Grudziądz zakwalifikował się do finału Plebiscytu Miast „Świeć się z Energą”, w którym szesnaście polskich miejscowości będzie rywalizować o miano „Świetlnej Stolicy Polski”.

Finał Plebiscytu Miast rozpocznie się 17 stycznia i potrwa do 30 stycznia 2024 roku do godziny 12.00. Każdy oddany głos ma ogromne znaczenie, dlatego zachęcamy do codziennego udziału i oddawania maksymalnej liczby 10 głosów dziennie.

Grudziądz już zwyciężył w etapie wojewódzkim, a w związku z tym otrzyma gwarantowany bon na sprzęt AGD o wartości 10 000 złotych brutto. Dzięki awansowi do finału wspólnie możemy walczyć, aby nasze miasto otrzymało tytuł „Świetlnej Stolicy Polski” oraz bon na sprzęt AGD o wartości 10 000 złotych brutto i voucher na instalację fotowoltaiczną o wartości 30 000 złotych brutto.

Nagrody, które zdobędziemy, zostaną przekazane potrzebującym, w tym lokalnym ośrodkom pomocy społecznej, domom dziecka, placówkom edukacyjnym i opiekuńczym oraz mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Aby wesprzeć Grudziądz w tym konkursie, proszę zarejestrować się na stronie plebiscytu i oddać swój głos tutaj: https://polskanews.pl/swiec-sie-z-energa/pl/2003629

Przypominamy również o zapoznaniu się z regulaminem Plebiscytu, który można znaleźć tutaj: https://polskanews.pl/regulamin-konkursu-plebiscytowego-pod-nazwa-swiec-sie-z-energa-2023-swietlna-stolica-polski/ar/c11-18122751

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i wsparcie. Razem możemy przyczynić się do tego, że fantastyczne nagrody trafią do potrzebujących. Natomiast nasze miasto może zdobyć wsparcie dla potrzebujących oraz tytuł „Świetlnej Stolicy Polski 2023”.

*************************************************************************************************************************** 

Ferie zimowe z MORiW

****************************************************************************************************************************

 

 

****************************************************************************************************

Procedura postępowania w przypadku połknięcia przez dziecko ciała obcego

****************************************************************************************

DNI  A D A P T A C Y J N E  DLA   DZIECI  z oddziałów żłobkowych  NOWO PRZYJĘTYCH  DO  ŻŁOBKA  od 1 września 2023 r.

 

28.06.2023 r. w godz. 900 – 1000   

- spotkania dla rodziców z dziećmi:                    

- zapoznanie z salą dziecięcą,

 • zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w żłobku,
 • wspólne zabawy rodziców z dziećmi,
 • blok zabaw dla dzieci (muzycznych, plastycznych, ruchowych itp.)

 

29.06.2023 r. w godz. 900 – 1000 

- spotkania dla rodziców z dziećmi:                     

- zapoznanie z szatnią dla dzieci,

 • zabawy integracyjne: dziecko- rodzic –opiekun,
 • blok zabaw dla dzieci (muzycznych, plastycznych, ruchowych itp.)

 

Prosimy o obuwie zmienne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! ! !

***************************************************************************************

P R O G R A M    A D A P T A C Y J N Y  DLA   DZIECI  z oddziałów żłobkowych  NOWO PRZYJĘTYCH  DO  ŻŁOBKA  od 1 września 2022 r.

 

29.08.2022 r. w godz. 900 – 1000   

- spotkania dla rodziców z dziećmi:                    

- zapoznanie z salą dziecięcą,

 • zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w żłobku,
 • wspólne zabawy rodziców z dziećmi,
 • blok zabaw dla dzieci (muzycznych, plastycznych, ruchowych itp.)

 

30.08.2022 r. w godz. 900 – 1000 

- spotkania dla rodziców z dziećmi:                     

- zapoznanie z szatnią dla dzieci,

 • zabawy integracyjne: dziecko- rodzic –opiekun,
 • blok zabaw dla dzieci (muzycznych, plastycznych, ruchowych itp.)

 

Prosimy o obuwie zmienne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! ! !

***************************************************************************

Zostań rodzicem zastępczym!

***************************************************************************

SZANOWNI PAŃSTWO

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii, przedłużono wprowadzone czasowe ograniczenia funkcjonowania żłobków i przedszkoli od dnia 10 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. z wyjątkiem sprawowania opieki nad dziećmi pracowników służb medycznych i mundurowych.

