Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Miejskie „RZĄDZ”,

56 46 326 42, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. są przedszkola wskazane powyżej na liście preferencji. Dane –

w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do przedszkola. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z przepisami Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy przedszkolami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez przedszkole, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tego przedszkola (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Przedszkola, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów. Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów Rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, w szczególności uregulowań art. 150 tej ustawy. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dla poszczególnych przedszkoli (wskazanych na liście preferencji): Małgorzata Smelkowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie przedszkola, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego

Proszę Państwa, jak powszechnie wiadomo 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedszkole Miejskie „RZĄDZ”,które reprezentuje dyrektor.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.nr tel.  56 45 10 360 lub 361
 1. Państwa dane osobowe zawarte na nagraniach monitoringu w przedszkolu będą przetwarzane przez Administratora:
 • w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz ustawa Prawo oświatowe 14 grudnia 2016 r.;
 • kategoria danych osobowych: wizerunek.
 1. Źródłem danych jest system monitoringu.
 2. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług (obsługa monitoringu).
 3. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 30 dni.
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

         Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

         adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

         telefon: 22 531 03 00

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak wypełnienia tej przesłanki skutkuje opuszczeniem terenu/obiektu objętego monitoringiem.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

                                                                                                                    

 

 

J A D Ł O S P I S     D E K A D O W Y

 

Data

Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

Poniedziałek, 16.09.2019r.

Kasza manna na mleku, piecz. mieszane, masło, wędlina, sałata, pomidor, ogórek, banan

 

Zupa jarzynowa  z ziemniakami, śmietana i koperkiem, pierogi leniwe z jagodami, sok Kubuś,

 

 

Kisiel owocowy z  jabłkiem , napój z cytryny i miodu, wafle tortowe

 

 

 

Alergeny

Gluten, mleko

gluten, mleko, seler, jaja

mleko

Wtorek

17.09.2019r.

 

Płatki owsiane na mleku, piecz. mieszane, masło, wędlina, twarożek,  sałata, pomidor, ogórek, arbuz

 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami, śmietaną i natka, makaron w sosie bolońskim, ogórek  kiszony, kompot

 

Chlebek pszenny  z masłem, jajko gotowane, sałata, papryka, rzodkiewka, kakao

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler, jaja

gluten,  mleko, jaja

Środa, 18.09.2019r.

 

Zacierka na mleku, piecz. mieszane, masło, wędlina, dżem, sałata, pomidor, ogórek, winogrono

 

 

 

Zupa kapuśniak z kaszą i koperkiem, mięsko duszone w sosie własnym, ziemniaki z natką, bukiet warzyw z masłem i bułką tartą, kompot

 

Jogurt owocowy, herbatniki, banan

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten , mleko, seler

gluten,  mleko

Czwartek, 19.09.2019r.

 

Płatki owsiane na mleku,  piecz. mieszane, masło , wędlina, ser, sałata, ogórek, rzodkiewka , gruszka

 

 

Zupa brokułowa z ziemniakami , śmietaną i natką, filet z piersi kurczaka duszony, ryż na sypko, marchewka oprószana, kompot

 

 

 

Ciasto cytrynowe, jabłko, mleko

 

 

 

 

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

gluten,  mleko, jaja

Piątek 20.09.2019r.

 

Kluski lane na mleku,  piecz. mieszane masło, wędlina, , sałata, rzodkiewka, ogórek, winogrono

 

 

Barszcz zabielany z makaronem ,  śmietaną i  natką ,pulpeciki rybne, ziemniaki z natką, surówka z kapusty kiszonej, kompot

 

 

Budyń śmietankowy z malinami, biszkopty, herbata z miodem

 

Alergeny

gluten, , mleko

Gluten,  mleko, seler, ryby, jaja

gluten,  mleko, jaja

Poniedziałek, 23.09.2019r.

 

Ryż na mleku, piecz. mieszane, masło, wędlina, pomidor, sałata, ogórek, arbuz

Zupa ogórkowa z ryżem  , śmietana i natką, karkówka duszona w sosie, ziemniaki, kalafior z masłem i bułką tartą

Kasza manna z malinami, biszkopty, herbata owocowa

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

 

          gluten, mleko ,jaja

Wtorek, 24.09.2019r.

