P R O G R A M  A D A P T A C Y J N Y  DLA  DZIECI  NOWO  PRZYJĘTYCH  DO  PRZEDSZKOLA od  1 września 2022 r.

oddziały żywieniowe  w budynkach  przy ul. Łęgi 17 i przy ul. Mastalerza 6

 

29.08.2022r. w godz. 900 – 1000  

- spotkanie dla rodziców z dziećmi:                  

- zapoznanie z salą dziecięcą,

 • zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu,
 • wspólne zabawy rodziców z dziećmi,
 • blok zabaw dla dzieci ( muzycznych, plastycznych, ruchowych itp.)

30.08.2022 r. w godz. 900 – 1000 

- spotkanie dla rodziców z dziećmi:                     

- zapoznanie z szatnią dla dzieci,

 • przydzielenie znaczka orientacyjnego,
 • zabawy integracyjne: dziecko- rodzic –nauczyciel,
 • blok zabaw dla dzieci ( muzycznych, plastycznych , ruchowych itp.)

 

Prosimy o obuwie zmienne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! ! !

 

P R O G R A M   A D A P T A C Y J N Y  DLA  DZIECI  NOWO  PRZYJĘTYCH  DO  PRZEDSZKOLA od 1 września 2022 r.

oddział   bezpłatny  w budynku  Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Sobieskiego 12

 

29.08.2022 r. w godz. 900  – 1000  -

- spotkanie dla rodziców z dziećmi:                  

- zapoznanie z salą dziecięcą,

 • zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu,
 • wspólne zabawy rodziców z dziećmi,
 • blok zabaw dla dzieci ( muzycznych, plastycznych, ruchowych itp.

30.08.2022 r. w godz. 900  – 1000 

- spotkanie dla rodziców z dziećmi:                  

 • rozmowy z dziećmi na temat ich ulubionej zabawki,
 • wspólne pląsy przy piosenkach przedszkolnych,

- zabawy integracyjne: dziecko- rodzic –nauczyciel

 

Prosimy o obuwie zmienne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! ! !

*****************************************************************************************************

********************************************************************************************

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  w Grudziądzu informuje, że kwarantanną zostają objęte dzieci z oddziału I "Kurczaki" (10 dzieci) w Przedszkolu Miejskim "RZĄDZ" w Grudziądzu na czas oznaczony od 5.02.2022 r. do 11.02.2022 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci.

 

Łączę wyrazy szacunku

Brygida Bagniewska

*******************************************************************************************

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  w Grudziądzu informuje, że kwarantanną zostają objęte dzieci z oddziału VIII "Zające" (17 dzieci) na czas oznaczony od 14.01.2022 r. do 23.01.2022 r. oraz z oddziału IX "Starszaki" (16 dzieci) na czas oznaczony od 16.01.2022 r. do 24.01.2022 r. w Przedszkolu Miejskim "RZĄDZ" w Grudziądzu ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci.

 

Łączę wyrazy szacunku

Brygida Bagniewska

*******************************************************************************************

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

 

*******************************************************************************************

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  w Grudziądzu informuje, że kwarantanną zostają objęte dzieci z oddziału III "Krasnale" (16 dzieci) w Przedszkolu Miejskim "RZĄDZ" w Grudziądzu na czas oznaczony od 16.12.2021 r. do 20.12.2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci.

 

Łączę wyrazy szacunku

Brygida Bagniewska

*******************************************************************************************

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  w Grudziądzu informuje, że kwarantanną zostaje objęty pracownik przedszkola oraz dzieci z oddziałów VI "Muchomorki" (11 dzieci), VII "Biedronki" (3 dzieci), VIII "Zające" (8 dzieci), IX "Starszaki" (8 dzieci) w Przedszkolu Miejskim "RZĄDZ" w Grudziądzu na czas oznaczony od 13.12.2021 r. do 18.12.2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci.

 

Łączę wyrazy szacunku

Brygida Bagniewska

*******************************************************************************************

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna  w Grudziądzu informuje, że kwarantanną zostają objęte dzieci oraz pracownicy przedszkola z oddziału IV "Zuchy" (16 dzieci) w Przedszkolu Miejskim "RZĄDZ"  w Grudziądzu na czas oznaczony od 9.12.2021 r. do 16.12.2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci.

