Przedszkole Miejskie 'Rządz' w Grudziądzu

Przedszkole Miejskie „RZĄDZ” mieści się w budynkach przy ul. Łęgi 17, ul. Mastalerza 6 oraz w budynku SP nr 20. Osoba prowadząca placówkę: dyrektor przedszkola mgr Brygida Bagniewska.

Organem prowadzącym jest Gmina -Urząd Miasta w Grudziądzu. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

W budynku przy ul. Łęgi 17 znajdują się 5 oddziałów, w budynku przy ul. Mastalerza 6 znajduje się 4 oddziały przedszkolne zaś w budynku SP nr 20 znajdują się 1 oddział bezpłatny . Przy obu budynkach znajduje się ogród z dużą ilością zieleni oraz atrakcyjnym sprzętem do zabaw.

Przedszkole Miejskie „RZĄDZ” w Grudziądzu zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój dzieci w wieku od 3 roku do 6 lat w oddziałach przedszkolnych. Traktujemy każde dziecko w sposób indywidualny i podmiotowy.

CO NASZE PRZEDSZKOLE MOŻE DAĆ TWOJEMU DZIECKU?

Twoje dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością, dlatego wspieramy jego wszechstronny rozwój i aktywność twórczą. Uwzględniamy indywidualne możliwości, potrzeby, doświadczenia, oczekiwania, zainteresowania i jego prawa. Stwarzamy klimat wysokiej kultury osobistej, taktu pedagogicznego, odpowiednich zachowań w sferze słów i czynów. Stosujemy treningi interpersonalne jako techniki uczenia się nowych form zachowań. Kształtujemy w dzieciach przekonania o możliwościach samodzielnego wyboru i budowania jego niepowtarzalnej osobowości. Jesteśmy dla nich: kreatorem, animatorem, terapeutą, wychowawcą i nauczycielem.

PRAGNIEMY aby w naszym przedszkolu dzieci rozwijały swoje zainteresowania.
NASZYM marzeniem jest poszukiwanie sposobu na uśmiech i radość dziecka.
CHCEMY stwarzać warunki umożliwiające dziecku rozwijanie poczucia własnej wartości, pamiętać o indywidualności każdego wychowanka.
CHCIAŁYBYŚMY stwarzać dzieciom okazje do samodzielnego podejmowania decyzji i pokonywania trudności.
CHCEMY ustalać z rodzicami jednolite formy oddziaływania wychowawczego i pozyskiwać ich zaufanie.
JESTEŚMY otwarte na asertywne kontakty z dziećmi i rodzicami. Marzymy, aby absolwent naszej placówki w przyszłości mógł powiedzieć:

„WSZYSTKIEGO CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ, NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU O TYM JAK ŻYĆ , CO ROBIĆ, JAK POSTĘPOWAĆ, WSPÓŁŻYĆ Z INNYMI, ODCZUWAĆ, MYŚLEĆ, MARZYĆ, WYOBRAŻAC SOBIE LEPSZY ŚWIAT.”

SYSTEM WARTOŚCI PREFEROWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE „RZĄDZ” W GRUDZIĄDZURamowy rozkład dnia
6:00 – 8:00Schodzenie dzieci. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, inne. Ćwiczenia poranne.
I
8:00 – 9:00
Czynności samoobsługowe, organizacyjne, opiekuńcze, inne dowolnie zagospodarowane przez nauczyciela. Śniadanie.
II
9:00 – 10:00
Zajęcia organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.
III
10:00 – 11:00
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, spacery, obserwacje przyrodnicze (w razie niepogody – zabawy ruchowe w sali, prace w kąciku przyrody).
IV
11:00 – 12:00
Czynności samoobsługowe, organizacyjne, opiekuńcze, inne dowolnie zagospodarowane przez nauczyciela. Obiad.
V
12:00 – 13:00
Zabawy dowolne i według zainteresowań: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze i inne.
13:00 - 13:50Zabawa ruchowa. Zabawy integracyjne. Czytanie literatury dziecięcej. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym. Czynności higieniczne w łazience.
13:50 - 14:10Podwieczorek.
14:10 - 16:00Czynności higieniczne w łazience. Zabawy zorganizowane pod kierunkiem nauczyciela. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zabawy na placu zabaw. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
14:30 - 16:00Rozchodzenie dzieci.