 

 

Płatki kukurydziane na mleku, piecz. mieszane, masło, wędlina, twarożek, sałata, papryka, ogórek ,jabłko

 

 

 

Zupa ziemniaczana z natką, gulasz wieprzowy, kasza na sypko, fasolka szparagowa z wody, kompot

 

Budyń czekoladowy, banan, chrupki kukurydziane, herbata z miodem

 

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

gluten,  mleko

Środa, 25.09.2019r.

 

Płatki owsiane na mleku, piecz.  mieszane,  jajecznica ze szczypiorkiem , pomidor, ogórek , sałata, mandarynka

 

 

Zupa pomidorowa z ryżem ze  śmietaną i koperkiem, klops mielony, mizeria z jogurtem i koperkiem, ziemniaki z natką ,kompot

 

Serek homogenizowany, herbatniki, herbata z miodem, banan

 

Alergeny

gluten, mleko,jaja

gluten, mleko, seler

 

gluten, mleko

Czwartek, 26.09.2019r.

 

Kasza manna na mleku,  piecz. mieszane, masło , parówka na ciepło, ketchup, sałata, ogórek, pomidor , kiwi

 

 

Rosół z makaronem i natką  , kurczak w sosie potrawkowym,  ryż na sypko , marchewka z groszkiem, kompot

 

 

Drożdżówka z kruszonką, mleko, gruszka

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

 

gluten, mleko, jaja

Piątek 27.09.2019r.

 

Zacierka na mleku ,piecz. mieszane, wędlina , masło, sałata, papryka,  ogórek, rzodkiewka, winogrono

 

 

Zupa pieczarkowa z makaronem ,śmietaną i koperkiem, ziemniaki z natką, filet z morszczuka, surówka z kapusty kiszonej,  kompot

 

Galaretka owocowa z bitą śmietaną, brzoskwinie, biszkopty ,napój z cytryny i miodu

 

Alergeny

gluten, mleko, jaja

Gluten, mleko, seler, jaja, ryby

 

 

Gluten, mleko ,jaja

 

UWAGA ! Zastrzega się zmiany w jadłospisie.

 

 

UWAGA !!!

Dyrektor Przedszkola Miejskiego "RZĄDZ" w Grudziądzu

zaprasza na spotkanie Rady Rodziców

w dniu 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 1600 

w budynku przy ul. Łęgi 17

 

Serdecznie zapraszam

Proszę o niezawodne przybycie

 

*****************************************************************************************

Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego "RZĄDZ" w Grudziądzu stanowią przedstawiciele rad oddziałowych.

Jest ich dziesięcioro, tyle mamy w przedszkolu oddziałów.

 

Rok szkolny 2019/2020

 

W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą Państwo:

Przewodniczący Rady Rodziców

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

Członek Rady Rodziców 

Członek Rady Rodziców

 

Komisję Rewizyjną stanowią Panie:

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

 

Tegoroczna składka roczna Rady Rodziców wynosi 130,00 zł.

Zachęcamy do wpłat, środki wracają do dzieci.

 

 

JADŁOSPIS DEKADOWY W BUDYNKU PRZY UL. ŁĘGI 17

 

Poniedziałek  dn. 16.09.19 r.

Śniadanie:  Kawa z mlekiem,  pieczywo mieszane, masło, paluszki na ciepło, ketchup,   jabłko,  napój cytrynowy                   

Obiad: Zupa ogórkowa z ryżem, klopsiki z jaj, ziemniaki, surówka z bialej  kapusty,  marchewki  i papryki, kompot

Podwieczorek: Chleb pszenny z masłem  i  serkiem homogenizowanym, banan,  herbata

 

Wtorek  dn. 17.09.19 r.

