UWAGA! ZAPISY DO PRZEDSZKOLA!

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 -

od       01.03.2021r.   do   31.03.2021r.

odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – adres strony:

www.nabor.pcss.pl/grudziadz

/tylko w tym terminie strona do naboru będzie aktywna/

 

Dzieci już uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021, których rodzice złożyli „Deklarację woli kontynuowania edukacji przedszkolnej”, są przyjęte automatycznie, bez konieczności ponownego logowania się   w systemie elektronicznym.

 

Po zapisaniu dziecka w systemie elektronicznym, należy wydrukować wypełniony wniosek i dostarczyć go w nieprzekraczalnym terminie            do skrzynki korespondencyjnej w budynku przedszkola przy ul. Łęgi 17 - do 31.03.2021r. -

          wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

/druki dokumentów - oświadczeń - na stronie naboru elektronicznego w „plikach do pobrania”/.

Kserokopie takich dokumentów jak np. wyrok sądu, orzeczenie o niepełnosprawności itp., należy załączyć poświadczone swoim podpisem

za zgodność z oryginałem.

Brak powyższych dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Po zakończeniu naboru elektronicznego  -

w przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola

- należy obowiązkowo  do 23.04.2021r. dostarczyć pisemną deklarację - potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola.

/druk tej deklaracji - na stronie naboru elektronicznego w „plikach do pobrania”/.

Listy będą wywieszone tylko w przedszkolu 19.04.2021r., o godz. 12.00.

Nie powiadamiamy telefonicznie o zakwalifikowaniu się dziecka.

 

Po dostarczeniu deklaracji nastąpi weryfikacja list dzieci przyjętych do przedszkola.

Listy dzieci przyjętych do przedszkola z naboru elektronicznego

będą wywieszone tylko w przedszkolu 30.04.2021r., o godz. 12.00.

Nie powiadamiamy telefonicznie o przyjęciu dziecka.

************************************************************************************************************************

Bezpośrednia obsługa interesantów w placówce zostaje zawieszona do odwołania.

 1. Dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkola i do żłobka oraz korespondencję należy pozostawić  w skrzynce umieszczonej na budynku przedszkola.
 2. Odbiór zaświadczeń o uczęszczaniu dziecka do placówki odbywać się będzie po uprzednim umówieniu telefonicznym.

 We wszystkich pozostałych sprawach zalecamy kontakt:

 Telefony:  56 46 326 42, 609-004-672

 e-mail:      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

                Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*****************************************************************************************************************

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. Od 1 marca 2021r. (poniedziałek) rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli miejskich w Grudziądzu.
 2. Wejdź na stronę https://nabor.pcss.pl/grudziadz. Przejrzyj ofertę przedszkoli do oddziałów z wyżywieniem lub oddziałów 5-godzinnych bez wyżywienia.
 3. Wejdź w zakładkę „Wypełnij wniosek” i uzupełnij w systemie wymagane informacje, takie jak dane dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych. Wybierz przedszkola, do których chcesz, aby Twoje dziecko kandydowało. Zwróć uwagę, na poprawne wybranie grupy wiekowej, do której zapisujesz swoje dziecko. Uzupełnij informację o spełnianiu przez dziecko kryteriów naborowych.

  Na koniec wydrukuj podanie, podpisz je i zanieś wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wybranych kryteriów (wzory dostępne w zakładce „Dokumenty”) do jednostki, która została wybrana przez Ciebie jako pierwsza.
  Będzie to Twoja jednostka pierwszego wyboru.

  Zrób to do 31 marca 2021 r. (środa), do godziny 23.59.

Pamiętaj! Możesz wybrać maksymalnie trzy jednostki (przedszkola i/lub 5-godzinne oddziały przedszkolne).

 1. W dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek), najpóźniej do godz. 12.00, jednostka do której Twoje dziecko zostało zakwalifikowane, opublikuje Wyniki będą dostępne również po zalogowaniu się w systemie na stronie https://nabor.pcss.pl/grudziadz.
 2. Jeśli twoje dziecko znajdzie się na liście zakwalifikowanych, musisz jeszcze osobiście  potwierdzić zgłoszenie w jednostce do której dziecko zostało zakwalifikowane, ewentualnie donieść niezbędne dokumenty, których wymaga przedszkole.

  Musisz to zrobić do 23 kwietnia 2021 r. (piątek), do godziny 15.00.

 

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

...to wszystko! Powodzenia!

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do tego samego przedszkola