, ciasteczka, herbatka owocowa

Środa 26.02.20 r.

Śniadanie:  Kakao, chlebek mieszany,  masło,  jajko gotowane ze szczypiorkiem,  jabłko,  napój cytrynowy

Obiad: Zupa kalafiorowa z kaszką,   filet rybny panierowany w sosie greckim, ziemniaki,   kompot  wieloowocowy                    

Podwieczorek:  Kisiel z mleczkiem waniliowym i malinami , wafle ryżowe, sok kubuś                                      

Czwartek 27.02.20 r.

Śniadanie:  Herbata, pieczywo mieszane, masło, twaróg ze śmietaną, banan,  napój  cytrynowy

Obiad:  Zupa brokułowi z  ziemn.,  makaron z sosem bolońskim, surówka z białej kapusty i marchewki, kompot  wieloowocowy

Podwieczorek: : Zapiekanki z serem żółtym i ketchupem, kawa z mlekiem, pomarańcze   

 Piątek 28.02.20 r.

Śniadanie:   Kawa na mleku, pieczywo mieszane, masło, wędlina, pomidor,  napój  cytrynowy, jabłko

Obiad:   Zupa ziemniaczana,   gulasz wieprzowy z kaszą jęczmienną, buraczki tarte, kompot wieloowocowy       

Podwieczorek:  drożdżówka  z twarogiem,  sok kukuś,  banan 

 

Zastrzega się zmiany w jadłospisie.

       

                                                                                                                                                                                                                                          

 

JADŁOSPIS DEKADOWY W BUDYNKU PRZY UL. MASTALERZA 6

 

Data

Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

Poniedziałek 17.02.2020 r.

 

Kawa zbożowa, piecz. mieszane, masło, wędlina,  kiełki nasion, pomidor, ogórek,  pomarańcza

Zupa jarzynowa z ziemniakami, śmietaną i koperkiem, pierogi leniwe e śmietaną i musem jagodowym, sok Kubuś

Kisiel owocowy z jabłkiem , herbatka z miodem, wafle tortowe

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler, jaja

gluten,  mleko, jaja

Wtorek 18.02.2020 r.

 

Kawa zbożowa, piecz. mieszane, masło, wędlina, twarożek,  sałata, pomidor, ogórek, gruszka

 

 

Zupa pomidorowa ryżem, śmietaną i natka, mięsko duszone w sosie własnym, ziemniaki z koperkiem, bukiet warzyw z wody, kompot

 

 

Deser mleczny mleczno-czekoladowy  ,,Monte”, krążki ryżowe, banan, napój z cytryny i miodu

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

gluten,  mleko

Środa, 19.02.2020 r.

 

 

Bawarka, piecz. mieszane, masło, wędlina , sałata, pomidor, ogórek, mandarynka

 

 

 

Zupa ogórkowa  z ziemniakami, śmietaną i natką, karkówka duszona w sosie własnym, kasza jęczmienna ,kalafior z masłem i bułką tartą , kompot

 

Budyń czekoladowy z pomarańczą, biszkopty,sok owocowy

Alergeny

gluten, mleko

gluten , mleko, seler

gluten,  mleko,jaja

Czwartek,

20.02.2020 r.

Tłusty Czwartek

Kakao,  piecz. mieszane, masło , jajecznica ze szczypiorkiem, wędlina, sałata, ogórek, pomidor, kiwi

 

 

Kapuśniak z kapusty kiszonej z kaszą i koperkiem, kotlet z polędwiczki wieprzowej , ziemniaki z koperkiem, mizeria z jogurtem i koperkiem, kompot

 

 

 

Pączek z marmoladą, mleko, gruszka

Alergeny

gluten, mlek, jaja

gluten, , mleko, seler,jaja

gluten,  mleko,jaja

Piątek

21.02.2020 r.

 

Kawa zbożowa,  piecz. mieszane masło, pasta rybna, ser , sałata, rzodkiewka, ogórek, jabłko

 

 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami , śmietaną i koperkiem, śmietana i natką, makaron w sosie bolońskim, surówka z ogórka kiszonego

 

Galaretka agrestowa z brzoskwiniami , ananasem i bitą śmietaną, biszkopty, herbatka z miodem

Alergeny

gluten, , mleko, jaja, ryby

Gluten,  mleko, seler, jaja

gluten,  mleko

Poniedziałek, 24.02.2020 r.

 

Kawa zbożowa z mlekiem, piecz. mieszane, masło, wędlina, pomidor, sałata, ogórek, jabłko

 

Zupa jarzynowa z ziemniakami  , śmietana i natką, jajko w sosie musztardowym, ziemniaki z koperkiem, marchewka oprószana, kompot

 

 

Budyń śmietankowy z musem malinowym, ciasteczka, herbatka owocowa z miodem

 

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler ,jaja

 

gluten, mleko

Wtorek, 25.02.2020 r.