Śniadanie:     Herbata,   pieczywo mieszane, masło, wędlina, ser żółty, sałata, pomidor, banan,  napój  cytrynowy

Obiad:            Zupa pomidorowa  z makaronem,   pieczeń rzymska,  ziemniaki,  fasolka szparagowa got., kompot     

Podwieczorek: Kaszka manna z jagodami,  herbatka owocowa, jabłko

 

Środa  dn. 18.09.19 r.

Śniadanie:       Kakao,    pieczywo mieszane, masło, pasta z jaj,   ogórek świeży, jabłko,  napój cytrynowy                        

Obiad:             Rosół z makaronem,   kurczak w sosie potrawkowym,  ziemniaki,  bukiet warzyw got.   kompot                                                                                                               

Podwieczorek:  Zapiekanki  z serem żółtym i ketchupem, herbata owocowa, banan

 

Czwartek  dn. 19.09.19 r.

Śniadanie:       Herbata  pieczywo mieszane, masło,  twaróg ze śmietana,  banan,   napój cytrynowy                                                 

Obiad:              Zupa  brokułowa  z ziemn.,  makaron z sosem bolońskim,    arbuz,   kompot                                                                                   

Podwieczorek: :Kisiel z mleczkiem waniliowym, ciasteczka,  jabłko, sok owocowy

 

Piątek  dn. 20.09.19 r.

Śniadanie:      Bawarka,  pieczywo mieszane, masło, wędlina, serek topiony,  pomidor,  jabłko,  napój cytrynowy                                               

Obiad:            Ryż na rosole,     filet rybny z miruny  panierowany,   ziemniak,   mizeria,   kompot

Podwieczorek: Jogurt owocowy,  śliwki, chrupki, herbata owocowa

 

Poniedziałek dn. 23.09.19 r.

Śniadanie:       Kawa z mlekiem, pieczywo mieszane, masło,  szynka got., sałata, jabłko,  napój  cytrynowy,

Obiad:             Zupa fasolowa  z  ziemn.,    naleśniki z twarogiem,  surówka z tartej marchewki  i jabłek, kompot

Podwieczorek: chlebek pszenny z masłem i pasztetem, pomidor,  jabłka, herbata

 

Wtorek  dn. 24.09.19 r.

Śniadanie: Herbata, pieczywo mieszane, masło,  wędlina, ser żółty, pomidor, banan,  napój cytrynowy                       

Obiad: Barszcz czerwony z makaronem,   kotlet mielony,   ziemniaki,    surówka z kiszonej kapusty i marchewki,  kompot       

Podwieczorek: Budyń  śmietankowy  z jagodami,   chrupki, herbata owocowa

 

Środa  dn. 25.09.19 r.

Śniadanie: Kakao,  pieczywo mieszane, masło,  pasta z  jaj ze szczypiorkiem, ogórek kiszony, jabłko, napój cytrynowy

Obiad:  Krupnik,  filet z piersi kurczaka panierowany,   ziemniaki,  sałata i  rzodkiewka ze śmietaną i jogurtem,  kompot                      

Podwieczorek: Jogurt owocowy, wafle ryżowe, herbata, arbuz

 

Czwartek  dn. 26.09.19 r.

Śniadanie: Kawa z mlekiem, pieczywo mieszane, masło,   twaróg ze śmietaną, banan,   napój cytrynowy       

Obiad: Zupa ziemniaczana,    gulasz wieprzowy z kaszą jęczmienną,  buraczki tarte z jabłkiem,   kompot                 

Podwieczorek: Chlebek pszenny z masłem i  jabłko, herbata

 

Piątek dn. 27.09.19 r.

Śniadanie:  Kawa na mleku, pieczywo mieszane, masło, wędlina, pomidor,  napój  cytrynowy, jabłko

Obiad:  Zupa  kalafiorowa z kaszką,  kurczak w sosie własnym ,  ziemniaki,  groszek z marchewką got., kompot                         

Podwieczorek:  Szneki drożdżowe z marmoladą, bawarka,  banan

 

Zastrzega się zmiany w jadłospisie.

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

JADŁOSPIS DEKADOWY W BUDYNKU PRZY UL. MASTALERZA 6

 

Data

Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

Poniedziałek, 16,09.2019r.