Ważne!

Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

*****************************************************************************************************

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna  w Grudziądzu informuje, że kwarantanną zostają objęte dzieci oraz pracownicy żłobka. 

W związku z powyższym Prezydent Miasta Grudziądza Pan Maciej Glamowski wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Żłobku Miejskim Nr 1 w Grudziądzu na czas oznaczony od dnia 29.01.2021 r. do 5.02.2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci.

 

Łączę wyrazy szacunku

Brygida Bagniewska

 

*****************************************************************************************************

Procedura bezpieczeństwa dotycząca COVID-19 - Aktualizacja

Procedura postępowania na wypadek zakażenia - Aktualizacja

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

Załącznik nr 2 - Zgoda na pomiar temperatury ciała

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o świadomości zagrożenia COVID-19

Załącznik nr 4 - Oświadczenie zapoznania się z procedurami COVID-19

******************************************************************************************************

Procedura bezpieczeństwa dotycząca COVID-19

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną

Procedura pierwszeństwa przyjęć

 

Załącznik nr 1 - Zgoda na pomiar temperatury ciała

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o świadomości zagrożenia COVID-19

Załącznik nr 4 - Oświadczenie zapoznania się z procedurami COVID-19

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zatrudnieniu

***************************************************************************************

 

Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

 

***************************************************************************************

SZANOWNI PAŃSTWO

Decyzją Rządu RP od dnia 27 kwietnia 2020 r. do odwołania wszystkie placówki oświatowe w całej Polsce są zamknięte.

Ważne!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Jeśli osoby chcą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, u płatnika składek muszą złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły oraz wniosek o zasiłek na druku Z-15A.

Zasiłek wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Wysokość zasiłku wyliczy ZUS albo płatnik składek. Dla pracowników podstawą zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym rodzic opiekuje się dzieckiem.

******************************************************************************************

SZANOWNI PAŃSTWO

Decyzją Rządu RP od dnia 16 marca 2020r. (poniedziałek) do dnia 25 marca 2020r. (środa) włącznie wszystkie placówki oświatowe w całej Polsce zostają zamknięte.

W dniach 12 marca (czwartek) i 13 marca (piątek) 2020r. zawieszeniu ulegają zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, jednak możliwe będą zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy przedszkola dla dzieci, którym nie będą Państwo w stanie zapewnić opieki.

Ważne!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Jeśli osoby chcą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, u płatnika składek muszą złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły oraz wniosek o zasiłek na druku Z-15A.

Zasiłek wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Wysokość zasiłku wyliczy ZUS albo płatnik składek. Dla pracowników podstawą zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym rodzic opiekuje się dzieckiem.

****************************************************************************************

UWAGA !!!

Dnia 12 września 2019 r. (czwartek) w Żłobku Miejskim Nr 1

przy ul. Mastalerza 6 o godz. 16:00

odbędzie się zebranie z rodzicami.

 

Serdecznie zapraszamy

 

******************************************************************************************

 

P R O G R A M    A D A P T A C Y J N Y  DLA   DZIECI  z oddziałów żłobkowych  NOWO PRZYJĘTYCH  DO  ŻŁOBKA  od 1 września 2019 r.

 

27.08.2019r. w godz. 900 – 1000   

- spotkania dla rodziców z dziećmi :                    

- zapoznanie z salą dziecięcą,

 • zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w żłobku,
 • wspólne zabawy rodziców z dziećmi,
 • blok zabaw dla dzieci ( muzycznych, plastycznych, ruchowych itp.)

 

28.08.2019r. w godz. 900 – 1000 

- spotkania dla rodziców z dziećmi :                     

- zapoznanie z szatnią dla dzieci,

 • zabawy integracyjne :dziecko- rodzic –opiekun,
 • blok zabaw dla dzieci ( muzycznych, plastycznych , ruchowych itp.)

 

Prosimy o obuwie zmienne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! ! !

 

*****************************************************************************************************

Dnia 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godzinie 1330 odbędzie się zakończenie roku dla dzieci, które odchodzą do przedszkola.

 

Serdecznie zapraszamy smile

 

*******************************************************************************************************

Uroczystość Dnia Mamy i Taty odbędzie się 23 maja 2019 r. (czwartek) o godzinie 1400.

 

Serdecznie zapraszamysmile