UWAGA !!!

Dnia 4 września 2019 r. (środa) w Przedszkolu Miejskim "RZĄDZ"

przy ul. Łęgi 17 i ul. Mastalerza 6 o godz. 16:00

odbędzie się zebranie z rodzicami.

 

Serdecznie zapraszamy

 

********************************************************************************

 

UWAGA !!!

Oddział 5 - godzinny bez wyżywienia

Dnia 4 września 2019 r. (środa) w Szkole Podstawowej Nr 20

przy ulicy Sobieskiego 12 (w sali oddziału) o godz. 13:00

odbędzie się spotkanie z rodzicami.

 

Serdecznie zapraszamy

 

*******************************************************************************

 

Uroczyste pożegnania dzieci odchodzących do szkoły odbędą się:

IV oddział "Zuchy" 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godzinie 1430

V oddział "Smerfy" 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godzinie 1300

IX oddział "Starszaki" 5 czerwca 2019 r. (środa) o godzinie 1500

X oddział "Skrzaty" 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godzinie 1000

 

*******************************************************************************************

 

Dnia 4 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 900  w budynku przy ul. Łęgi 17 odbędzie się zabawa plenerowa z okazji Dnia Dziecka prowadzona przez aktorów z Teatru Frajda z Torunia, a w budynku przy ul. Mastalerza 6 o godzinie 1100.

 

********************************************************************************************

 

W roku szkolnym 2018/2019 festyn nie będzie zorganizowany.

 

 ********************************************************************************************

UWAGA !!!

 

Dnia  26 czerwca 2019r. (środa) w  Przedszkolu  Miejskim „RZĄDZ”

przy ul. Łęgi 17 o godz.16:00

odbędzie się zebranie  z rodzicami

dzieci nowo przyjętych do oddziałów żywieniowych.

 

Serdecznie zapraszamysmile

 

*****************************************************************************************

 

P R O G R A M  A D A P T A C Y J N Y  DLA  DZIECI  NOWO  PRZYJĘTYCH  DO  PRZEDSZKOLA 

od  1 września 2019 r.

oddziały żywieniowe  w budynkach  przy ul. Łęgi 17  i przy ul. Mastalerza 6

 

26.06.2019r. w godz. 900 – 1000  

- spotkanie dla rodziców z dziećmi:                  

- zapoznanie z salą dziecięcą,

 • zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu,
 • wspólne zabawy rodziców z dziećmi,
 • blok zabaw dla dzieci ( muzycznych, plastycznych, ruchowych itp.)

 

27.06.2019r. w godz. 900 – 1000 

- spotkanie dla rodziców z dziećmi:                     

- zapoznanie z szatnią dla dzieci,

 • przydzielenie znaczka orientacyjnego,
 • zabawy integracyjne: dziecko- rodzic –nauczyciel,
 • blok zabaw dla dzieci ( muzycznych, plastycznych , ruchowych itp.)

 

Prosimy o obuwie zmienne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! ! !

 

P R O G R A M   A D A P T A C Y J N Y  DLA  DZIECI  5-6 letnich  NOWO  PRZYJĘTYCH  DO  PRZEDSZKOLA

od 1 września 2019 r.

oddział   bezpłatny  w budynku  Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Sobieskiego 12

 

26.06.2019 r. w godz. 900  – 1000  -

- spotkanie dla rodziców z dziećmi :                  

- zapoznanie z salą dziecięcą,

 • zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu,
 • wspólne zabawy rodziców z dziećmi,
 • blok zabaw dla dzieci ( muzycznych, plastycznych, ruchowych itp.

 

27.06.2019 r. w godz. 900  – 1000 

- spotkanie dla rodziców z dziećmi :                  

 • rozmowy z dziećmi na temat ich ulubionej zabawki,
 • wspólne pląsy przy piosenkach przedszkolnych,

- zabawy integracyjne : dziecko- rodzic –nauczyciel

 

Prosimy o obuwie zmienne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! ! !

 

******************************************************************************

 

Uroczystości związane z Dniem Mamy i Taty odbędą się:

 

I oddział "Kurczaki" 21 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 1400

II oddział "Pszczoły" 28 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 1500

III oddział "Krasnale" 27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 1430

IV oddział "Zuchy" 22 maja 2019 r. (środa) o godzinie 1430

V oddział "Smerfy" 28 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 1400

 

VI oddział "Muchomorki" 24 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 1300

VII oddział "Biedronki"  29 maja 2019 r. (środa) o godzinie 1400

VIII oddział "Zające" 30 maja 2019 r. (czwartek) o godzinie 1500

IX oddział "Starszaki"  5 czerwca 2019 r. (środa) o godzinie 1500 połączone będzie z uroczystością Pożegnania 6 latków

X oddział "Skrzaty"  22 maja 2019 r. (środa) o godzinie 1000

 

Serdecznie zapraszamy smile

 

**************************************************************************************

Drodzy Rodzice,

Dnia 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 1600 w budynku przy

ul. Mastalerza 6 zapraszamy rodziców na spotkanie z panią Katarzyną Socką - Kuczała na temat "Polityka bezpieczeństwa w sieci", a w budynku przy ul. Łęgi 17 dnia 3 kwietnia 2019 r.  (środa) o godzinie 1600.

Po spotkaniu odbędą się zebrania grupowe z rodzicami.

 

Serdecznie zapraszamy smile

 

*************************************************************************************

Dnia 5 kwietnia 2019 r. odbędzie się wyjazd do teatru grup II, III, IV, V na przedstawienie "Pinokio".

Koszt biletu 10 zł, wpłat należy dokonywać do dnia 29 marca 2019 r. do wychowawców grup.

Przejazd autobusem będzie opłacony z Rady Rodziców.