Kawa zbożowa, piecz. mieszane, masło, wędlina, sałata, pomidor, ogórek, banan

 

Zupa jarzynowa  z ziemniakami, śmietana i koperkiem, pierogi leniwe z jagodami, sok Kubuś,

 

 

Kisiel owocowy z  jabłkiem , napój z cytryny i miodu, wafle tortowe

 

 

 

Alergeny

Gluten, mleko

gluten, , mleko, seler, jaja

mleko

Wtorek 17.09.2019r.

 

Herbata, piecz. mieszane, masło, wędlina, twarożek,  sałata, pomidor, ogórek, arbuz

 

Zupa kalafiorowa z ziemniakami, śmietaną i natka, makaron w sosie bolońskim, ogórek  kiszony, kompot

 

 

Krakersy, jajko gotowane, sałata, papryka, rzodkiewka, kakao

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler, jaja

gluten,  mleko, jaja

Środa, 18.09..2019r.

 

Mleko, piecz. mieszane, masło, wędlina, dżem, sałata, pomidor, ogórek, winogrono

 

 

 

Zupa kapuśniak z kaszą, śmietana i koperkiem, mięsko duszone w sosie własnym, ziemniaki z natką, bukiet warzyw z masłem i bułką tartą, kompot

 

Jogurt owocowy, herbatniki, banan

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten , mleko, seler

gluten,  mleko

Czwartek, 19.09.2019r.

 

Bawarka,  piecz. mieszane, masło , wędlina, ser, sałata, ogórek, rzodkiewka , gruszka

 

 

Zupa brokułowa z ziemniakami , śmietaną i natką, filet z piersi kurczaka duszony, ryż na sypko, marchewka oprószana, kompot

 

 

 

Ciasto cytrynowe, jabłko, mleko

 

 

 

 

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, , mleko, seler

gluten,  mleko, jaja

Piątek 20.09.2019r.

 

Kawa zbożowa,  piecz. mieszane masło, wędlina, , sałata, rzodkiewka, ogórek, winogrono

 

 

Barszcz zabielany z makaronem ,  śmietaną i  natką ,pulpeciki rybne, ziemniaki z natką, surówka z kapusty kiszonej, kompot

 

 

Budyń śmietankowy z malinami, biszkopty, herbata z miodem

 

Alergeny

gluten, , mleko

Gluten,  mleko, seler, ryby, jaja

gluten,  mleko, jaja

Poniedziałek, 23.09.2019r.

 

Kawa zbożowa z mlekiem, piecz. mieszane, masło, wędlina, pomidor, sałata, ogórek, arbuz

 

Zupa ogórkowa z ryżem  , śmietana i natką, karkówka duszona w sosie, ziemniaki, kalafior z masłem i bułką tartą

 

 

Kasza manna z malinami, biszkopty, herbata owocowa

 

 

 

 

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

 

 gluten, mleko ,jaja

Wtorek, 24.09.2019r.

 

 

Herbata, piecz. mieszane, masło, wędlina, twarożek, sałata, papryka, ogórek ,jabłko

 

 

 

Zupa ziemniaczana z natką, gulasz wieprzowy, kasza na sypko, fasolka szparagowa z wody, kompot

 

Płatki kukurydziane na mleku, banan

 

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

gluten,  mleko

Środa, 25.09.2019r.

 

Kakao, piecz.  mieszane,  jajecznica ze szczypiorkiem , pomidor, ogórek , sałata, arbuz

 

 

Zupa pomidorowa z ryżem ze  śmietaną i koperkiem, klops mielony, mizeria z jogurtem i koperkiem, ziemniaki z natką ,kompot

 

Serek homogenizowany, herbatniki, herbata z miodem, banan

 

Alergeny

gluten, mleko,jaja

gluten, mleko, seler

 

gluten, mleko , jaja

Czwartek, 26.09.2019r.

 

Kawa zbożowa,  piecz. mieszane, masło , parówka na ciepło, ketchup, sałata, ogórek, pomidor , kiwi

 

 

Rosół z makaronem i natką  , kurczak w sosie potrawkowym,  ryż na sypko , marchewka z groszkiem, kompot

 

 

Drożdżówka z kruszonką, mleko, gruszka

 

 

Alergeny

gluten, mleko

gluten, mleko, seler

 

gluten, mleko, jaja

Piątek 27.09.2019r.