 

Łączę wyrazy szacunku

Brygida Bagniewska

*******************************************************************************************

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna  w Grudziądzu informuje, że kwarantanną zostają objęte dzieci oraz pracownicy przedszkola z oddziału VII "Biedronki" (11 dzieci) oraz z oddziału IX "Starszaki" (3 dzieci).

W związku z powyższym Prezydent Miasta Grudziądza Pan Maciej Glamowski wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w oddziale "Biedronki" (11 dzieci) na czas oznaczony od 7.12.2021 r. do 10.12.2021 r. oraz "Starszaki" (3 dzieci) na czas oznaczony od 6.12.2021 r. do 10.12.2021 r. w Przedszkolu Miejskim '' RZĄDZ'' w Grudziądzu ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci.

 

Łączę wyrazy szacunku

Brygida Bagniewska

***************************************************************************************************

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna  w Grudziądzu informuje, że kwarantanną zostają objęte dzieci oraz pracownicy przedszkola z oddziałów VI "Muchomorki" i VII "Biedronki" .

W związku z powyższym Prezydent Miasta Grudziądza Pan Maciej Glamowski wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w oddziałach "Muchomorki" i "Biedronki" w Przedszkolu Miejskim RZĄDZ  w Grudziądzu na czas oznaczony od 1.12.2021 r. do 6.12.2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci.

 

Łączę wyrazy szacunku

Brygida Bagniewska

********************************************************************************************************

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna  w Grudziądzu informuje, że kwarantanną zostają objęte dzieci oraz pracownicy przedszkola z oddziałów VIII "Zające", IX "Starszaki", X "Skrzaty".

W związku z powyższym Prezydent Miasta Grudziądza Pan Maciej Glamowski wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w oddziałach "Zające", "Skrzaty" w Przedszkolu Miejskim RZĄDZ  w Grudziądzu na czas oznaczony od 1.12.2021 r. do 2.12.2021 r. "Starszaki" od 1.12.2021 r. do 3.12.2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci.

 

Łączę wyrazy szacunku

Brygida Bagniewska

********************************************************************************************************

W trosce o zdrowie dzieci – przypominamy!!!
W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:
 
Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych.
Nie przyprowadzamy dzieci, które:
mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
są przeziębione lub chore,
są w trakcie leczenia antybiotykowego,
mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci;
Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań.
 
Zamiast do szkoły czy przedszkola, zabierz mnie do doktora! Plakat - Oddech Życia
***********************************************

***************************************************************************************

P R O G R A M    A D A P T A C Y J N Y  DLA    DZIECI   NOWO PRZYJĘTYCH   DO  PRZEDSZKOLA 

                                                                   od 1 września 2021 r.

                            oddziały żywieniowe  w budynkach  przy ul. Łęgi 17  i przy ul. Mastalerza 6

 30.08.2021r. w godz. 1000 – 1100  

- spotkanie dla rodziców z dziećmi :   -   zapoznanie z salą dziecięcą,                                 

                                                      -   zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu,

                                                      -   zapoznanie z szatnią dla dzieci, przydzielenie znaczka orientacyjnego,

 

Proszę o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego na terenie placówki tj. zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja dłoni, zakrycie twarzy i nosa.

                                                        W spotkaniu uczestniczy jeden rodzic.

 

                                                                   SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! ! !

 

P R O G R A M    A D A P T A C Y J N Y  DLA   DZIECI  5-6 letnich   NOWO PRZYJĘTYCH  DO  PRZEDSZKOLA  

                                                                     od 1 września 2021 r.

                  oddział   bezpłatny  w budynku  Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Sobieskiego 12

30.08.2021 r. w godz. 900  – 1000  -

- spotkanie dla rodziców z dziećmi :   -    zapoznanie z salą dziecięcą,

                                                      -    zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu,

                                                     -   zapoznanie z szatnią dla dzieci, przydzielenie znaczka orientacyjnego,

 

Proszę o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego na terenie placówki tj. zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja dłoni, zakrycie twarzy i nosa.

                                                            W spotkaniu uczestniczy jeden rodzic.

 

                                                              SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! ! !

 

***************************************************************************************

 Zostań rodzicem zastępczym!

