Procedura bezpieczeństwa dotycząca COVID-19

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną

Procedura pierwszeństwa przyjęć

 

Załącznik nr 1 - Zgoda na pomiar temperatury ciała

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o świadomości zagrożenia COVID-19

Załącznik nr 4 - Oświadczenie zapoznania się z procedurami COVID-19

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zatrudnieniu

***************************************************************************************

 

Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

 

***************************************************************************************

SZANOWNI PAŃSTWO

Decyzją Rządu RP od dnia 27 kwietnia 2020 r. do odwołania wszystkie placówki oświatowe w całej Polsce są zamknięte.

Ważne!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Jeśli osoby chcą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, u płatnika składek muszą złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły oraz wniosek o zasiłek na druku Z-15A.

Zasiłek wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Wysokość zasiłku wyliczy ZUS albo płatnik składek. Dla pracowników podstawą zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym rodzic opiekuje się dzieckiem.

******************************************************************************************

SZANOWNI PAŃSTWO

Decyzją Rządu RP od dnia 16 marca 2020r. (poniedziałek) do dnia 25 marca 2020r. (środa) włącznie wszystkie placówki oświatowe w całej Polsce zostają zamknięte.

W dniach 12 marca (czwartek) i 13 marca (piątek) 2020r. zawieszeniu ulegają zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, jednak możliwe będą zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy przedszkola dla dzieci, którym nie będą Państwo w stanie zapewnić opieki.

Ważne!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Jeśli osoby chcą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, u płatnika składek muszą złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły oraz wniosek o zasiłek na druku Z-15A.

Zasiłek wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Wysokość zasiłku wyliczy ZUS albo płatnik składek. Dla pracowników podstawą zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym rodzic opiekuje się dzieckiem.

****************************************************************************************

UWAGA !!!

Dnia 12 września 2019 r. (czwartek) w Żłobku Miejskim Nr 1

przy ul. Mastalerza 6 o godz. 16:00

odbędzie się zebranie z rodzicami.

 

Serdecznie zapraszamy

 

******************************************************************************************

 

P R O G R A M    A D A P T A C Y J N Y  DLA   DZIECI  z oddziałów żłobkowych  NOWO PRZYJĘTYCH  DO  ŻŁOBKA  od 1 września 2019 r.

 

27.08.2019r. w godz. 900 – 1000   

- spotkania dla rodziców z dziećmi :                    

- zapoznanie z salą dziecięcą,

  • zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w żłobku,
  • wspólne zabawy rodziców z dziećmi,
  • blok zabaw dla dzieci ( muzycznych, plastycznych, ruchowych itp.)

 

28.08.2019r. w godz. 900 – 1000 

- spotkania dla rodziców z dziećmi :                     

- zapoznanie z szatnią dla dzieci,

  • zabawy integracyjne :dziecko- rodzic –opiekun,
  • blok zabaw dla dzieci ( muzycznych, plastycznych , ruchowych itp.)

 

Prosimy o obuwie zmienne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! ! !

 

*****************************************************************************************************

Dnia 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godzinie 1330 odbędzie się zakończenie roku dla dzieci, które odchodzą do przedszkola.

 

Serdecznie zapraszamy smile

 

*******************************************************************************************************

Uroczystość Dnia Mamy i Taty odbędzie się 23 maja 2019 r. (czwartek) o godzinie 1400.

 

Serdecznie zapraszamysmile