 

Bawarka ,piecz. mieszane, wędlina, masło, sałata, papryka,  ogórek, rzodkiewka, winogrono

 

 

Zupa pieczarkowa z makaronem ,śmietaną i koperkiem, ziemniaki z natką, filet z morszczuka, surówka z kapusty kiszonej,  kompot

 

Galaretka owocowa z bitą śmietaną, brzoskwinie, biszkopty napój z cytryny i miodu

 

Alergeny

gluten, mleko

Gluten, mleko, seler, jaja

Gluten, mleko

 

 

 UWAGA ! Zastrzega się zmiany w jadłospisie.

 

 

 

Mowa jest bardzo istotną i  pożądaną społecznie umiejętnością człowieka. Najczęściej to dzięki niej komunikujemy się ze światem, wyrażamy swoje uczucia, emocje. Mowa nie kształtuje się z dnia na dzień. To proces, który trwa latami. Zastanawiasz się jak powinien przebiegać rozwój mowy dziecka? A może nurtuje Cię pytanie – czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo?

Rozwój mowy dziecka powinien przebiegać harmonijnie, z widocznym progresem oraz zgodnie z przyjętymi normami. Rozwój mowy dziecka nie może odbiegać w znaczący sposób od zasad podanych poniżej. Bardzo ważna jest obserwacja ogólnego rozwoju dziecka!

Autorzy najczęściej wyróżniają cztery podstawowe etapy określające rozwój mowy dziecka:

 • Okres melodii – 0 – 1 roku życia. Dziecko ma od 0 do12 miesięcy;
 • Okres wyrazu – 1 – 2 rok życia. Dziecko ma od 12 do 24 miesięcy;
 • Okres zdania – 2 – 3 rok życia. Dziecko ma od 24 – 36 miesięcy;
 • Okres swoistej mowy dziecięcej (swoistych form językowych) – 3 – 7 rok życia. Dziecko ma od 36 do 72 miesięcy.


Okres melodii

Początkowo dziecko komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku. Opiekun po krzyku poznaje, że dziecko jest głodne, jest mu mokro, zimno. Krzyk jest także ćwiczeniem narządu oddechowego.W 2-3 miesiącu życia niemowlę zaczyna wydawać przypadkowe dźwięki na zasadzie odruchu bezwarunkowego. Głużą wszystkie dzieci, także głuche.W drugiej połowie pierwszego roku życia obserwujemy u dziecka gaworzenie.Są to dźwięki, które powstają w wyniku ruchów narządów mowy oraz powtarzania dźwięków usłyszanych z otoczenia.

Okres wyrazu

Pojawiają się pierwsze słowa (mama, tata, baba, dada). Dziecko wymawia wszystkie samogłoski (oprócz nosowych)oraz spółgłoski p, b, m, t, d, n, k, ś.

Okres zdania

W tym okresie mowa ulega dalszemu doskonaleniu. Dziecko wypowiada proste zdania. Wymawia samogłoski ą, ę i oraz większość spółgłosek.

Okres swoistej mowy dziecięcej

Dziecko zaczyna odróżniać głoski s, z,c, dz od ich miękkich odpowiedników. Około 4-5 roku życia pojawiają się sz, ż, cz, dż, choć mogą być jeszcze w mowie potocznej wymawiane jako s, z, c, dz.Dziecko w siódmym roku życia powinno opanować technikę mówienia pod względem artykulacyjnym, fonacyjnym, składniowym, gramatyczny, z zachowaniem właściwego akcentu, rytmu, melodii.

 

Pomocnicze strony logopedyczne:

https://instytutlogopedyczny.pl/cwiczenia-logopedyczne-1                                                     

https://instytutlogopedyczny.pl/wierszyki-i-lamance 

https://www.printoteka.pl/pl/materials/category/1 

https://www.mimowa.pl/ 

https://www.logopasja.pl/