********************************************************************************

SZANOWNI PAŃSTWO

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii, przedłużono wprowadzone czasowe ograniczenia funkcjonowania żłobków i przedszkoli od dnia 10 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. z wyjątkiem sprawowania opieki nad dziećmi pracowników służb medycznych i mundurowych.

Ważne!

Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

********************************************************************************************************

Szanowni Państwo,

Powiatowa Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna  w Grudziądzu informuje, że kwarantanną zostają objęte dzieci oraz pracownicy przedszkola z oddziału I "Kurczaki".

W związku z powyższym Prezydent Miasta Grudziądza Pan Maciej Glamowski wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w oddziale "Kurczaki" w Przedszkolu Miejskim RZĄDZ  w Grudziądzu na czas oznaczony od 4.03.2021 r. do 12.03.2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci.

 

Łączę wyrazy szacunku

Brygida Bagniewska

*************************************************************************************

 

Wyciągnij dłoń – zostań rodzicem zastępczym!

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Każde dziecko potrzebuje miłości i ciepła rodzinnego. Każde zasługuje na dom
i szczęście, jakie może im zapewnić rodzina. Niestety wiele dzieci jest pozbawionych tej możliwości. Zostają odtrącone i samotne. Zapraszamy do kontaktu z nami osoby, które chcą im pomóc i stworzyć dla nich bezpieczny dom, w którym zaznają ciepła i będą miały możliwość prawidłowego rozwoju.

Osoby, które chciałaby podjąć się tej trudnej, choć niezwykle wdzięcznej roli, zapraszamy do rozmowy. Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ze swojej strony deklaruje przekazanie szczegółowych, rzetelnych informacji oraz pomoc. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: (56) 69 68 774 (kierownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej) bądź (56) 69 68 775/778/781 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej).

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim, które przede wszystkim:

 1. są zdolne do ponoszenia odpowiedzialności za dziecko i zabezpieczenia jego interesów,

 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (przedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego), wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

 3. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza z podstawowej opieki zdrowotnej,

  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, którego bezpłatnie zapewnia MOPR,

 4. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb (nie ma wymogów ustawowych, dziecko przyjęte do rodziny może dzielić pokój np. z dzieckiem biologicznym rodzica zastępczego)

 5. co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę zastępczą posiada stałe źródło dochodów.

Kandydatów spełniających powyższe warunki kierujemy na bezpłatne szkolenie organizowane przez MOPR (w dniach i godzinach dogodnych dla rodziny, zazwyczaj w weekendy), w wymiarze 60 godzin teoretycznych i 10 godzin praktyki w innej rodzinie zastępczej.

 

RODZICOM ZASTĘPCZYM OFERUJEMY:

 • pomoc finansową na utrzymanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej,

 • pomoc koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który odwiedza rodziny w dogodnym dla nich przedziale czasowym (pracuje w godz. 7.00-20.00). Każdy z koordynatorów udostępnia rodzinom numer służbowy telefonu komórkowego,

 • wsparcie specjalistów (psychologa, pedagoga, prawnika),

 • szkolenia podwyższające umiejętności i kompetencje,

 • wsparcie w przyjmowaniu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do przedszkoli oraz placówek wsparcia dziennego,

 • wsparcie w priorytetowym dostępie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej do usług poradni psychologiczno – pedagogicznej,

 • grupy wsparcia,

 • bezpłatne szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Zachęcamy również do zapoznania się z utworem promującym rodzicielstwo zastępcze pt. „Wyciągnij dłoń”, który powstał w ramach zrealizowanego konkursu dzięki środkom finansowym pozyskanym z Fundacji Ernst & Young na zorganizowanie przez nasz Ośrodek kampanii społecznej pn. „Rodzina zastępcza - bezpiecznym domem”. Link do piosenki https://youtu.be/mD4DxYmoYhs

 

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem!!!

Okażcie swoją wrażliwość na potrzeby dzieci, wyciągnijcie swoją dłoń do naszych czekających na miłość i bezpieczny dom najmłodszych Grudziądzan
i podejmijcie decyzję o stworzeniu dla nich rodziny zastępczej.

To naprawdę bardzo ważne „jakie szanse dzieciom dacie

i jakie drzwi przed nimi otwieracie”.

