Przedszkole Miejskie 'Rządz' w Grudziądzu

Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi.

Korzystając z ofert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Grudziądzu, systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju kursach, co udokumentowane jest zaświadczeniami w aktach osobowych nauczycielek.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości, pomoce, itp.

Personel pomocniczy między innymi dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie przedszkola.

Dyrektor kieruje pracą całego zespołu pracowników, ponadto sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycielek.


Dyrektor: mgr Brygida Bagniewska
Wicedyrektor: mgr Iwona Jabłońska
Inspektor ochrony danych: Joanna Moskwa

ul. Łęgi 17
"Kurczaki" 3-latkiBarbara Wawrzyniak, Mariola Szymańska,Brygida Bagniewska
"Pszczoły" 4-latkiBarbara Pałczyńska,Hanna Szadkowska
"Krasnale" 5-latkiAgnieszka Soja, Mariola Szymańska
"Zuchy" 6-latkiMarzena Piotrowska, Hanna Szoltiska
"Smerfy" 4-5-6-latkiWiesława Tórz, Marlena Spychalska
ul. Mastalerza 6
"Biedronki" 4-latki Anna Stankiewicz, Lilla Ludwicka
"Zające" 4-5-latki Katarzyna Leppek, Joanna Nasiłowska
"Starszaki" 5-6-latki Ewa Wyrwicka, Agnieszka Reetz
"Muchomorki" 3-latki Wioletta Cierznikowska, Iwona Jabłońska, Joanna Nasiłowska
Oddziały przedszkolne w SP nr 20 ul. Jana III Sobieskiego 12
"Skrzaty" 5-6-latkiAnna Wiśniewska


Zajęcia logopedyczne - Anna Tafelska- Mielniczek
Zajęcia odbywają się w poniedziałek, środę i czwartek.

Religia - Mirosława Dobrzyńska, Luiza Kabelis
Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i w piątki w budynku przy ul. Mastalerza, w budynku przy ul. Łęgi i oddział bezpłatny SP nr 20.

Język angielski - Ryszard Depta
Zajęcia odbywają się w poniedziałki,wtorki i piątki w budynku przy ul. Mastalerza i w budynku przy ul. Łęgi, oddział bezpłatny SP nr 20.