 

 

Bawarka,piecz. mieszane, masło, parówka na ciepło, ketchup sałata, papryka, ogórek ,pomarańcza

 

 

 

Zupa ryżowa z natką, kotlet mielony, ziemniaki, surówka z kapusty pekińskiej, ogórka  i papryki z sosem jogurtowym, kompot

 

Płatki kukurydziane czekoladowe i cynamonowe na mleku, 1/2banana

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

gluten,  mleko

Środa, 26.02.2020 r.

 

Kawa zbożowa, piecz.  mieszane,  wędlina , pomidor, ogórek, pomidor, kiełki nasion

 

 

Zupa ziemniaczana ze śmietaną i koperkiem, gulasz wieprzowy w sosie pomidorowym ,kasza jęczmienna na sypko, brokuły z wody, kompot

 

 

Kasza manna z musem malinowym,  ciasteczka, napój z cytryny i miodu

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler, jaja

 

gluten, mleko 

Czwartek, 27.02.2020 r.

 

Kawa zbożowa,  piecz. mieszane, wędlina, serek twarogowy , masło, sałata, ogórek, pomidor , pomarańcza

 

 

Rosół z makaronem z natką , śmietaną i natką, kurczak w sosie potrawkowym, ryż na sypko, marchewka z groszkiem ,  kompot

 

Ciasto bananowe, mleko, jabłko

 

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

 

gluten, mleko, jaja

Piątek

28.02.2020r

 

Bawarka ,piecz. mieszane, wędlina, dżem, masło, sałata, papryka,  ogórek, rzodkiewka, gruszka

 

 

Zupa pieczarkowa  z makaronem  śmietaną i koperkiem, filet z dorsza,  ziemniaki z natką  , surówka z kapusty kiszonej kompot

 

Serek homogenizowany, ciasteczka, herbata z miodem, banan

 

Alergeny

gluten, mleko

Gluten, mleko, seler, jaja,ryby

Gluten, mleko ,jaja

 

 

 UWAGA ! Zastrzega się zmiany w jadłospisie.

 

 

 

Mowa jest bardzo istotną i  pożądaną społecznie umiejętnością człowieka. Najczęściej to dzięki niej komunikujemy się ze światem, wyrażamy swoje uczucia, emocje. Mowa nie kształtuje się z dnia na dzień. To proces, który trwa latami. Zastanawiasz się jak powinien przebiegać rozwój mowy dziecka? A może nurtuje Cię pytanie – czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo?

Rozwój mowy dziecka powinien przebiegać harmonijnie, z widocznym progresem oraz zgodnie z przyjętymi normami. Rozwój mowy dziecka nie może odbiegać w znaczący sposób od zasad podanych poniżej. Bardzo ważna jest obserwacja ogólnego rozwoju dziecka!

Autorzy najczęściej wyróżniają cztery podstawowe etapy określające rozwój mowy dziecka:

 • Okres melodii – 0 – 1 roku życia. Dziecko ma od 0 do12 miesięcy;
 • Okres wyrazu – 1 – 2 rok życia. Dziecko ma od 12 do 24 miesięcy;
 • Okres zdania – 2 – 3 rok życia. Dziecko ma od 24 – 36 miesięcy;
 • Okres swoistej mowy dziecięcej (swoistych form językowych) – 3 – 7 rok życia. Dziecko ma od 36 do 72 miesięcy.


Okres melodii

Początkowo dziecko komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku. Opiekun po krzyku poznaje, że dziecko jest głodne, jest mu mokro, zimno. Krzyk jest także ćwiczeniem narządu oddechowego.W 2-3 miesiącu życia niemowlę zaczyna wydawać przypadkowe dźwięki na zasadzie odruchu bezwarunkowego. Głużą wszystkie dzieci, także głuche.W drugiej połowie pierwszego roku życia obserwujemy u dziecka gaworzenie.Są to dźwięki, które powstają w wyniku ruchów narządów mowy oraz powtarzania dźwięków usłyszanych z otoczenia.

Okres wyrazu

Pojawiają się pierwsze słowa (mama, tata, baba, dada). Dziecko wymawia wszystkie samogłoski (oprócz nosowych)oraz spółgłoski p, b, m, t, d, n, k, ś.

Okres zdania

W tym okresie mowa ulega dalszemu doskonaleniu. Dziecko wypowiada proste zdania. Wymawia samogłoski ą, ę i oraz większość spółgłosek.

Okres swoistej mowy dziecięcej

Dziecko zaczyna odróżniać głoski s, z,c, dz od ich miękkich odpowiedników. Około 4-5 roku życia pojawiają się sz, ż, cz, dż, choć mogą być jeszcze w mowie potocznej wymawiane jako s, z, c, dz.Dziecko w siódmym roku życia powinno opanować technikę mówienia pod względem artykulacyjnym, fonacyjnym, składniowym, gramatyczny, z zachowaniem właściwego akcentu, rytmu, melodii.

 

Pomocnicze strony logopedyczne:

https://instytutlogopedyczny.pl/cwiczenia-logopedyczne-1                                                     

https://instytutlogopedyczny.pl/wierszyki-i-lamance 

https://www.printoteka.pl/pl/materials/category/1 

https://www.mimowa.pl/ 

https://www.logopasja.pl/