 

 

******************************************************************************************************************

 

Szczepimy się

 

 


Procedura bezpieczeństwa dotycząca COVID-19 - Aktualizacja

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o stanie zdrowia

Załącznik nr 2 - Zgoda na pomiar temperatury ciała

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o świadomości zagrożenia COVID-19

Załącznik nr 4 - Oświadczenie zapoznania się z procedurami COVID-19

 

*******************************************************************************************

Procedura bezpieczeństwa dotycząca COVID-19

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną

Procedura pierwszeństwa przyjęć

 

Załącznik nr 1 - Zgoda na pomiar temperatury ciała

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o świadomości zagrożenia COVID-19

Załącznik nr 4 - Oświadczenie zapoznania się z procedurami COVID-19

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zatrudnieniu

 

********************************************************************************************************************

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

********************************************************************************************

SZANOWNI PAŃSTWO

Decyzją Rządu RP od dnia 27 kwietnia 2020 r. do odwołania wszystkie placówki oświatowe w całej Polsce są zamknięte.

Ważne!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Jeśli osoby chcą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, u płatnika składek muszą złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły oraz wniosek o zasiłek na druku Z-15A.

Zasiłek wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Wysokość zasiłku wyliczy ZUS albo płatnik składek. Dla pracowników podstawą zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym rodzic opiekuje się dzieckiem.

***************************************************************************************************

Od poniedziałku 27 kwietnia 2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów w placówce zostaje zawieszona do odwołania.

 1. Dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkola i do żłobka oraz korespondencję należy pozostawić  w skrzynce umieszczonej na budynku przedszkola.
 2. Odbiór zaświadczeń o uczęszczaniu dziecka do placówki odbywać się będzie po uprzednim umówieniu telefonicznym.

 We wszystkich pozostałych sprawach zalecamy kontakt:

 Telefony:  56 46 326 42, 609-004-672

 e-mail:      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

****************************************************************************************************

SZANOWNI PAŃSTWO

Decyzją Rządu RP od dnia 16 marca 2020r. (poniedziałek) do dnia 25 marca 2020r. (środa) włącznie wszystkie placówki oświatowe w całej Polsce zostają zamknięte.

W dniach 12 marca (czwartek) i 13 marca (piątek) 2020r. zawieszeniu ulegają zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, jednak możliwe będą zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy przedszkola dla dzieci, którym nie będą Państwo w stanie zapewnić opieki.

Ważne!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Jeśli osoby chcą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, u płatnika składek muszą złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły oraz wniosek o zasiłek na druku Z-15A.

Zasiłek wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Wysokość zasiłku wyliczy ZUS albo płatnik składek. Dla pracowników podstawą zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym rodzic opiekuje się dzieckiem.

****************************************************************************************************

UWAGA !!!

Dnia 4 września 2019 r. (środa) w Przedszkolu Miejskim "RZĄDZ"

przy ul. Łęgi 17 i ul. Mastalerza 6 o godz. 16:00

odbędzie się zebranie z rodzicami.

 

Serdecznie zapraszamy

 

********************************************************************************

 

UWAGA !!!

Oddział 5 - godzinny bez wyżywienia

Dnia 4 września 2019 r. (środa) w Szkole Podstawowej Nr 20

przy ulicy Sobieskiego 12 (w sali oddziału) o godz. 13:00

odbędzie się spotkanie z rodzicami.

 

Serdecznie zapraszamy

 

*******************************************************************************

 

Uroczyste pożegnania dzieci odchodzących do szkoły odbędą się:

IV oddział "Zuchy" 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godzinie 1430

V oddział "Smerfy" 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godzinie 1300

IX oddział "Starszaki" 5 czerwca 2019 r. (środa) o godzinie 1500

X oddział "Skrzaty" 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godzinie 1000

 

*******************************************************************************************

 

Dnia 4 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 900  w budynku przy ul. Łęgi 17 odbędzie się zabawa plenerowa z okazji Dnia Dziecka prowadzona przez aktorów z Teatru Frajda z Torunia, a w budynku przy ul. Mastalerza 6 o godzinie 1100.

 

********************************************************************************************

 

W roku szkolnym 2018/2019 festyn nie będzie zorganizowany.

 

 ********************************************************************************************

UWAGA !!!

 

Dnia  26 czerwca 2019r. (środa) w  Przedszkolu  Miejskim „RZĄDZ”

przy ul. Łęgi 17 o godz.16:00

odbędzie się zebranie  z rodzicami

dzieci nowo przyjętych do oddziałów żywieniowych.

 

Serdecznie zapraszamysmile

 

*****************************************************************************************

 

P R O G R A M  A D A P T A C Y J N Y  DLA  DZIECI  NOWO  PRZYJĘTYCH  DO  PRZEDSZKOLA 

od  1 września 2019 r.

oddziały żywieniowe  w budynkach  przy ul. Łęgi 17  i przy ul. Mastalerza 6

 

26.06.2019r. w godz. 900 – 1000  

- spotkanie dla rodziców z dziećmi:                  

- zapoznanie z salą dziecięcą,

 • zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu,
 • wspólne zabawy rodziców z dziećmi,
 • blok zabaw dla dzieci ( muzycznych, plastycznych, ruchowych itp.)

 

27.06.2019r. w godz. 900 – 1000 

- spotkanie dla rodziców z dziećmi:                     

- zapoznanie z szatnią dla dzieci,

 • przydzielenie znaczka orientacyjnego,
 • zabawy integracyjne: dziecko- rodzic –nauczyciel,
 • blok zabaw dla dzieci ( muzycznych, plastycznych , ruchowych itp.)

 

Prosimy o obuwie zmienne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! ! !

 

P R O G R A M   A D A P T A C Y J N Y  DLA  DZIECI  5-6 letnich  NOWO  PRZYJĘTYCH  DO  PRZEDSZKOLA

od 1 września 2019 r.

oddział   bezpłatny  w budynku  Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Sobieskiego 12

 

26.06.2019 r. w godz. 900  – 1000  -

- spotkanie dla rodziców z dziećmi :                  

- zapoznanie z salą dziecięcą,

 • zapoznanie z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu,
 • wspólne zabawy rodziców z dziećmi,
 • blok zabaw dla dzieci ( muzycznych, plastycznych, ruchowych itp.

 

27.06.2019 r. w godz. 900  – 1000 

- spotkanie dla rodziców z dziećmi :                  

 • rozmowy z dziećmi na temat ich ulubionej zabawki,
 • wspólne pląsy przy piosenkach przedszkolnych,

- zabawy integracyjne : dziecko- rodzic –nauczyciel

 

Prosimy o obuwie zmienne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! ! !

 

******************************************************************************

 

Uroczystości związane z Dniem Mamy i Taty odbędą się:

 

I oddział "Kurczaki" 21 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 1400

II oddział "Pszczoły" 28 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 1500

III oddział "Krasnale" 27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 1430

IV oddział "Zuchy" 22 maja 2019 r. (środa) o godzinie 1430

V oddział "Smerfy" 28 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 1400

 

VI oddział "Muchomorki" 24 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 1300

VII oddział "Biedronki"  29 maja 2019 r. (środa) o godzinie 1400

VIII oddział "Zające" 30 maja 2019 r. (czwartek) o godzinie 1500

IX oddział "Starszaki"  5 czerwca 2019 r. (środa) o godzinie 1500 połączone będzie z uroczystością Pożegnania 6 latków

X oddział "Skrzaty"  22 maja 2019 r. (środa) o godzinie 1000

 

Serdecznie zapraszamy smile

 

**************************************************************************************

Drodzy Rodzice,

Dnia 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 1600 w budynku przy

ul. Mastalerza 6 zapraszamy rodziców na spotkanie z panią Katarzyną Socką - Kuczała na temat "Polityka bezpieczeństwa w sieci", a w budynku przy ul. Łęgi 17 dnia 3 kwietnia 2019 r.  (środa) o godzinie 1600.

Po spotkaniu odbędą się zebrania grupowe z rodzicami.

 

Serdecznie zapraszamy smile

 

*************************************************************************************

Dnia 5 kwietnia 2019 r. odbędzie się wyjazd do teatru grup II, III, IV, V na przedstawienie "Pinokio".

Koszt biletu 10 zł, wpłat należy dokonywać do dnia 29 marca 2019 r. do wychowawców grup.

Przejazd autobusem będzie opłacony z Rady Rodziców.